"Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk, die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël" (Numeri 21:6)

Het wordt bijna een vervelend verhaal. Ook nu weer is Israël het zat in de woestijn en waren ze liever in Egypte gebleven. Nu is het eten weer niet goed. En ze klagen dat ze allemaal in de woestijn zullen sterven. Aan de ene kant zal dit waar zijn omdat ze niet geloofden dat zij het land Kanaän konden innemen. En aan de andere kant, voor degenen die wel in leven zouden blijven, is het ook ongeloof. En ongeloof werkt net zo erg als slavernij: je wordt er door lamgeslagen en een prooi van satan.

En natuurlijk kun je niet zeggen dat de slangen die God op het volk afstuurt, satan is. Het is een oordeel van God over het ongeloof. Dat is het in de eerste plaats. En ook hier geldt dat het ongeloof straks niet uit de woestijn zal komen. De woestijn lijkt wel reinigend te werken. Daar moet je eens over nadenken. De woestijn werkt reinigend, zodat straks al het ongeloof is achtergebleven en je alleen met geloof over de grens van het Beloofde Land gaat.

En ook hier sterft weer heel veel ongeloof. Het heeft ons wel iets te zeggen dat God het symbool van het kwaad gebruikt. De slang staat in de Bijbel altijd als symbool voor het kwaad. En ongeloof daar komt satan altijd op af. Daar waar ongeloof is, kan hij met zijn leugens vernietigend te werk gaan. Vernietigend op de manier van een gifslang. En als je het ongeloof toelaat, zal hij zijn werk doen.

Deze slangen, hier in de woestijn, zijn een symbool van het kwaad. En zeker ook omdat Jezus hier later op terugkomt. Want de slang die Mozes op die stok moet zetten is het symbool van de machteloosheid van deze slangen in de woestijn ten opzichte van de macht van God. En door naar deze slang te kijken, konden de slangen niets meer aanrichten.

Jezus aan het kruis is het symbool van de machteloosheid van satan ten opzichte van de macht van God. Jezus aan het kruis is het symbool van de overwinning op satan. En waar satan in je leven ook tekeer wil gaan en waar hij invalspoorten heeft gevonden om binnen te komen, er is maar ene manier om deze slang het zwijgen op te leggen. En waar satan in jouw denken de leugens gebruikt om je te vernietigen, word je vandaag opgeroepen om naar Jezus te kijken. Daar waar jij Jezus ziet, zie jij de overwinning over elke macht van het kwaad. Daar is de overwinning gehaald, daar aan het kruis. En nergens anders dan daar waar jij weet wie je in Christus bent, wordt het kwaad machteloos met satan erbij. Want als jij op Jezus ziet en je vereenzelvigd met Hem, ben jij in Hem en met Hem overwinnaar over elke macht van satan en elke macht van het kwaad. Maar waar je blijft zien op wat onmogelijk is, zal satan altijd de overwinning willen halen.

Gebed: HEER, ik belijd U mijn ongeloof en de grond die ik satan daardoor geef in mijn leven. Maar ik kijk vanaf vandaag en voortaan naar het kruis van Jezus. Hij heeft elke macht van satan het zwijgen opgelegd en in Hem overwin ook ik elke macht van satan en elke macht van het kwaad.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu