Gods stem verstaan - Doen en durven

 

"Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de Geest tegen hem: Zie, drie mannen zoeken u; sta daarom op, ga naar beneden, reis met hen mee. Twijfel niet, want Ik heb hen gestuurd." (Handelingen 10:19 en 20)

 

Als je even flink op z'n kop gezet wil worden, dan moet je eens proberen om je te verplaatsen in Petrus. Petrus was een man die nog nooit iets had gegeten dat onrein was. Dat moet je eerst even goed beseffen. Petrus is in Joppe en hij wil gaan bidden. Om te gaan bidden klimt hij het dak op. En er staat niet of hij specifiek ergens om ging bidden, hij ging gewoon bidden. En terwijl dat hij gaat bidden spreekt God.

Dit is een les die wij moeten leren als het gaat om het verstaan van Gods stem. God spreekt heel vaak tijdens je gewone gebedsmomenten. Petrus was niet direct op zoek naar dat wat hij nu van God te horen krijgt. Want terwijl ze beneden eten klaar maken, raakt Petrus in geestvervoering. De Geest van God nam zijn gedachten mee en geeft hem een visioen te zien. Hij ziet een laken met onreine dieren en een stem zegt dat hij moet slachten en eten. Dit gebeurt tot drie keer toe en Petrus zegt dat hij dit niet wil.

 

Weet je wat nu zo opmerkelijk is? Petrus krijgt helemaal geen toelichting, hij krijgt geen uitleg, hij krijgt alleen een visioen. Meer niet en daar moet hij het mee doen. Er staat dan zelfs dat hij er nog over nadacht. Soms geeft God je een beeld dat je nog niet kunt plaatsen. Het is soms een beeld op je netvlies, een visioen of wat ook, maar begrijpen doe je het niet. En God maakt het soms ook nog helemaal niet duidelijk.

 

Op het moment dat Petrus nadenkt over het visioen, zegt de Geest tegen hem dat drie mannen hem zoeken en dat hij naar beneden moet gaan en met hen moet meegaan. Hoe leg je die stem nu uit? Eigenlijk maakt het niet eens uit of dit nu een letterlijke stem is, of een gedachte, de enige manier om te toetsen hoe het zit is in dit geval om gewoon te gehoorzamen. Petrus staat op en gaat naar beneden. En wat treft hij daar aan? Drie mannen die hem zoeken en verzoeken mee te gaan naar Cornelius. 

 

Petrus gaat op weg, met een visioen waart hij niets van snapt en met drie mannen waarvan hij wist dat ze beneden zouden klaarstaan. En dan komt hij bij Cornelius en wat moet hij daar eten? Precies: onreine dieren. En op dat moment weet Petrus: Dit was het visioen. En ik geloof dat je in die ontspanning mag zoeken naar Gods stem in jouw situatie. Soms openbaart God je dingen, die je echt nog niet kunt plaatsen. Maar toch zijn dat de dingen die er uiteindelijk toe zullen doen. Reageer gewoon op de stem van God in je hart. Leer te durven reageren op wat God vraagt, leer te durven vragen naar een openbaring op het moment dat dingen onduidelijk zijn. En zelf heb ik geleerd om een beeld ook te delen in de situatie waarin ik ben en heel vaak snapte ik niets, maar was het direct voor iemand bedoeld.

 

Gebed: Heer, Uw Geest wil mij leiden en ik wil geleid worden, help mij daarbij om Uw stem te verstaan, te reageren en te luisteren.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom