Barmhartige Samaritaan (4)

 

"En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: ga heen en doet u evenzo." (Lukas 10:37)

 

Ja, en zo kom je dus in de hemel: doen zoals die Barmhartige Samaritaan deed en doen zoals Jezus deed. Het is ondertussen wel duidelijk dat het niet gaat om iets te verdienen, maar dat het gaat om navolging als je Gods genade hebt ervaren. Het is maar de vraag of deze wetgeleerde het nu echt begreep of dat hij eigenlijk alleen maar geïrriteerd was dat Jezus in het voorbeeld een Samaritaan noemde die het er beter vanaf bracht dan hij. Toch is het goed om over dat: "Doet u evenzo" na te denken.

Vooral dat woordje 'evenzo'. Op dezelfde manier als Jezus. Aan het begin van deze gelijkenis noemden we ook dezelfde vraag van de rijke jongeman. Hij stelde ook die vraag over de weg naar de hemel en Jezus zei tegen hem dat hij alles moest verkopen en Jezus moest gaan volgen. Eigenlijk heeft het allemaal met hetzelfde te maken: Jezus liet alles achter, koos er voor om onvoorwaardelijk Zijn liefde te geven. En alles wat Hij bezat, gaf Hij ook nog eens weg voor jouw en mijn redding.

 

De vraag is wat wij er voor over hebben. Als je het verhaal van de Barmhartige Samaritaan even omdraait, dan is deze barmhartige man vanuit zijn kant bekeken ook bijzonder opmerkelijk. Dat een Jood geen contact had met een Samaritaan was een feit, maar andersom was het net zo. Een Samaritaan kon ook een Jood niet zien of luchten. Weet je wat deze gelijkenis dan zegt over het omgaan met elkaar? Het maakt duidelijk dat zelfs als je al zou denken dat die ander er niet toe doet, je toch reddend aanwezig bent in zijn leven. Dat is wat Jezus deed. Wees eens eerlijk, wat heeft Jezus in jou gezien toen jij nog niet met Hem verzoend was? Ik zou misschien wel gezucht hebben en gedacht hebben: daar heb je er weer eentje, door zijn eigen schuld in elkaar geslagen, ik ga verder. Maar Jezus wordt er niet moe van. Hij wist al lang toen Hij de hemel ging verlaten dat Hij alleen maar hopeloze zondaren tegen zou komen en dat er geen eentje uit zichzelf zou opstaan. En dan moet je daarbij bedenken dat alles wat kapot is gegaan door onze zonden, ook nog eens dingen waren die God volmaakt en goed bedoeld had.

 

En toch buigt Jezus Zich neer als Barmhartige Samaritaan. Kunnen wij zo onvoorwaardelijk zijn in het geven van liefde? Misschien ben je enorm teleurgesteld in mensen omdat jij wel liefde wilde geven, maar uiteindelijk het niet werd geaccepteerd. Misschien heb je nog steeds last van de wonden die ook anderen je hebben aangedaan en  vind je het moeilijk om onvoorwaardelijk mensen lief te hebben. Ik denk dat er maar ene manier is: Neem eens de tijd om te bedenken waar Jezus jou uit heeft gered en vraag eens aan Jezus of Hij je wil helpen om dat te spiegelen op jouw naaste. Zelfs als het iemand is die je misschien liever zou laten liggen. Leer eens van Jezus om te stoppen bij hen die jou hebben pijn gedaan.

 

Gebed: Jezus, ik heb U pijn gedaan met mijn zonden en toch kwam U om mij te redden. Wilt U mij helpen en leren ook zo te zijn op deze aarde, zodat ik zelfs hen die mij pijn deden, zal helpen waar ze in nood zijn.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom