"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders inklimt, die is een dief en een rover." (Johannes 10:1)

Het tiende hoofdstuk van het boek Johannes is misschien wel het bekendste hoofdstuk van het Nieuwe Testament. De gelijkenis van de Goede Herder is overbekend en we kunnen ons er ook nog eens van alles bij voorstellen. Maar eigenlijk zou je deze gelijkenis eens meerdere dagen achter elkaar moeten lezen. De hele gelijkenis zit vol met allerlei zinnen die niet in de eerste plaats iets met de Goede Herder te maken hebben. En het begin is verre van positief.

Het gevaar bestaat dat we deze gelijkenis gaan lezen vanuit onze gedachte over de Goede Herder. En we stellen ons Jezus voor als de beste Herder die er is. Maar op het moment dat Jezus het woord neemt, lijkt Hij helemaal niet op een herder. De reden dat Hij namelijk deze gelijkenis gaat vertellen is niet in de eerste plaats als troost voor de gelovigen, maar Hij gaat het vertellen met het oog op de Farizeeërs.

De geschiedenis van gisteren had namelijk nog een staartje. De blind geboren man was wel genezen, maar er was al heel wat kritiek op gekomen. En uiteindelijk wordt de blind geboren man uitgescholden als discipel van Jezus, terwijl zij zichzelf discipelen van Mozes noemen. Maar dan zegt Jezus: Blinden zijn diegenen die in Mij niet zien Wie Ik ben!

Er gebeurt eigenlijk iets bizars. De geestelijk leiders van het volk, die door een discipel van de wet te willen zijn het volk wil leiden, vergelijkt Jezus niet met herders, maar Hij vergelijkt hen met dieven en rovers, met mensen die een schaapskooi binnenkomen over de muur en niet door de deur.

Jezus zegt niets anders dan: "Jullie zijn niet door de deur naar binnengekomen, want daar was je nooit doorheen gekomen. Jullie zijn over de muur binnengekomen en het enige dat jullie doen is roven en stelen." Later zegt Jezus zelfs: "De dief komt om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan." Dat doen de discipelen van Mozes. En dat is ten opzichte van Mozes geen negatieve beoordeling, maar wel gericht op het wettische van hun leidinggeven. Daarmee doen ze niets anders dan stelen, slachten en verloren laten gaan.

Dat zijn wel hele stellige woorden. Dat is een veroordeling van de hele religieuze, wettische godsdienst. Wettisch leidinggeven om door te werken je zaligheid te kunnen verdienen staat bij Jezus gelijk aan dieven en moordenaars. Zo erg beoordeelt Jezus dit! En dit doet Jezus omdat Hij op de sabbat iemand had genezen. En dan staan deze woorden misschien ineens veel dichterbij dan je zou willen. Want om de zondag, hoeveel regels hebben we al niet verdedigd?

Op welke manier wil jij zaligworden? Op welke manier leer jij anderen om zalig te worden? Alleen door achter Jezus aan te gaan? Of misschien wel door heel veel regels, waardoor Jezus zegt: Je klimt de schaapskooi binnen om Mijn schapen met religie te roven. Jezus zal laten zien hoe een echte Herder met Zijn schapen omgaat.

Gebed: Here Jezus, wat is religie en wat zijn regels toch gevaarlijk. Niets anders dan U volgen is de boodschap die U laat horen. Bewaar mij voor roverspraktijken en leer mij eenvoudig als een schaap achter U aan te gaan.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu