"Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren." (Numeri 12:3)

Je zou bijna zeggen: Dan heeft Mozes het complete volk al tegen zich en nu deze geschiedenis weer. Dat het volk tegen hem was, dat is erg, maar nu staan zelfs zijn broer en zus tegen hem op. Blijkbaar had Mozes een vrouw erbij waar Mirjam en Aäron het niet mee eens waren. Hoe dit precies is geweest staat er niet, maar het feit is in ieder geval dat Mirjam en Aäron dit gebruiken om met het mopperen te beginnen dat alleen Mozes degene zou zijn tegen wie God zou spreken. Het klopt wel, ook zij kregen woorden van God, maar Mozes in een veel persoonlijkere relatie. En daarbij waren ze vergeten dat ze door hierover te praten, negatief aan het praten waren over de vriend van God. En daarbij zou dit onder het volk ook zeker geen goed doen. En dan staat er, plotseling, dat Mozes een zachtmoedige man was. En het lijkt wel of God daarom gaat ingrijpen. 

Is dat nodig dat God ingrijpt omdat Mozes zachtmoedig was? Was Mozes dan een soort zachtgekookt eitje? Als ik de Bijbel lees, merk ik er niets van dat Mozes zo bijzonder zachtmoedig was. Soms zelfs verre van dat. En ook zachtmoedige mensen kunnen goed voor zichzelf opkomen. En toch roept God Mozes, Aäron en Mirjam direct apart. En de gevolgen zijn wel heel erg groot. Mirjam wordt direct melaats.

Het is alleen de vraag of dat de Hebreeuwse tekst het hier heeft over 'zachtmoedig'. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws een heel ander woord. Er staat een woord dat te maken heeft met 'neergedrukt' of misschien nog beter 'zeer ellendig'. En dat is Mozes, meer dan wie ook op de hele aarde. Mozes was in het vorige hoofdstuk al heel eenzaam, maar nu staan zelfs degenen die hem na aan het hart liggen tegen hem op omdat God met Hem op pad is gegaan. En de leiderschapscrisis neemt een vorm aan die niet meer te houden is. Als zelfs je naaste familieleden je niet meer steunen in je bediening.

En toch is dit niet vreemd. Als God een bediening voor je heeft, dan zul je menigmaal ervaren dat er kritiek op komt. Je dromen en je verlangens worden soms zelfs door je meest naaste familieleden kapot geredeneerd of ontkent. En juist waar je aanmoediging zou verwachten om een volgende stap in geloof te zetten of waar je zoveel van Gods zegen in ervaart, daar komt dan vernietigend commentaar en geroddel op. Pure afbraak van Gods plan van hoop.

Maar als alles wordt afgebroken en niemand meer om je heen staat, dan staat God er zelf over op. Vrienden van God krijgen ook Gods bescherming. En al die kritiek zal nooit verhinderen dat God niet doorgaat. En God grijpt in en duidelijk ook. God gaat het opnemen voor Zijn vriend Mozes. En in dat vertrouwen mag jij ook leven als je zoekt naar Gods bestemming met jouw leven. En zelfs als iedereen je laat vallen, dan nog blijft Gods naast je en Hij zal Zijn plan met jou altijd steunen.

Gebed: Vader, ik kan soms zo moeilijk overweg met allerlei vormen van kritiek, veroordeling en aanvallen op Uw plan met mij. Staat U op, waar anderen mij laten vallen, mij niet stimuleren, mij niet blijven uitdagen. En geeft U mij mensen om mij heen die Uw plan met mij tot voltooiing willen zien komen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu