Gideon - Tegen wordt voor

 

"Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon. Hij blies op de bazuin, en Abiëzer werd achter hem bijeengeroepen." (Richteren 6:34)

 

Er gebeurt in hele korte tijd, heel veel in de omstandigheden van Gideon, maar ook in de omstandigheden van Israël en zeker in de omstandigheden van zijn dorpsgenoten. Eigenlijk zullen dat voornamelijk familieleden zijn geweest. Al eerder in het hoofdstuk wordt Gideon genoemd als iemand die behoord bij Abiëzer. En als je nog eens goed leest en bedenkt dat de gewijdde paal van Baäl en het altaar van zijn vader zijn, maakt ook nog eens duidelijk dat de afkomst van Gideon niet de beste is. Die hele dorpsgemeenschap knielde voor Baäl en zijn vader blijkt daarin een grote rol te hebben. En juist zijn vader laat de god zelf zijn zoon straffen, wat uiteindelijk niet gebeurde.

 

Was dit geloof van zijn vader? Of wist zijn vader dat God werkelijk Zich openbaarde en Baäl geen schijn van kans had? We weten het niet, maar wat er kort na die situatie gebeurd is nogal opzienbarend. Heel Midian en Amalek lag ondertussen weer klaar voor de strijd en ze waren de Jordaan al over. Eigenlijk is het een scenario dat niet best is. Maar dan gaat God verder met Gideon. En het lastige voor ons is, dat er een heleboel zaken onbesproken blijven. 

 

Er staat alleen dat de Geest van de HEER Gideon bekleedde. Meer staat er niet, maar dat is wel gelijk het verschil. Als de Geest van de HEER over je komt, bepalen niet langer de omstandigheden je manier van handelen, maar doet God dat Zelf. En als er al angst zou zijn, dan is dat verdwenen op het moment dat Gods Geest Gideon in beweging ging zetten. Maar weet je, zo werkt het ook gewoon bij God. Als God een opdracht geeft, laat Hij je die nooit alleen uitvoeren. Gideon had de belofte ook al gekregen dat God met hem zou zijn, maar ook zonder die belofte is God niet anders. Zou God je een opdracht geven voor Hem, die onmogelijk zou zijn?

 

Op het moment dat de Geest over Gideon komt, is gelijk alles anders. Gideon pakt de bazuin en het hele dorp staat op en gaat achter Gideon aan. Zijn hele familie, die hem net nog ter dood wilde brengen, staat nu op en gaat achter hem aan. Dit is toch bijna niet te begrijpen. Denk jij dat dit mogelijk is, als jij midden in een familie zit, die uiteindelijk niets met Jezus hebben, of als je in een gemeente zit waar het Evangelie van het Koninkrijk geen ruimte krijgen en de overwinning van Jezus nooit gevierd wordt? Op het moment dat het Gods tijd is, wordt alles anders. Op één moment staat iedereen op, terwijl de vijand machtig en groot is, maar als de bazuin klinkt, lijkt iedereen er geloof in te krijgen.

 

Zou jij op deze manier geloof in Gods overwinning willen overbrengen? Niet in jouw kracht, dat kan niet, maar wel in Gods kracht, want als Gods Geest komt, verandert alles. Dan verandert zelfs de stemming van 'tegen' naar 'voor'. Als God je roept, zorgt Hij ook voor de rest.

 

Gebed: HEER, de strijd is van U en als U mij roept, wil ik geloven dat U het ook door mij heen zult doen. Zo wil ik beschikbaar zijn voor U.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom