Gideon - Onverwachte bevestiging

 

"En het gebeurde, toen Gideon het verhaal van de droom en zijn uitleg had gehoord, dat hij zich in aanbidding neerboog. Hij keerde terug naar het kamp van Israël en zei: Sta op, want de HEERE heeft het kamp van Midian in uw hand gegeven." (Richteren 7:15)

 

Soms hoor je dingen waarvan je zegt: "Ik kan mijn oren niet geloven". Herken je dat? Het kan eigenlijk gewoon helemaal niet waar zijn wat je hoort. Maar toch kun je er niet omheen dat het wel waar moet zijn. Of het is te toevallig dat je iets precies op een bepaald moment hoort. Overigens zijn dat ook vaak momenten dat God je iets wil laten zien of dat Hij je iets wil bevestigen waar jij zolang over twijfelde. Dingen gebeuren nooit toevallig en er zijn momenten dat God op bepaalde momenten iets laat gebeuren dat eigenlijk niet kan, maar waardoor je juist een onderstreping krijgt van iets dat God al eerder zei.

 

Dat gebeurde ook bij Gideon. Gideon was echt nog niet dol enthousiast geworden om met driehonderd mannen die machtige vijand te verslaan. En ook als God hem naar beneden stuurt, dan neemt hij vanwege zijn angst iemand mee. En dan komt hij in het dal. Hoe moet dat zijn geweest om midden tussen het kamp van de vijand door te lopen? En dan loopt hij daar rond en dan hoort hij bij een tent een verhaal. Iemand vertelt aan een ander zijn droom. Die droom is volgens mij niet te begrijpen. Het gaat over een gerstebrood dat van de berg afrolt en tegen een tent aanrolt waardoor de hele tent tegen de vlakte gaat.

 

Wat kun je nu halen uit zo'n droom? Nou, er is een andere soldaat die de uitleg gaat geven. Hij zegt: "Dat is het zwaard van Gideon." Ik ben best creatief, maar uit deze droom had ik dit er nooit over kunnen bedenken. Zeker niet als je beseft dat Gideon echt geen grote overwinnaar was in oorlogen en gewoon maar een kleine, onbekende Israëliet is. Het enige dat Gideon had gedaan, was de gewijdde paal en het altaar van Baäl slopen. Maar deze man weet het: Deze droom gaat over Gideon. Hoe is het mogelijk dat die man dit heeft gedroomd? Hij kende Gideon waarschijnlijk helemaal niet. 

 

De strijd was niet van Gideon, dat was wel duidelijk. God had hem de overwinning gegeven. Gideon zou alleen de overwinning hoeven op te halen. De rest was allemaal klaar. En deze droom is niet zomaar een droom. Ik maak soms mee dat God in een droom iemand tot erkenning brengt van zonden. God werkt door dromen heen. En of deze man dat ooit heeft beseft is maar de vraag, maar voor Gideon was dit een bijzondere bevestiging. En juist op een moment dat hij daar niet naar had gevraagd.

 

Wij mogen ook scherp zijn op de momenten dat God Zijn weg bevestigt. En Hij weet ook wel dat wij soms die bevestiging op een bijzondere manier nodig hebben. De impact van deze droom is voor Gideon zo groot dat hij in aanbidding buigt voor God. Dan zijn er momenten dat je weet, dat je weet, dat je het weet dat iets een antwoord is van God. En op die momenten kun je gaan en blijft de twijfel buiten de deur. God zal Zijn weg echt bevestigen!

 

Gebed: HEER, ik wil luisteren naar Uw stem, maar ik wil ook opmerkzaam zijn op die momenten dat U mij op een bijzondere manier wilt bemoedigen. Geef geloof en vertrouwen op Uw weg met mij.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom