Barmhartige Samaritaan (3)

 

"Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op, Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem." (Lukas 10:33 en 34)

 

Je zou daar halfdood liggen langs de kant van de weg, dan hoop je toch op iemand die je nog komt redden? Dat hoop je wel, maar hoe groot is de kans. Buiten de veilige muren van de stad is die kans niet zo erg groot. Het is opmerkelijk dat Jezus dan vertelt dat er een priester en een leviet voorbij komen, maar beide lopen met een boog om de man heen, die meer dood dan levend is. Dat is een heftig verhaal. We weten niet waarom die twee mannen voorbij lopen. Wilden ze niet onrein worden? Waren ze zo godsdienstig dat ze geen risico wilden lopen dat ze een dode zouden aanraken?

 

Uiteindelijk is duidelijk dat de godsdienst hem niet kon redden, zij gingen gewoon aan hem voorbij. En weet je, als je het beeld vast durft te houden dat dit verhaal over ons gaat, dan besef je dat je godsdienst je niet kan redden, de liturgie op zondag in de kerkdienst niet, de muziek niet, zelfs je theologie en je dogmatiek, ze gaan gewoon aan je voorbij, maar kunnen jou onmogelijk redden. En waarom zou je dan je zaligheid er aan geven om hierin tot het uiterste te gaan?

 

Maar als dan alle hoop vergaan lijkt te zijn komt er een Samaritaan langs. Een man die elke Jood zou uitspugen. Bastaarden waren het. In de tijd van de ballingschap had de koning van Assyrië de veteranen naar de landstreek Samaria laten gaan om daar te wonen en daar woonden ook wat boeren die niet gedeporteerd waren. En zijn waren met elkaar vermengd geraakt. Een soort Joods-heidense godsdienst was er toen ontstaan. En juist deze, uitgespuugde Samaritaan, hij die van een andere orde was, hij red deze man die bijna dood is.

 

Als wij beseffen dat wij Gods nabijheid hebben verlaten en op een vervloekte aarde terecht zijn gekomen, wat heeft jou uiteindelijk gered? Iemand, een Man van een andere orde, een Man, uitgespuugd door iedereen, Jezus, Hij is gekomen en jou op te zoeken en te redden! Dat is het diepe verhaal achter de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Het gaat hier over jou en over Jezus, over jou bijna-ondergang en Jezus die bij jou is neergeknield. Als we op dat punt zijn aangekomen, dan beseffen we dat de woorden van Jezus niet zo vreemd zijn als Hij zegt, als antwoord op de vraag hoe je in de hemel kunt komen, door te doen zoals deze Samaritaanse man. Want dit zelfde doen is niets anders dan Jezus volgen als je hebt beseft dat Hij jou redde. En met Zijn redding heeft Hij ook jou van een andere orde gemaakt. Je bent een hemelburger geworden die aardbewoners mag oprapen uit de goot van hun leven. Of dat nu letterlijk of figuurlijk is, jij mag Jezus bediening dragen op aarde. En ben jij op die manier beschikbaar, zonder oordeel, onvoorwaardelijk?

 

Gebed: Jezus, zoals U kwam om mij te redden, zo wil ik, zonder oordeel, onvoorwaardelijk ook iedereen laten zien wie U bent, door mijn handelen heen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom