Gods stem verstaan - Doen en durven

 

"Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de Geest tegen hem: Zie, drie mannen zoeken u; sta daarom op, ga naar beneden, reis met hen mee. Twijfel niet, want Ik heb hen gestuurd." (Handelingen 10:19 en 20)

 

Als je even flink op z'n kop gezet wil worden, dan moet je eens proberen om je te verplaatsen in Petrus. Petrus was een man die nog nooit iets had gegeten dat onrein was. Dat moet je eerst even goed beseffen. Petrus is in Joppe en hij wil gaan bidden. Om te gaan bidden klimt hij het dak op. En er staat niet of hij specifiek ergens om ging bidden, hij ging gewoon bidden. En terwijl dat hij gaat bidden spreekt God.

Dit is een les die wij moeten leren als het gaat om het verstaan van Gods stem. God spreekt heel vaak tijdens je gewone gebedsmomenten. Petrus was niet direct op zoek naar dat wat hij nu van God te horen krijgt. Want terwijl ze beneden eten klaar maken, raakt Petrus in geestvervoering. De Geest van God nam zijn gedachten mee en geeft hem een visioen te zien. Hij ziet een laken met onreine dieren en een stem zegt dat hij moet slachten en eten. Dit gebeurt tot drie keer toe en Petrus zegt dat hij dit niet wil.

 

Weet je wat nu zo opmerkelijk is? Petrus krijgt helemaal geen toelichting, hij krijgt geen uitleg, hij krijgt alleen een visioen. Meer niet en daar moet hij het mee doen. Er staat dan zelfs dat hij er nog over nadacht. Soms geeft God je een beeld dat je nog niet kunt plaatsen. Het is soms een beeld op je netvlies, een visioen of wat ook, maar begrijpen doe je het niet. En God maakt het soms ook nog helemaal niet duidelijk.

 

Op het moment dat Petrus nadenkt over het visioen, zegt de Geest tegen hem dat drie mannen hem zoeken en dat hij naar beneden moet gaan en met hen moet meegaan. Hoe leg je die stem nu uit? Eigenlijk maakt het niet eens uit of dit nu een letterlijke stem is, of een gedachte, de enige manier om te toetsen hoe het zit is in dit geval om gewoon te gehoorzamen. Petrus staat op en gaat naar beneden. En wat treft hij daar aan? Drie mannen die hem zoeken en verzoeken mee te gaan naar Cornelius. 

 

Petrus gaat op weg, met een visioen waart hij niets van snapt en met drie mannen waarvan hij wist dat ze beneden zouden klaarstaan. En dan komt hij bij Cornelius en wat moet hij daar eten? Precies: onreine dieren. En op dat moment weet Petrus: Dit was het visioen. En ik geloof dat je in die ontspanning mag zoeken naar Gods stem in jouw situatie. Soms openbaart God je dingen, die je echt nog niet kunt plaatsen. Maar toch zijn dat de dingen die er uiteindelijk toe zullen doen. Reageer gewoon op de stem van God in je hart. Leer te durven reageren op wat God vraagt, leer te durven vragen naar een openbaring op het moment dat dingen onduidelijk zijn. En zelf heb ik geleerd om een beeld ook te delen in de situatie waarin ik ben en heel vaak snapte ik niets, maar was het direct voor iemand bedoeld.

 

Gebed: Heer, Uw Geest wil mij leiden en ik wil geleid worden, help mij daarbij om Uw stem te verstaan, te reageren en te luisteren.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom