"Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl Hij onderwijs gaf in de tempel, en niemand greep Hem, omdat Zijn uur nog niet gekomen was." (Johannes 8:20)

Het blijft in het Evangelie naar Johannes telkens om de waarheid te gaan. Telkens weer gaat het erom dat Jezus Zichzelf moet bewijzen. Als er in Jeruzalem één ding steeds belangrijker wordt, dan is het wel dat Jezus Zijn mond gaat houden. De religieuze leiders van het volk en alle Joden die zich bij hen thuisvoelden roepen Jezus keer op keer ter verantwoording over Wie Hij is. En wat het meest dwars blijft zitten is dat Jezus zegt dat Zijn getuigenis waar is. Maar wat dan opvalt is de plaats waar Jezus de strijd met de religie aangaat.

Want hoe opmerkelijk is het laatste vers van dit gedeelte: Jezus sprak deze woorden bij de schatkist. Nu lijkt dat een plaats waar een grote kist met geld zou staan, alsof de religieuze leiders daar hun geld zouden verzamelen. Maar dat is het niet. In het vrouwenvoorhof van de tempel, waar alle Joodse mensen doorheen kwamen stonden meerdere geldkisten voor verschillende doelen. Daar op de plaats waar iedereen van de Joden mocht komen, net na het voorhof van de heidenen, daar gaat Jezus dit gesprek aan.

Hij doet dit dus bij die mensen die zouden moeten weten van de Messias. Bij die mensen ook die ondertussen de religie met al haar regels tot waarheid had verheven. Hij doet dat midden tussen Zijn eigen volk waar het niet meer ging om de relatie met God, maar waar het om de regels ging. En op die drukste plaats spreekt Jezus Zijn getuigenis uit. Zo belangrijk vindt Hij het dus. En niet om de strijd met de leiders te winnen, maar omdat Hij God Zelf is en Hij dat weet. En Hij weet dat dit hele volk alleen gered kan worden door het getuigenis dat Hij geeft. En het bewijs van Zijn waarheid is dat Hij en de Vader samen getuigen. En waar twee getuigen is het bewijs geleverd.

Het gaat maar om één ding bij Jezus. Niet dat jij je zaligheid zou verdienen. Niet dat jij er alles aan zou moeten doen om je aan allerlei regels te houden, maar juist door op deze plaats Zichzelf nogmaals aan te kondigen als het Licht van de wereld, juist daardoor onderstreept Jezus dat elke vorm van regelzucht een dwaalleer is. Zalig worden op basis van regels is onmogelijk.

Jezus is gekomen om in de duistere wereld het Licht te laten schijnen en de relatie met God te herstellen. En in plaats van een cent te moeten betalen zegt Jezus: Als je van Mijn lichaam en bloed eet en drinkt, heb je het eeuwige leven. En genade, vrijspraak door het werk van een Ander, misschien is dat een religieus mens wel te veel. Bent U alleen de waarheid? Niets anders dan U alleen?

Ik ben soms bang dat er ook nu nog heel veel mensen zijn die door hun nette leven, of misschien zelfs wel hun nette kerkleven, proberen in een goed blaadje te komen. Misschien ben jij ook nog niet helemaal verlost van die gedachte. Maar Jezus gaat ook vandaag midden tussen de religieuze mensen staan en zegt: Alleen Ik ben de weg naar het eeuwige leven.

Gebed: Jezus, U getuigt van Uzelf dat U de waarheid bent. Alles wat ik erbij bedenk is afgoderij en zonde. En tegelijk vind ik het heel erg moeilijk om niets voor genade te willen doen. Zelfs als u midden tussen de religie staat en waarschuwt, vind ik het moeilijk.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu