Gideon - Onverwachte bevestiging

 

"En het gebeurde, toen Gideon het verhaal van de droom en zijn uitleg had gehoord, dat hij zich in aanbidding neerboog. Hij keerde terug naar het kamp van Israël en zei: Sta op, want de HEERE heeft het kamp van Midian in uw hand gegeven." (Richteren 7:15)

 

Soms hoor je dingen waarvan je zegt: "Ik kan mijn oren niet geloven". Herken je dat? Het kan eigenlijk gewoon helemaal niet waar zijn wat je hoort. Maar toch kun je er niet omheen dat het wel waar moet zijn. Of het is te toevallig dat je iets precies op een bepaald moment hoort. Overigens zijn dat ook vaak momenten dat God je iets wil laten zien of dat Hij je iets wil bevestigen waar jij zolang over twijfelde. Dingen gebeuren nooit toevallig en er zijn momenten dat God op bepaalde momenten iets laat gebeuren dat eigenlijk niet kan, maar waardoor je juist een onderstreping krijgt van iets dat God al eerder zei.

 

Dat gebeurde ook bij Gideon. Gideon was echt nog niet dol enthousiast geworden om met driehonderd mannen die machtige vijand te verslaan. En ook als God hem naar beneden stuurt, dan neemt hij vanwege zijn angst iemand mee. En dan komt hij in het dal. Hoe moet dat zijn geweest om midden tussen het kamp van de vijand door te lopen? En dan loopt hij daar rond en dan hoort hij bij een tent een verhaal. Iemand vertelt aan een ander zijn droom. Die droom is volgens mij niet te begrijpen. Het gaat over een gerstebrood dat van de berg afrolt en tegen een tent aanrolt waardoor de hele tent tegen de vlakte gaat.

 

Wat kun je nu halen uit zo'n droom? Nou, er is een andere soldaat die de uitleg gaat geven. Hij zegt: "Dat is het zwaard van Gideon." Ik ben best creatief, maar uit deze droom had ik dit er nooit over kunnen bedenken. Zeker niet als je beseft dat Gideon echt geen grote overwinnaar was in oorlogen en gewoon maar een kleine, onbekende Israëliet is. Het enige dat Gideon had gedaan, was de gewijdde paal en het altaar van Baäl slopen. Maar deze man weet het: Deze droom gaat over Gideon. Hoe is het mogelijk dat die man dit heeft gedroomd? Hij kende Gideon waarschijnlijk helemaal niet. 

 

De strijd was niet van Gideon, dat was wel duidelijk. God had hem de overwinning gegeven. Gideon zou alleen de overwinning hoeven op te halen. De rest was allemaal klaar. En deze droom is niet zomaar een droom. Ik maak soms mee dat God in een droom iemand tot erkenning brengt van zonden. God werkt door dromen heen. En of deze man dat ooit heeft beseft is maar de vraag, maar voor Gideon was dit een bijzondere bevestiging. En juist op een moment dat hij daar niet naar had gevraagd.

 

Wij mogen ook scherp zijn op de momenten dat God Zijn weg bevestigt. En Hij weet ook wel dat wij soms die bevestiging op een bijzondere manier nodig hebben. De impact van deze droom is voor Gideon zo groot dat hij in aanbidding buigt voor God. Dan zijn er momenten dat je weet, dat je weet, dat je het weet dat iets een antwoord is van God. En op die momenten kun je gaan en blijft de twijfel buiten de deur. God zal Zijn weg echt bevestigen!

 

Gebed: HEER, ik wil luisteren naar Uw stem, maar ik wil ook opmerkzaam zijn op die momenten dat U mij op een bijzondere manier wilt bemoedigen. Geef geloof en vertrouwen op Uw weg met mij.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom