"Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden." (Johannes 10:9)

De Goede Herder, die Zichzelf nog steeds zo niet heeft voorgesteld in dit gedeelte blijkt ook nog eens de Deur te zijn. Jezus is namelijk niet eerst de Goede Herder. Het is niet zo dat iedereen zomaar even achter Jezus kan gaan aanlopen. Niet iedereen mag met Jezus mee de schaapskooi uit ook. En dat is maar goed ook, want dan zou Jezus een Herder zijn die Zijn schapen niet eens kent en dan zou Hij ook niet weten of er een schaap onderweg achterblijft.

Want wie mogen er met Jezus mee om uit te gaan en weide te vinden? Degenen die door de Deur naar binnen zijn gegaan. Die neemt Jezus als Herder mee naar buiten. Wanneer is iemand in die schaapskooi een schaap van een bepaalde Herder? Op het moment dat Hij door die Herder naar binnen is gegaan. En daarom gaat Jezus je eerste vertellen dat Hij de Deur is. En eigenlijk is dat net als met die deurwachter, die alleen een echte herder binnenliet. Op het moment dat er een herder kwam om zijn schapen op te halen, ging deze herder in de opening staan en was hij de deur. Hij riep zijn schapen en hij telde ze één voor één. Net zo lang te hij het aantal schapen had die hij die avond ervoor had binnen gebracht.

Want wie zijn er behouden? Wie zijn er veilig? Dat zijn de schapen die door de Deur naar binnen gegaan zijn. Dat zijn degenen die de Schaapherder bij de deur heeft aangeraakt en erbij heeft geteld. Dat is wat Jezus eerst doet. Als jij Jezus wil volgen, dan telt Hij jou erbij. En Hij kent zelfs je naam. En als je langs Hem de schaapskooi ingaat, dan mag je ook verzekerd zijn van Zijn zorg. En als Hij dan met Zijn schapen de wereld in wil trekken en je voedsel in overvloed wil geven, dan staat Hij weer in de Deur en op het moment dat Hij je roept en jij Zijn stem hoort, dan mag je opstaan en met Hem meegaan. Hij staat in de opening en elk schaap van Hem wat door Hem binnenkwam, kijkt Hij aan, Hij noemt je naam en Hij telt je erbij.

Als je in de wijde wereld bent en met Jezus meeloopt, dan ben je geen onbekende voor Jezus. Hij ziet je staan. Hij ziet je ècht staan. Voor Jezus doe jij ertoe. Je hoort er helemaal bij! Of je nu gevlekt bent, het zwarte schaap bent of niet zo goed mee kunt komen, Jezus telt je erbij als Hij in de opening staat en je meeneemt als een schaap van Zijn kudde.

En als je niet door Hem binnen bent gegaan, maar als een herderloos schaap of als een schaap van een slechte herder? Dan zegt Jezus dat Hij jouw herder wil zijn. Dan wil Hij je erbij tellen en je een schaap van Zijn kudde maken. En als Hij dan de volgende dag uitgaat om weide te vinden, dan telt Hij ook jou erbij.

Gebed: Trouwe Herder, U telt mij erbij. U kent mij zelfs bij mijn naam en ik wil echt geloven dat U mij ziet staan. En dat U echt zorg voor mij draagt. Ik vertrouw me toe aan U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu