Gideon - Tegen wordt voor

 

"Toen bekleedde de Geest van de HEERE Gideon. Hij blies op de bazuin, en Abiëzer werd achter hem bijeengeroepen." (Richteren 6:34)

 

Er gebeurt in hele korte tijd, heel veel in de omstandigheden van Gideon, maar ook in de omstandigheden van Israël en zeker in de omstandigheden van zijn dorpsgenoten. Eigenlijk zullen dat voornamelijk familieleden zijn geweest. Al eerder in het hoofdstuk wordt Gideon genoemd als iemand die behoord bij Abiëzer. En als je nog eens goed leest en bedenkt dat de gewijdde paal van Baäl en het altaar van zijn vader zijn, maakt ook nog eens duidelijk dat de afkomst van Gideon niet de beste is. Die hele dorpsgemeenschap knielde voor Baäl en zijn vader blijkt daarin een grote rol te hebben. En juist zijn vader laat de god zelf zijn zoon straffen, wat uiteindelijk niet gebeurde.

 

Was dit geloof van zijn vader? Of wist zijn vader dat God werkelijk Zich openbaarde en Baäl geen schijn van kans had? We weten het niet, maar wat er kort na die situatie gebeurd is nogal opzienbarend. Heel Midian en Amalek lag ondertussen weer klaar voor de strijd en ze waren de Jordaan al over. Eigenlijk is het een scenario dat niet best is. Maar dan gaat God verder met Gideon. En het lastige voor ons is, dat er een heleboel zaken onbesproken blijven. 

 

Er staat alleen dat de Geest van de HEER Gideon bekleedde. Meer staat er niet, maar dat is wel gelijk het verschil. Als de Geest van de HEER over je komt, bepalen niet langer de omstandigheden je manier van handelen, maar doet God dat Zelf. En als er al angst zou zijn, dan is dat verdwenen op het moment dat Gods Geest Gideon in beweging ging zetten. Maar weet je, zo werkt het ook gewoon bij God. Als God een opdracht geeft, laat Hij je die nooit alleen uitvoeren. Gideon had de belofte ook al gekregen dat God met hem zou zijn, maar ook zonder die belofte is God niet anders. Zou God je een opdracht geven voor Hem, die onmogelijk zou zijn?

 

Op het moment dat de Geest over Gideon komt, is gelijk alles anders. Gideon pakt de bazuin en het hele dorp staat op en gaat achter Gideon aan. Zijn hele familie, die hem net nog ter dood wilde brengen, staat nu op en gaat achter hem aan. Dit is toch bijna niet te begrijpen. Denk jij dat dit mogelijk is, als jij midden in een familie zit, die uiteindelijk niets met Jezus hebben, of als je in een gemeente zit waar het Evangelie van het Koninkrijk geen ruimte krijgen en de overwinning van Jezus nooit gevierd wordt? Op het moment dat het Gods tijd is, wordt alles anders. Op één moment staat iedereen op, terwijl de vijand machtig en groot is, maar als de bazuin klinkt, lijkt iedereen er geloof in te krijgen.

 

Zou jij op deze manier geloof in Gods overwinning willen overbrengen? Niet in jouw kracht, dat kan niet, maar wel in Gods kracht, want als Gods Geest komt, verandert alles. Dan verandert zelfs de stemming van 'tegen' naar 'voor'. Als God je roept, zorgt Hij ook voor de rest.

 

Gebed: HEER, de strijd is van U en als U mij roept, wil ik geloven dat U het ook door mij heen zult doen. Zo wil ik beschikbaar zijn voor U.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom