"Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren" (Johannes 5:22 en 23a)

We ontkomen er bij het lezen van het Evangelie naar Johannes niet aan dat er ook soms hele lastige stukken voorbij komen. En het tweede gedeelte van Johannes 5 is ergens zo'n lastig gedeelte dat je maar moeilijk kunt plaatsen. Toch zijn ik dit waarheden die God geeft. Het zijn stukjes van Gods boodschap voor ons, die misschien soms lastig te doorgronden zijn, maar waar wel een peilloze diepte in zit. Jezus zegt namelijk dat God de Vader niet zal oordelen, maar dat Hij dit Zelf zal doen.

De uiteenzetting in dit gedeelte is van een ingewikkeld niveau. En toch, als je even gaat meedenken dan is het niet zo moeilijk als dat het lijkt. Je kunt je afvragen waarom God Zelf het oordeel van de wereld in de handen van Zijn Zoon legt. Het heeft er alles mee te maken welke plaats Jezus heeft in de geschiedenis. Degenen tegen wie Jezus in dit gedeelte spreekt zijn de Joden die boos waren dat Jezus iemand had genezen op de sabbat. Ze erkenden Jezus niet en deden niets anders dan hun leven afmeten aan de wet van Mozes. Ze dachten God de Vader te eren door de wet zo goed mogelijk te houden. Want als God dan straks met het oordeel komt, dan zouden we er alles aan gedaan hebben om zo goed mogelijk voor God te leven. En op die manier eerden ze God de Vader. Ze eerden Hem met het oog op het oordeel.

En nu heeft God de Vader het oordeel losgelaten en in de handen van Jezus gelegd. En dat maar één doel: Dat Jezus geëerd zou worden om Wie Hij is. Dat eren heeft alles te maken met het geloof in het verzoeningswerk van Jezus. Het heeft er alles mee te maken dat God zegt: Door de wet zul je niet zalig worden en jullie kunnen Mij eren op deze manier zoveel je wilt, maar straks bij het oordeel zal niet de wet jullie veroordelen, maar Jezus, het Lam van God voor jouw zonden. En daar zal de wet zeker een rol bij spelen, maar de wet zal je alleen maar veroordelen en de wet zal nooit vrijspreken.

En bij het oordeel van Jezus je niet aanklagen, maar dat doet de wet. Mozes klaagt je aan en niet Jezus. En op basis van wat je gelooft, op basis van hoe je Jezus eert, zal het oordeel door Hem worden uitgesproken. Het is de vraag op welke manier jij je zaligheid wilt ontvangen. Wil je dat door genade en wil je Jezus eren om wat Hij heeft gedaan? Of ben je net als die Joden bezig om God te eren door goed je best te doen? Bij het laatste zal Jezus een oordeel uitspreken waarbij geen vrijspraak mogelijk is.

En trouwens, ook als gelovige ervaar je regelmatig dat je God toch weer probeert te eren door goed je best te doen, terwijl God de Vader alleen geëerd kan worden door het geloof in Jezus. Dan eer je de Vader voor wat Hij gaf in Jezus en eer je Jezus om wat Hij deed. En de Vader en de Zoon zijn van één Geest. 

Gebed: Jezus, ik wil U eren om Wie U bent en wat U deed, elke vorm van te willen voldoen bij Uw Vader door de wet te volbrengen laat ik los en ik wil slechts alleen Uw genade.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


​Johannes 13:36-38

36 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heen ga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen.
37 Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen?  Mijn leven zal ik voor U geven.
38 Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij driemaal verloochend zult hebben.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu