Gideon - Winnen zonder te vechten

 

"En het gebeurde en diezelfde nacht dat de HEERE tegen hem zei: Sta op, daal af naar het kamp, want Ik heb het in uw hand gegeven." (Richteren 7:9)

 

Daar sta je dan met minder dan 1% van je leger. Dat is toch het grootste drama wat je kunt bedenken. Dit is echt een kansloze missie. Wie gaat er nu met 300 mannen een oorlog winnen? Dit is toch niet te bedenken? En toch was dit de opdracht van God. De rest kon allemaal terug naar huis, alleen dit kleine groepje mannen mag de strijd aangaan. Ik weet niet hoe dat gevoeld moet hebben. Dat lijkt toch een soort kanonnenvoer? De kans dat je nu nog ooit levend thuiskomt uit deze strijd is eigenlijk voorbij.

En dan midden in de nacht komt God naar Gideon toe. En midden in de nacht moet hij opstaan. Midden in de nacht, alleen! God geeft een onbegrijpelijke opdracht, Hij moet opstaan, afdalen naar het kamp van de Midianieten, want het hele leger heeft God in zijn hand gegeven. Dit is toch totaal niet meer logisch? En toch is het precies de waarheid voor Gideon en ook voor ons, want in de geestelijke wereld is het exact hetzelfde. Uiteindelijk is de strijd al gewonnen. Wij hoeven geen enkele vijand te overwinnen, dat is al gebeurt. Het enige wat wij moeten doen is die geestelijke vijanden er aan helpen herinneren dat wij het overwonnen land al ontvangen hebben.

 

Gideon moet naar de vijand toegaan met de wetenschap dat het land hem al gegeven is. Hij mag, als hij bang is, nog wel even iemand meenemen, maar meer heeft hij niet nodig. De andere 299 mannen mogen gewoon blijven slapen. Met twee man naar een leger dat zo talrijk is als sprinkhanen en gelovend dat de strijd al gestreden is. Kunnen wij geloven dat wij niet hoeven te strijden?

 

Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dit soms echt heel moeilijk vind. Soms gaat het er stevig aan toe en ben ik geneigd te denken dat het afhangt van mijn strijd, van mijn inzet en van hoe ik aanpak, maar het is niet waar. Natuurlijk moeten wij onze dingen doen, maar het hangt nooit af van mijn strijden, maar slechts van mijn geloof in Jezus' overwinning. Dat is het enige dat het verschil maakt, en als ik dat doe en op die manier, welke geestelijke macht dan ook, aanspreek, zal hij wijken, niet vanwege mijn strijd, maar vanwege de overwinning waarin wij delen door het werk van Jezus.

 

Dan lopen wij het dal in, midden tussen een leger dat machtiger is dan wij, maar dat al in onze hand is gegeven. Op die manier lijkt de strijd onmogelijk, maar we gaan ook niet een strijd in die nog beslist moet worden, maar een strijd die al beslist is en waar we alleen de overwinning over hoeven op te eisen. Dat is wat God doet voor ons. Hij verlost Israël door Gideon, maar Gideon hoeft tegelijk niets anders te doen dan gewoon de overwinning op te eisen en het land dat hem in handen is gegeven in te nemen.

 

Gebed: HEER, alleen Uw overwinning, maakt dat ik een winnaar ben, ik ga de vijand tegemoed in Uw overwinning en de winst is zeker.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom