Ezra - Profeten

 

"De profeten Haggaï, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo, profeteerden onder de Joden die in Juda en in Jeruzalem waren; in de Naam van de God van Israël profeteerden zij tegen hen." (Ezra 5:1)

 

Ja, en dan ligt het hele werk van de tempelbouw stil. Er gebeurt jarenlang niets meer! Moedeloos, overweldigd zijn de Joden gestopt met bouwen. Wat had het voor zin? Het mocht niet meer van de koning, er was tegenstand en wat doe je dan? Stel je voor dat wij te horen krijgen dat we zondag niet meer naar de kerk mogen, geloven doe je maar binnen de muren van je eigen huis. Hoe zouden wij reageren als dit onder grote druk opgelegd zou worden?

 

Maar als het dan lang stil blijft en er geen spijker meer in het hout wordt geslagen, dan staan er ineens drie profeten op. Ze lijken uit het niets te voorschijn te komen en ineens staan ze daar met de woorden van God. Ze beginnen te profeteren, ze beginnen Gods woorden uit te spreken met Goddelijke volmacht. En dan gebeurt er weer wat. En hoe! De grote mannen die erbij waren toen koning Kores hen stuurde naar Jeruzalem, staan op en gaan, tegen elke opdracht en tegen elke macht en kracht in, gewoon weer aan het bouwen.

 

Weet je, het gaat niet om zomaar een huis of om zomaar een tempel van een één of andere god, maar het gaat om de tempel van de levende God. De enige God Die leeft. Er ligt niet een bouwplan stil van een afgod of van een rijke man, maar het bouwplan van de levende God ligt stil. En wat die profeten hebben gezegd staat er niet, maar het blijkt wel dat ze vervolgens ineens weer in gaan geloven. Of misschien is het nog anders, en beseffen ze dat ze niet eens mogen stoppen met het werk aan de tempel, maar dat ze in de Naam van God moeten opstaan over Zijn werk.

 

Soms kan het werken in Gods Koninkrijk echt niet eenvoudig zijn en tegenstand kan ons inderdaad soms bijna laten afhaken. Maar wat is het woord van God als het gaat over Zijn Koninkrijk, over Zijn lichaam op aarde? In de Naam van de Levende God, zeg ik je dat Gods werk niet gestopt mag worden. Daarmee zeg ik niet dat vervolging, als dat uiteindelijk het gevolg zal zijn, iets is waar we blij van moeten worden, maar beseffen wij nog dat het gaat om het werk van God Zelf dat door onze handen uiteindelijk tot stand komt.

 

Soms is de passie en de kracht er bij ons uit, maar laten het dan Gods Woorden zijn die ons aanzetten tot het werk voor Zijn Naam. Wie staat er op, als God ons op deze manier, net als de Israëlieten, aanspreekt? Uiteindelijk zorgen deze profeten er weer voor dat er beweging komt. Het zal ook zeker bemoedigend geweest zijn om de woorden te horen van God en te horen wat Gods plan ook al weer was. En daarom zeggen wij het ook in onze tijd: Het werk van God mag niet stoppen, want het is het werk van de Schepper van hemel en aarde Die uiteindelijk heenwerkt naar een nieuw begin met Zijn schepping. 

 

Gebed: HEER, het is een wonder hoe U werkt en zelfs als wij het niet meer zien zitten, dat het nog steeds blijft gaan om Uw plan, om Uw Koninkrijk. Ik zal opstaan, ook als ik het moeilijk vind.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom