Gods droom - Opnieuw geboren

 

"Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien." (Johannes 3:3)

 

Gods plan is niet gestopt. Hij is gewoon vast blijven houden aan plan A! Dat is bijna niet te bevatten. Als wij er over nadenken dan klopt het in ons hoofd helemaal niet. In ons denken moet God wel aan een plan B zijn begonnen. Maar toch is Gods plan van eeuwigheid al vast en onbewegelijk geweest. Het is ook echt onbegrijpelijk hoe God op ons reageert. Door de zonde van Adam en Eva zijn wij allemaal in zonden geboren. De macht van de zonde en de dood had ons in de greep gekregen. We waren mensen geworden die niet meer voldeden aan Gods doel. En wat zou God doen met deze situatie?

Wij kunnen best op een Bijbelse manier het antwoord geven. We weten het toch precies hoe het zit? Maar kun je eens proberen om het dichterbij jezelf te houden? Ik heb mij serieus afgevraagd wat ik gedaan zou hebben als ik in Gods plaats zou hebben gestaan. Ooit vroeg ik aan kinderen op de openbare school wat ze zouden doen als ze een prachtig bouwwerk van Lego gemaakt zouden hebben en je broertje komt langs en die trapt jouw prachtige werk in elkaar. Ze zeiden tegen mij: "Ik zou hem in elkaar schoppen."

 

Wat deed God, toen wij Zijn Meesterwerk in elkaar trapten? Hij bleef vasthouden aan Zijn Meesterplan. Ik had de aardbol waarschijnlijk vastgepakt en had hem helemaal leeggeschud en ik was opnieuw begonnen, maar niet met die eigenwijze mensen die mijn meesterwerk kapot hadden gemaakt en ook niet met engelen die toch niet betrouwbaar waren. Maar God deed het anders. God is God en Hij bleef trouw aan Zijn Meesterplan. En dat was alleen maar gericht op herstel. Gods droom is nooit weggeweest. God is blijven dromen van Zijn diepste verlangen. 

 

Daarom zegt Jezus tegen Nicodemus: "Je moet opnieuw geboren worden." De dood en gebrokenheid in ons zal uiteindelijk afsterven, maar daarom moeten wij een nieuw leven hebben. En dat leven dat Jezus bedoelt is niet een leven zoals we dat nu hebben, maar opnieuw geboren worden dat is niets anders dan het leven van Jezus in ons ontvangen. De voltooiing van Gods droom zal niet pas straks in gang gezet worden, maar de voltooiing van Gods plan is in gang gezet toen Jezus kwam en Zijn leven uitdeelde in ieder die in Hem gelooft. Op dat moment begint het herstel van alle dingen.

 

Het plan van God ging door toen Hij mensen opnieuw geboren liet worden door het geloof in Jezus. Dat Nicodemus daar niets van begreep en dat dat hij opnieuw in de buik van zijn moeder moest kruipen is niet zo vreemd, want zonder dat je begrijpt wat er is gebeurd, is dit ook bijna niet te begrijpen. Maar het feit dat jij gelooft in Jezus, bepaalt dat je ook opnieuw bent geboren. De Geest van Jezus is in jou komen wonen. En niet omdat dit voor jouzelf zo nodig was, maar met maar één doel: God verlangt dat Zijn droom werkelijkheid zal worden. En die droom van God, daar gebruikt Hij mensen voor die Hij eigenlijk van de aardbol had moeten afschudden, maar die door het geloof in Jezus, vernieuwd zijn naar het beeld van God.

 

Gebed: Vader, ik begrijp het onmogelijk, maar ik geloof het met heel mijn hart. Ondanks mijzelf, dank ik U dat U in mij woont en mij een nieuw leven hebt gegeven.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom