"En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand kan ze uit Mijn hand rukken." (Johannes 10:28)

Hoe zeker ben jij van je eeuwige toekomst? Dit is een vraag die voor heel veel mensen een vraag is waar ze eigenlijk niet graag over nadenken. Want je eeuwige toekomst heeft alles te maken met de zekerheid van de vergeving van je zonden. En misschien kun je zeggen dat je in Jezus gelooft, maar ergens zit er diep van binnen een stem die zegt: "Dat kunt je wel denken, maar het gaat in je leven nog zo vaak fout, als jij echt een kind van God bent, dan klopt dit echt niet."

Jezus is de Goede Herder die is gekomen om leven te brengen en overvloed. Maar hoe zeker ben je nu op het moment dat Jezus de Herder is die je bent gaan volgen? Want als je bij een verkeerde herder loopt, kun je toch ook kiezen om over te stappen naar Jezus? Dus hoe zeker ben je dan eigenlijk van je zaak? Want als jij jezelf een beetje kent, dan weet je toch dat je makkelijk verdwaalt?

En toch zegt Jezus vandaag iets anders tegen je. Tegen degenen die twijfelen of ze wel echt behouden aankomen zegt Jezus: Degenen die Mijn stem horen en Mij volgen, die zullen beslist niet verloren gaan. Dat horen van de stem van Jezus is geloof hechten aan de woorden van Jezus. En Jezus zegt: Ik geef Mijn leven voor Mijn schapen. Dat zegt Jezus. Als jij dat gelooft dat Jezus voor jou Zijn leven gaf, dan heb jij door dat geloof het leven in Zijn Naam ontvangen.

En tegen jou zegt Jezus: "Je zult beslist niet verloren gaan." En dan blijft de vraag hoe dat mogelijk is? Want als jij de verkeerde kant op gaat lopen? Dan zegt Jezus dat Hij Zijn schapen nooit uit Zijn hand zal laten vallen. Er zijn er, ook in de tijd van Jezus, die om de wonderen achter Jezus aanliepen, maar Jezus heeft het hier over degenen die aan Zijn woorden geloof hechten. Die geloven dat alleen door Jezus het eeuwige leven zeker is. Dan ben je in de handen van Jezus. En nooit zullen Zijn schappen ooit uit Zijn hand gerukt worden. 

Welke andere herder het ook probeert om je los te rukken van Jezus, Hij staat Zelf voor je in. Jezus zal het nooit toelaten dat de Zijnen de prooi zullen worden van een ander. Satan kan wel wat uitrichten, maar uiteindelijk zal hij nooit het behoud van de schapen van Jezus kunnen roven.

De troost van de gelijkenis van de Goede Herder is dat dit ècht de Goede Herder is. Deze Herder zal met alle zekerheid Zijn schapen behouden laten Thuiskomen. En ook Zijn Vader is erbij betrokken. Zowel de handen van Jezus, als de handen van de Vader zijn om de gelovigen heen geklemd. Je bent echt veilig en hoe dichter je bij Jezus blijft, hoe meer dat je dit geloof ook zult ervaren. Je valt nooit meer uit Zijn handen, maar als je dit niet zo ervaart, blijf dan eens dichter bij Jezus!

Gebed: Goede Herder, U laat mij nooit meer los. Maar soms kan ik dit niet geloven en twijfel ik. Ik bid U om dichter bij U te blijven en echt te geloven dat U mij nooit loslaat! Ik ben in Uw handen altijd veilig.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu