"Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden." (Johannes 10:9)

De Goede Herder, die Zichzelf nog steeds zo niet heeft voorgesteld in dit gedeelte blijkt ook nog eens de Deur te zijn. Jezus is namelijk niet eerst de Goede Herder. Het is niet zo dat iedereen zomaar even achter Jezus kan gaan aanlopen. Niet iedereen mag met Jezus mee de schaapskooi uit ook. En dat is maar goed ook, want dan zou Jezus een Herder zijn die Zijn schapen niet eens kent en dan zou Hij ook niet weten of er een schaap onderweg achterblijft.

Want wie mogen er met Jezus mee om uit te gaan en weide te vinden? Degenen die door de Deur naar binnen zijn gegaan. Die neemt Jezus als Herder mee naar buiten. Wanneer is iemand in die schaapskooi een schaap van een bepaalde Herder? Op het moment dat Hij door die Herder naar binnen is gegaan. En daarom gaat Jezus je eerste vertellen dat Hij de Deur is. En eigenlijk is dat net als met die deurwachter, die alleen een echte herder binnenliet. Op het moment dat er een herder kwam om zijn schapen op te halen, ging deze herder in de opening staan en was hij de deur. Hij riep zijn schapen en hij telde ze één voor één. Net zo lang te hij het aantal schapen had die hij die avond ervoor had binnen gebracht.

Want wie zijn er behouden? Wie zijn er veilig? Dat zijn de schapen die door de Deur naar binnen gegaan zijn. Dat zijn degenen die de Schaapherder bij de deur heeft aangeraakt en erbij heeft geteld. Dat is wat Jezus eerst doet. Als jij Jezus wil volgen, dan telt Hij jou erbij. En Hij kent zelfs je naam. En als je langs Hem de schaapskooi ingaat, dan mag je ook verzekerd zijn van Zijn zorg. En als Hij dan met Zijn schapen de wereld in wil trekken en je voedsel in overvloed wil geven, dan staat Hij weer in de Deur en op het moment dat Hij je roept en jij Zijn stem hoort, dan mag je opstaan en met Hem meegaan. Hij staat in de opening en elk schaap van Hem wat door Hem binnenkwam, kijkt Hij aan, Hij noemt je naam en Hij telt je erbij.

Als je in de wijde wereld bent en met Jezus meeloopt, dan ben je geen onbekende voor Jezus. Hij ziet je staan. Hij ziet je ècht staan. Voor Jezus doe jij ertoe. Je hoort er helemaal bij! Of je nu gevlekt bent, het zwarte schaap bent of niet zo goed mee kunt komen, Jezus telt je erbij als Hij in de opening staat en je meeneemt als een schaap van Zijn kudde.

En als je niet door Hem binnen bent gegaan, maar als een herderloos schaap of als een schaap van een slechte herder? Dan zegt Jezus dat Hij jouw herder wil zijn. Dan wil Hij je erbij tellen en je een schaap van Zijn kudde maken. En als Hij dan de volgende dag uitgaat om weide te vinden, dan telt Hij ook jou erbij.

Gebed: Trouwe Herder, U telt mij erbij. U kent mij zelfs bij mijn naam en ik wil echt geloven dat U mij ziet staan. En dat U echt zorg voor mij draagt. Ik vertrouw me toe aan U.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu