"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders inklimt, die is een dief en een rover." (Johannes 10:1)

Het tiende hoofdstuk van het boek Johannes is misschien wel het bekendste hoofdstuk van het Nieuwe Testament. De gelijkenis van de Goede Herder is overbekend en we kunnen ons er ook nog eens van alles bij voorstellen. Maar eigenlijk zou je deze gelijkenis eens meerdere dagen achter elkaar moeten lezen. De hele gelijkenis zit vol met allerlei zinnen die niet in de eerste plaats iets met de Goede Herder te maken hebben. En het begin is verre van positief.

Het gevaar bestaat dat we deze gelijkenis gaan lezen vanuit onze gedachte over de Goede Herder. En we stellen ons Jezus voor als de beste Herder die er is. Maar op het moment dat Jezus het woord neemt, lijkt Hij helemaal niet op een herder. De reden dat Hij namelijk deze gelijkenis gaat vertellen is niet in de eerste plaats als troost voor de gelovigen, maar Hij gaat het vertellen met het oog op de Farizeeërs.

De geschiedenis van gisteren had namelijk nog een staartje. De blind geboren man was wel genezen, maar er was al heel wat kritiek op gekomen. En uiteindelijk wordt de blind geboren man uitgescholden als discipel van Jezus, terwijl zij zichzelf discipelen van Mozes noemen. Maar dan zegt Jezus: Blinden zijn diegenen die in Mij niet zien Wie Ik ben!

Er gebeurt eigenlijk iets bizars. De geestelijk leiders van het volk, die door een discipel van de wet te willen zijn het volk wil leiden, vergelijkt Jezus niet met herders, maar Hij vergelijkt hen met dieven en rovers, met mensen die een schaapskooi binnenkomen over de muur en niet door de deur.

Jezus zegt niets anders dan: "Jullie zijn niet door de deur naar binnengekomen, want daar was je nooit doorheen gekomen. Jullie zijn over de muur binnengekomen en het enige dat jullie doen is roven en stelen." Later zegt Jezus zelfs: "De dief komt om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan." Dat doen de discipelen van Mozes. En dat is ten opzichte van Mozes geen negatieve beoordeling, maar wel gericht op het wettische van hun leidinggeven. Daarmee doen ze niets anders dan stelen, slachten en verloren laten gaan.

Dat zijn wel hele stellige woorden. Dat is een veroordeling van de hele religieuze, wettische godsdienst. Wettisch leidinggeven om door te werken je zaligheid te kunnen verdienen staat bij Jezus gelijk aan dieven en moordenaars. Zo erg beoordeelt Jezus dit! En dit doet Jezus omdat Hij op de sabbat iemand had genezen. En dan staan deze woorden misschien ineens veel dichterbij dan je zou willen. Want om de zondag, hoeveel regels hebben we al niet verdedigd?

Op welke manier wil jij zaligworden? Op welke manier leer jij anderen om zalig te worden? Alleen door achter Jezus aan te gaan? Of misschien wel door heel veel regels, waardoor Jezus zegt: Je klimt de schaapskooi binnen om Mijn schapen met religie te roven. Jezus zal laten zien hoe een echte Herder met Zijn schapen omgaat.

Gebed: Here Jezus, wat is religie en wat zijn regels toch gevaarlijk. Niets anders dan U volgen is de boodschap die U laat horen. Bewaar mij voor roverspraktijken en leer mij eenvoudig als een schaap achter U aan te gaan.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 3:1-7

1  Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2  doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3  Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4  maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.
5  Want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren;
6  zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.
7  Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Jij mag echt gezien worden

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God." (1 Petrus 3:4)

Na die eerste zin van het derde hoofdstuk, volgt er nog zo'n zin die heel regelmatig uit het verband wordt gehaald. Eerst een verkeerd begrip van het woord onderdanigheid, want Petrus brengt juist verbetering aan in de cultuur die er heerste. En dan komt er die zin over vrouwen dat ze hun haren niet mogen vlechten en geen sieraden mogen gebruiken. Er zijn kringen waar deze zin als een wet wordt gebruikt, maar er staat helemaal niets over niets mogen. Ook hier moeten we goed lezen en vooral begrijpen wat Petrus bedoelt te zeggen. Hij wil dat vrouwen zullen schitteren. Goed om te beseffen als je dit als vrouw leest, dat je bedoeld bent om te schitteren. Je mag opvallen! Het gaat helemaal in de Bijbel er niet over dat vrouwen een onbetekenende plaats moeten innemen, vrouwen worden juist uitgedaagd om op te vallen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu