Gideon - Winnen zonder te vechten

 

"En het gebeurde en diezelfde nacht dat de HEERE tegen hem zei: Sta op, daal af naar het kamp, want Ik heb het in uw hand gegeven." (Richteren 7:9)

 

Daar sta je dan met minder dan 1% van je leger. Dat is toch het grootste drama wat je kunt bedenken. Dit is echt een kansloze missie. Wie gaat er nu met 300 mannen een oorlog winnen? Dit is toch niet te bedenken? En toch was dit de opdracht van God. De rest kon allemaal terug naar huis, alleen dit kleine groepje mannen mag de strijd aangaan. Ik weet niet hoe dat gevoeld moet hebben. Dat lijkt toch een soort kanonnenvoer? De kans dat je nu nog ooit levend thuiskomt uit deze strijd is eigenlijk voorbij.

En dan midden in de nacht komt God naar Gideon toe. En midden in de nacht moet hij opstaan. Midden in de nacht, alleen! God geeft een onbegrijpelijke opdracht, Hij moet opstaan, afdalen naar het kamp van de Midianieten, want het hele leger heeft God in zijn hand gegeven. Dit is toch totaal niet meer logisch? En toch is het precies de waarheid voor Gideon en ook voor ons, want in de geestelijke wereld is het exact hetzelfde. Uiteindelijk is de strijd al gewonnen. Wij hoeven geen enkele vijand te overwinnen, dat is al gebeurt. Het enige wat wij moeten doen is die geestelijke vijanden er aan helpen herinneren dat wij het overwonnen land al ontvangen hebben.

 

Gideon moet naar de vijand toegaan met de wetenschap dat het land hem al gegeven is. Hij mag, als hij bang is, nog wel even iemand meenemen, maar meer heeft hij niet nodig. De andere 299 mannen mogen gewoon blijven slapen. Met twee man naar een leger dat zo talrijk is als sprinkhanen en gelovend dat de strijd al gestreden is. Kunnen wij geloven dat wij niet hoeven te strijden?

 

Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dit soms echt heel moeilijk vind. Soms gaat het er stevig aan toe en ben ik geneigd te denken dat het afhangt van mijn strijd, van mijn inzet en van hoe ik aanpak, maar het is niet waar. Natuurlijk moeten wij onze dingen doen, maar het hangt nooit af van mijn strijden, maar slechts van mijn geloof in Jezus' overwinning. Dat is het enige dat het verschil maakt, en als ik dat doe en op die manier, welke geestelijke macht dan ook, aanspreek, zal hij wijken, niet vanwege mijn strijd, maar vanwege de overwinning waarin wij delen door het werk van Jezus.

 

Dan lopen wij het dal in, midden tussen een leger dat machtiger is dan wij, maar dat al in onze hand is gegeven. Op die manier lijkt de strijd onmogelijk, maar we gaan ook niet een strijd in die nog beslist moet worden, maar een strijd die al beslist is en waar we alleen de overwinning over hoeven op te eisen. Dat is wat God doet voor ons. Hij verlost Israël door Gideon, maar Gideon hoeft tegelijk niets anders te doen dan gewoon de overwinning op te eisen en het land dat hem in handen is gegeven in te nemen.

 

Gebed: HEER, alleen Uw overwinning, maakt dat ik een winnaar ben, ik ga de vijand tegemoed in Uw overwinning en de winst is zeker.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom