Ezra - Profeten

 

"De profeten Haggaï, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo, profeteerden onder de Joden die in Juda en in Jeruzalem waren; in de Naam van de God van Israël profeteerden zij tegen hen." (Ezra 5:1)

 

Ja, en dan ligt het hele werk van de tempelbouw stil. Er gebeurt jarenlang niets meer! Moedeloos, overweldigd zijn de Joden gestopt met bouwen. Wat had het voor zin? Het mocht niet meer van de koning, er was tegenstand en wat doe je dan? Stel je voor dat wij te horen krijgen dat we zondag niet meer naar de kerk mogen, geloven doe je maar binnen de muren van je eigen huis. Hoe zouden wij reageren als dit onder grote druk opgelegd zou worden?

 

Maar als het dan lang stil blijft en er geen spijker meer in het hout wordt geslagen, dan staan er ineens drie profeten op. Ze lijken uit het niets te voorschijn te komen en ineens staan ze daar met de woorden van God. Ze beginnen te profeteren, ze beginnen Gods woorden uit te spreken met Goddelijke volmacht. En dan gebeurt er weer wat. En hoe! De grote mannen die erbij waren toen koning Kores hen stuurde naar Jeruzalem, staan op en gaan, tegen elke opdracht en tegen elke macht en kracht in, gewoon weer aan het bouwen.

 

Weet je, het gaat niet om zomaar een huis of om zomaar een tempel van een één of andere god, maar het gaat om de tempel van de levende God. De enige God Die leeft. Er ligt niet een bouwplan stil van een afgod of van een rijke man, maar het bouwplan van de levende God ligt stil. En wat die profeten hebben gezegd staat er niet, maar het blijkt wel dat ze vervolgens ineens weer in gaan geloven. Of misschien is het nog anders, en beseffen ze dat ze niet eens mogen stoppen met het werk aan de tempel, maar dat ze in de Naam van God moeten opstaan over Zijn werk.

 

Soms kan het werken in Gods Koninkrijk echt niet eenvoudig zijn en tegenstand kan ons inderdaad soms bijna laten afhaken. Maar wat is het woord van God als het gaat over Zijn Koninkrijk, over Zijn lichaam op aarde? In de Naam van de Levende God, zeg ik je dat Gods werk niet gestopt mag worden. Daarmee zeg ik niet dat vervolging, als dat uiteindelijk het gevolg zal zijn, iets is waar we blij van moeten worden, maar beseffen wij nog dat het gaat om het werk van God Zelf dat door onze handen uiteindelijk tot stand komt.

 

Soms is de passie en de kracht er bij ons uit, maar laten het dan Gods Woorden zijn die ons aanzetten tot het werk voor Zijn Naam. Wie staat er op, als God ons op deze manier, net als de Israëlieten, aanspreekt? Uiteindelijk zorgen deze profeten er weer voor dat er beweging komt. Het zal ook zeker bemoedigend geweest zijn om de woorden te horen van God en te horen wat Gods plan ook al weer was. En daarom zeggen wij het ook in onze tijd: Het werk van God mag niet stoppen, want het is het werk van de Schepper van hemel en aarde Die uiteindelijk heenwerkt naar een nieuw begin met Zijn schepping. 

 

Gebed: HEER, het is een wonder hoe U werkt en zelfs als wij het niet meer zien zitten, dat het nog steeds blijft gaan om Uw plan, om Uw Koninkrijk. Ik zal opstaan, ook als ik het moeilijk vind.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom