Gideon - Afgoden moeten eraan

 

"En het gebeurde in diezelfde nacht dat de HEERE tegen hem zei: Neem een jonge stier van de runderen die van uw vader zijn, en wel de tweede jonge stier, van zeven jaar. Breek vervolgens het altaar van de Baäl af dat van uw vader is, en hak de gewijde paal om die erbij staat." (Richteren 6:25)

 

Ik preekte ooit in Rotterdam over deze geschiedenis van Gideon op een plaats waar het verlangen was het heel Rotterdam voor Jezus zou worden. Dat betekent tegelijk wel dat je als hoorder van zo'n preek moet beseffen dat het niet alleen over Gideon gaat, maar ook over jou. Als je dat bedenkt ligt er een opdracht die heel erg groot is. Maar als je dan ook bedenkt wat Gideon moet doen, dan schrik je bijna van de opdracht die Gideon krijgt. Die opdracht vertaalde ik op dat moment even naar een Rotterdamse variant. En dan komt het ineens erg dichtbij.

 

Wat moet Gideon doen? Hij moet in de eerste plaats zorgen voor offerdieren, maar voordat hij moet gaan offeren, moet hij een bijna onmogelijk opdracht uitvoeren. Hij moet de gewijdde paal omver halen. De paal die aanbeden werd als God. Het volkssymbool bij uitstek, als die paal omver zou gaan, is het leven eigenlijk weg. Ik vroeg in Rotterdam: "Stel je voor dat God aan jou vraagt om de afgod van Rotterdam te slopen, wat zou er gebeuren? Wat is trouwens de afgod van Rotterdam?" De plek waar ik op dat moment sprak was een plek waar echt geen nette kerkmensen zaten, maar meer mensen uit de goot van de samenleving. Direct gaf er iemand antwoord: "De Kuip"

 

Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik niets heb met die club, maar het antwoord stemde wel tot nadenken, want stel je voor dat je midden in de nacht deze afgod gaat slopen? Direct reageerde die Rotterdammer in plat Rotterdams: "Dan maken ze je af." Dat is nu precies de kern wat er hier in deze geschiedenis gebeurt. Die gewijde paal en het altaar dat erbij stond is heilig, daar moet je niet aankomen. Maar Gideon kreeg op de opdracht om alles met de grond gelijk te maken. Als je zou vragen wat het gevolg is, dan zou iedereen zeggen: "Dan maken ze je af."

 

Dit is toch de opdracht voor Gideon. Dat is niet misselijk, als God je deze opdracht geeft, maar tegelijk is het zo logisch, want God wil geen andere goden naast Zich. Dus ook geen palen die als god aanbeden worden. Juist hierdoor waren de vijanden het land binnengevallen, juist hierdoor was het oordeel van God gekomen over Israël. Ik weet niet wat jij ervaart, maar heb het lef eens om aan een afgod te komen. En die zijn er heel wat. Binnen de kerk allerlei tradities, in de hele wereld om ons heen, waar wij ook gewoon deel van uitmaken, materialisme, rechten die we zouden hebben.

 

Uiteindelijk zorgen afgoden altijd dat we God kwijtraken, onze relatie met Hem kwijt raken en ga zo maar door. Uiteindelijk raakt God uit beeld. De vraag is of wij durven om de strijd met al die afgoden aan te gaan omdat God het van ons vraagt en Hem weer op de eerste plaats te zetten.

 

Gebed: HEER, U verdient de eerste plaats en ook de enige plaats van aanbidding. Als U mij vraagt afgoden omver te halen, zal ik luisteren, wat de gevolgen ook zijn, ik wil slechts in aanbidding leven voor U en onder Uw zegen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom