Gods droom - Plan A

 

"En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u (satan) en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht (Jezus); Dat zal u de kop vermorzelen." (Genesis 3:15)

 

Heeft God een plan B? Misschien is het even een vreemde vraag, maar ik wil deze vandaag toch even stellen. Leven wij nu in plan A of in plan B? Ik bedoel hiermee: Toen Gods deze wereld heeft gemaakt was dat plan A. Het was Gods droom dat deze wereld zou voldoen aan Zijn maat. Het was ook Gods droom dat Hij ten volle zou kunnen genieten van wat Hij had gemaakt. Maar Gods droom is in duigen gevallen toen Adam en Eva luisterden naar de stem van de slang. Maar wat heeft dat dan teweeg gebracht in Gods plan met deze wereld?

 

 

Betekent dat dan dat wij op dit moment niet meer in Gods plan A leven? Betekent dat dan dat we nu in plan B leven? Heeft God een escape moeten bedenken toen het is misgegaan? Ik geloof niet dat God een noodplan had klaar liggen. Sterker nog, ik geloof dat toen de mens geschapen werd, Gods plan al vaststond. Er is nooit een plan B geweest. God had maar één plan en dat is nooit veranderd. Tegelijk heeft God niet het kwaad gewild. God heeft wel iets anders gedaan in de schepping. God heeft ervoor gekozen om uit liefde gediend te willen worden. En dat niet alleen op de aarde, maar ook in de hemel. De engelen hadden een vrije wil om God te dienen en de mensen te dienen, maar uiteindelijk hadden ze dus ook een vrije wil om dit niet te doen.

 

Op aarde was het met ons niet anders. Wij kregen van God de keus om te gehoorzamen, maar in die vrije wil zat ook de mogelijkheid dat we tegen God zouden kiezen. Dat was nodig, want God wilde liefde ontvangen en geen slaafse onderworpenheid. En zowel de test in de hemel bij de engelen, als de test op de aarde bij de mensen zijn beide mislukt. Niet omdat God het fout deed, maar omdat wij en de gevallen engelen hun wil gebruikten om voor het kwaad te kiezen.

 

Maar was daarmee Gods droom in stukken gevallen? Dat lijkt wel zo. Maar Gods droom is een eeuwige droom, Gods droom is niet gestopt en God is nog steeds bezig om Zijn droom werkelijkheid te laten worden. God is bezig om uiteindelijk straks te stoppen met dromen en een eeuwige werkelijkheid te creeëren waarin Zijn droom vervuld zal zijn. Er kwam geen plan B, maar God is gewoon doorgegaan waar Hij mee bezig was. Toen wij vielen, bleef God trouw aan Zijn droom met deze wereld en met ons. Gods liefde veranderde niet en Hij bleef ons vragen om onze liefde voor Hem. En tegelijk beloofde Hij dat er Iemand zou komen, die het kwaad zou overwinnen.

 

Straks in de eeuwigheid zal Gods glorie groter zijn door de zondeval, dan zonder zondeval. Wij zullen straks God meer eren, dan dat we God hadden kunnen eren op het moment dat wij niet gevallen waren. Daarmee heeft God niet gekozen voor het kwaad, God heeft het kwaad ook niet bedacht, maar dat wat satan tot onze ondergang bedacht, zal straks de grootheid van de glorie van God groter maken. God leeft nog steeds in plan A en wij ook.

 

Gebed: Almachtige HEER, U bedacht maar één plan! Begrijpen kunnen wij het niet, maar Uw plan is niet veranderd en U werk aan op de verwezelijking van Uw droom: Een volmaakte wereld, vol van Uw glorie. 

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom