"Dit deed Jezus als nieuw teken, het tweede, toen Hij uit Judea in Galilea gekomen was." (Johannes 4:54)

Het is goed dat Johannes ons af en toe even op scherp zet. Soms doet hij dat met maar ene, vaak op het oog lijkende bijzin in een gedeelte. Het is vaak dat ene zinnetje, waar je overheen leest. Dat zinnetje dat er nog even staat na de spanningsboog in het verhaal. Eigenlijk dat zinnetje waar de luisteraar niet meer naar luistert omdat het verhaal eigenlijk is afgelopen. Ook nu is dat weer zo, net als bij de bruiloft in Kana, staat er ook nu weer: Dit deed Jezus als een nieuw teken. De snelle luisteraar is op dat moment al afgehaakt. Maar wij staan er vandaag even bij stil.

Het verhaal dat zich afspeelt in dit gedeelte is bijna te mooi om waar te zijn. Er komt een man bij Jezus die diende aan het koninklijke hof. En de situatie is bijzonder ernstig. Hij vertelt Jezus dat zijn zoon op sterven ligt. Wie die man was weten we niet, we weten niet eens of het een Jood is, maar hij komt in ieder geval naar Jezus toe met zijn ongelofelijke zorg. En laat dit ook voor jou een boodschap zijn, dat waar wij soms mensen opgeven, dat Jezus er wel raad mee weet. Jezus kan genezen. En nee, niet iedere zieke zal genezen, de gebrokenheid door de zonde zal altijd zijn sporen trekken. Maar Jezus is wel de Machtige Zelf.

En als deze man dan aan Jezus vraagt om te komen en zijn zoon te genezen zegt Jezus: Zonder wonderen en tekenen geloof je niet. En als de man dan nog een keer aandringt zegt Jezus: "Ga naar huis, je zoon leeft". En dan staat er dat de man dit geloofde en terwijl hij thuiskwam hoorde hij op welk uur zijn zoon genezen was. Het was het moment dat Jezus hem naar huis stuurde. En op dat moment gelooft deze man met heel zijn gezin. Het teken dat Jezus deed, laat de man inderdaad geloven. Deels wel op het woord van Jezus, maar deels ook door de genezing. 

Maar daarmee stopt Johannes niet. Johannes zegt dat Jezus dit deed als een teken. Een teken dus, van Zijn Koninkrijk. Jezus laat hier iets zien van de hemel straks. Ziekte hoort niet bij Jezus. Daarom is ook genezing onderdeel van het Evangelie. De blijde boodschap is niet alleen de boodschap van vergeving, maar ook die van genezing. Jezus laat de boodschap horen en zien. En tegelijk, als je alleen de tekenen gelooft, zonder in Jezus' verzoeningswerk te geloven, dan heb je er niets aan. Maar aan de andere kant, als je gelooft in Jezus' verzoeningswerk, dan ook in deze tekenen van genezing. En als Jezus dan Zijn discipelen met een genezingsopdracht de wereld instuurt, dan geldt dat ook voor ons. En dan komt het er op aan: geloof jij dat Hij die verzoend, ook geneest? Geloof jij dat Hij ook die macht heeft overgedragen op Zijn volgelingen? De tekenen van Jezus' Koninkrijk horen bij het Evangelie. Johannes roept ons op om dit niet los te maken van elkaar!

Gebed: Jezus, dank U wel dat U met een complete blijde boodschap van herstel bent gekomen. U herstelt naar ziel en lichaam. Het lichaam nu nog niet volmaakt, maar straks zal ook dat volmaakt zijn. En tot die dag wil ik luisteren naar Uw stem om te weten wat U wilt met het herstel van het lichaam. 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


​Johannes 13:36-38

36 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heen ga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen.
37 Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen?  Mijn leven zal ik voor U geven.
38 Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij driemaal verloochend zult hebben.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu