Gods stem verstaan - Profetie als gevolg

 

"Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost." (1 Korinthe 14:3)

 

Er zijn mensen die hoofdstuk 14 van de eerste Korinthebrief af doen met de opmerking: "Profeteren is gewoon hetzelfde als wat wij tegenwoordig preken noemen." Dan ben je heel snel klaar met de gave van profeteren. Want dan is het niets meer dan je buigen over een Bijbelgedeelte en vervolgens maak je daar een preek over. Maar als het over het verstaan van Gods stem gaat, heeft dat juist alles met profetie te maken. Want we hebben wel gezien dat God spreekt om ons vooral in beweging te zetten. Gods stem die tot ons komt, is meestal dat wat God zegt waarin Hij ons leidt om een zegen te zijn.

 

Dat is met profetie net zo. Profetie is een vorm van Gods stem die wij verstaan en wat we ook weer mogen doorgeven. Het is een specifiek woord van God op een specifiek moment. En het verlangen van Paulus was dat iedereen zou profeteren. Overigens was Paulus daarmee de tweede die dit verlangde, want ook Mozes in de woestijn verlangde al dat het hele volk van God profeten waren. En wat is dat dan met profetie? Zijn dat dan inderdaad alleen maar het naspreken van dat wat we lezen in Gods Woord?

 

Paulus zegt dat het woorden van opbouw, vermaning en troost zijn. Het is dus iets wat specifiek is, het gaat om woorden die speciaal voor iemand op dat moment van belang zijn. Profetie kan alleen maar tot stand komen doordat je Gods stem verstaat en dat deelt met degenen voor wie het bedoeld is. Het is een gave, waarvan Paulus zegt dat eigenlijk iedereen deze gave moet hebben. Eigenlijk kan ook iedereen profeteren. Dat kun jij ook, maar het begint met de vraag of jij afgestemd wil zijn op Gods stem? Als je dat wilt, dan krijg je ook werkelijk woorden waarmee je de ander tot zegen zult zijn.

 

Later in het hoofdstuk noemt Paulus ook de kracht van profetie voor een ongelovige die in een samenkomst binnen zou komen. Want als God jou bekend maakt wat er in het hart van die ander is, waardoor die ander breekt en buigt voor God, dan zal diegene ook geloven dat God werkelijk in ons midden is. Maar het is soms ook eng. We zagen dat gisteren al bij Annanias en Safira. Je zou maar weten wat er in hun hart leefde en vervolgens confronteer je ze ermee en beide moeten direct begraven worden.

 

Verlang jij om Gods stem te horen om zo een zegen te zijn. Ik wil je voor de komende tijd vragen om in specifieke situaties te vragen wat God wil dat jij weet en doorgeeft. En dan niet als je in een situatie hebt gezeten en er thuis over na gaat denken, maar op het moment dat je er midden in zit, vraag dan God eens om inzicht en wijsheid, om een beeld of om woorden. En ga dan eens doen, wat God je aan inzichten geeft. Laat de studie van de afgelopen week het hulpmiddel zijn, maar ga samen met God zoeken naar dat wat Hij wil dat jij verstaat van Zijn stem.

 

Gebed: Vader, ik wil luisteren en gehoorzamen. De komende tijd wil ik concreet aan U vragen voor bepaalde situaties hoe ik moet handelen en reageren, zodat daardoor Uw stem voor mij steeds meer onderdeel wordt van mijn leven.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom