"Maar Mozes trachtte het aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te stemmen. (Exodus 32:11)
Nu dan, of U toch hun zonden wilde vergeven! Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit Uw boek, dat U geschreven hebt." (Exodus 32:32)

Er is geen enkel gebod in de wet van God waar zo'n zware consequentie aanhangt als aan het tweede gebod. Andere goden aanbidden mag niet, maar God in niveau naar beneden halen door van Hem een afbeelding te maken is nog veel erger. Het onttroont God. En de gevolgen van deze zonde zullen een generatievloek over het volk brengen. En daarom zijn verkeerde beelden van God niet iets onschuldigs. Het heeft gevolgen en misschien vraag jij je wel eens af hoe het toch komt dat jouw beeld van God zo moeilijk te veranderen is.

Soms kun je een negatief Godsbeeld terugleiden in drie of vier generaties. Daarmee zien we hoe erg de gevolgen zijn van het leven onder de vloek van het tweede gebod. Soms dreigen er generaties verloren te gaan omdat ze God nooit durven vertrouwen. En Mozes heeft het volk daar niet voor over. De gevolgen van deze zonde zijn enorm groot. En nadat Mozes al gebeden had terwijl hij nog op de berg was met God, had God besloten om te volk toch niet te vernietigen. Maar daarmee is het nog niet klaar. Mozes stuurt de Levieten met een zwaard het leger in en er volgt een enorme slachtpartij. Maar Mozes beseft dat daarmee de zonde nog niet vergeven is.

De gevolgen van deze zonden zijn zo groot, dat Mozes, na zijn pleidooi, nog een keer teruggaat naar God. Hij gaat de zonde belijden. En eigenlijk verbreekt hij hiermee de vloek die over het volk was gekomen. Dat haat van God over drie of vier generaties waar het volk zich onder had gebracht is een vloek die nu op het volk rust. En Mozes, gaat met inzet van zijn eigen leven terug naar God en smeekt om vergeving.

Dit heeft ons ook nu wat te zeggen en misschien leef jij wel onder de vloek van een verkeerd Godsbeeld en krijg je het maar niet anders in je denken. Hoe je je denken ook van dag tot dag probeert te vernieuwen, het lukt niet. Misschien wordt het tijd om eens na te denken en om te bidden of je mag gaan zien wat er in jouw leven was waardoor jij onder deze vloek terecht bent gekomen. Misschien zat je jarenlang onder een leer die niet het Bijbelse beeld van God verkondigde. Of misschien in je opvoeding of waar dan ook.

Mozes leert ons dat we plaatsvervangend schuld mogen belijden. Plaatsvervangend zeggen dat ons voorgeslacht of ons volk het fout deed en zo om vergeving te vragen en tegelijk ook te zeggen dat je afstand van deze verschrikkelijke zonde wilt nemen om te leven met God, zoals Hij wil. En in de Naam van Jezus zal God verzoenen en zal de vloek worden opgeheven. Dan mag je leven onder de zegen van God.

Gebed: HEER, Wie U bent, Die bent U. U bent niet, Die wij denken die U bent. En als er in mijn leven momenten zijn geweest waarin ik gebracht ben, of mijzelf gebracht heb, onder de vloek van het tweede gebod, dan vraag ik U vergeving voor degenen die mij daar brachten of ik vraag persoonlijk vergeving voor deze daad. En ik neem afstand van deze zonde en zal U zetten op de hoogste plaats. En in Jezus Naam mag ik deze vloek verbreken!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu