Barmhartige Samaritaan (3)

 

"Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op, Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem." (Lukas 10:33 en 34)

 

Je zou daar halfdood liggen langs de kant van de weg, dan hoop je toch op iemand die je nog komt redden? Dat hoop je wel, maar hoe groot is de kans. Buiten de veilige muren van de stad is die kans niet zo erg groot. Het is opmerkelijk dat Jezus dan vertelt dat er een priester en een leviet voorbij komen, maar beide lopen met een boog om de man heen, die meer dood dan levend is. Dat is een heftig verhaal. We weten niet waarom die twee mannen voorbij lopen. Wilden ze niet onrein worden? Waren ze zo godsdienstig dat ze geen risico wilden lopen dat ze een dode zouden aanraken?

 

Uiteindelijk is duidelijk dat de godsdienst hem niet kon redden, zij gingen gewoon aan hem voorbij. En weet je, als je het beeld vast durft te houden dat dit verhaal over ons gaat, dan besef je dat je godsdienst je niet kan redden, de liturgie op zondag in de kerkdienst niet, de muziek niet, zelfs je theologie en je dogmatiek, ze gaan gewoon aan je voorbij, maar kunnen jou onmogelijk redden. En waarom zou je dan je zaligheid er aan geven om hierin tot het uiterste te gaan?

 

Maar als dan alle hoop vergaan lijkt te zijn komt er een Samaritaan langs. Een man die elke Jood zou uitspugen. Bastaarden waren het. In de tijd van de ballingschap had de koning van Assyrië de veteranen naar de landstreek Samaria laten gaan om daar te wonen en daar woonden ook wat boeren die niet gedeporteerd waren. En zijn waren met elkaar vermengd geraakt. Een soort Joods-heidense godsdienst was er toen ontstaan. En juist deze, uitgespuugde Samaritaan, hij die van een andere orde was, hij red deze man die bijna dood is.

 

Als wij beseffen dat wij Gods nabijheid hebben verlaten en op een vervloekte aarde terecht zijn gekomen, wat heeft jou uiteindelijk gered? Iemand, een Man van een andere orde, een Man, uitgespuugd door iedereen, Jezus, Hij is gekomen en jou op te zoeken en te redden! Dat is het diepe verhaal achter de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Het gaat hier over jou en over Jezus, over jou bijna-ondergang en Jezus die bij jou is neergeknield. Als we op dat punt zijn aangekomen, dan beseffen we dat de woorden van Jezus niet zo vreemd zijn als Hij zegt, als antwoord op de vraag hoe je in de hemel kunt komen, door te doen zoals deze Samaritaanse man. Want dit zelfde doen is niets anders dan Jezus volgen als je hebt beseft dat Hij jou redde. En met Zijn redding heeft Hij ook jou van een andere orde gemaakt. Je bent een hemelburger geworden die aardbewoners mag oprapen uit de goot van hun leven. Of dat nu letterlijk of figuurlijk is, jij mag Jezus bediening dragen op aarde. En ben jij op die manier beschikbaar, zonder oordeel, onvoorwaardelijk?

 

Gebed: Jezus, zoals U kwam om mij te redden, zo wil ik, zonder oordeel, onvoorwaardelijk ook iedereen laten zien wie U bent, door mijn handelen heen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom