"Ik ben de Goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken." (Johannes 10:14 en 15a)

Jezus is de Herder bij uitstek. Er is gewoonweg geen betere herder te vinden. Jezus kent je! Twee keer komt deze troost in dit gedeelte duidelijk naar voren. Hij kent je als Hij bij de schaapskooi aankomt om Zijn schapen mee te nemen, maar nu het gaat over het karakter van de Goede Herder, blijkt dat Hij Zijn schapen ook kent. Zoals de Vader Jezus kent, zo kent Jezus Zijn schapen. Op dezelfde manier! Zoals de Vader Jezus liefheeft en Hem in Zijn liefde kent, zo kent Jezus ook Zijn schapen.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd enorm veel moeite heb om mijn catechisanten bij naam te kennen. Als ik een nieuwe groep heb, duurt het echt heel lang voordat ik ze echt ken. Natuurlijk zijn er altijd die je wat sneller kent, maar dat heeft meestal wel een reden. Maar de Goede Herder kent ieder schaap. Zoals de Vader het karakter van Jezus kent, zo kent Jezus Zijn schapen. En weet je, dat is een enorme troost. Jezus weet de momenten waarop jij dreigt af te haken. Hij kent jou namelijk en niet alleen je naam, maar door en door.

Ik weet niet wat voor soort schaap jij bent, ik weet ook niet waar jij in je kudde loopt en ook niet waarom je daar precies loopt, maar Jezus weet jou, te midden van al die andere schapen, precies te vinden. Hij weet ook wat jij zo moeilijk vindt, maar ook waar jij geneigd bent om te verdwalen. De Goede Herder kent Zijn schapen en houdt ze in het oog, net zoals de Vader Zijn Zoon in het oog hield.

En misschien is het al lang geleden dat jij de nabijheid van de Herder voelde. Komt het misschien omdat je al lang vergeten bent dat je echt de Herder moet zien, zodat je precies weet hoe de Herder is en hoe Hij reageert? Dat is wel heel vaak de reden waardoor wij het gevoel kunnen hebben dat Jezus ons niet ziet en niet van onze moeiten af weet. Maar Jezus zegt ook dat zoals Hij Zijn Vader kent, de schapen ook de Herder kennen.

En dat kennen, kan echt maar op ene manier: Heel veel met de Herder omgaan, heel goed opletten hoe de Herder doet en welke keuzes Hij maakt, heel goed opletten ook hoe Hij met wonden omgaat. Want de Goede Herder wijst Zijn schapen niet af. Hij traint je wel om echt op Hem gericht te blijven. Hij blijft wel bezig dat je Hem zo goed kent, dat je nooit meer aan Hem zal twijfelen, ook al zegt je gevoel soms iets totaal anders. 

Dit is de Goede Herder, Hij maakt werk van Zijn schapen. Hij doorgrond ze, om precies te weten wat ze nodig hebben. Zo'n Herder is Jezus en Hij verlangt naar schapen die ook werk van Hem maken. Hoe meer je leert van de Herder, hoe minder je hoeft te verdwalen en hoe minder je hoeft te twijfelen: Hij is de Goede Herder.

Gebed: Goede Herder, ik dank U dat U mij door en door en door kent. Het ontbreekt er bij mij maar al te vaak aan om U zo te kennen. Ik wil U meer en beter leren kennen zodat ik nooit twijfel dat U mijn Goede Herder bent.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu