"Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft." (Exodus 20:2)

En toen het volk eindelijk voor de berg stond en God neerdaalde, begint God te spreken. En eigenlijk is dat moment een bijzonder moment, maar tegelijk is het volk zo bang dat ze uiteindelijk Mozes smeken om maar met God te gaan praten. Ze zijn bang voor de heiligheid van God. Maar de woorden die God dan gaat spreken zijn wel woorden van troost. Tenminste, als je goed kunt luisteren naar wat God zegt. En tegelijk, God heeft ook nog eens behoorlijk wat recht van spreken om het volk Zijn regels op te leggen.

Wij kunnen soms echt denken dat Gods wet iets heel negatiefs is: je mag dit niet en dat wel en dat voelt voor ons als erg negatief. Maar God heeft recht van spreken. Bij het volk Israël geeft Hij Zijn wet omdat het Zijn volk is en omdat Hij het uit de slavernij heeft bevrijd. En is dit voor ons anders? Heeft God in elke situatie geen recht van spreken? Zeker als Hij jou heeft opgezocht en Zijn Evangelie en Zijn Woorden bekend heeft gemaakt?

God heeft recht van spreken! En toch, ondanks dat, maakt God er zeker geen misbruik van! Hij had natuurlijk allemaal regels kunnen bedenken om eigenlijk een nieuw soort slavernij op te leggen, maar dat doet Hij niet. Sterker nog, de eerste tien woorden die God geeft is niets anders dan de grondwet van Zijn Koninkrijk. Op het moment dat we die woorden serieus nemen, als we daar naar leven, dan zal de absolute vrede een feit zijn.

Elke van Gods tien woorden die gaan volgens maken de wereld tot een paradijs. Op geen enkele manier zou God nog onteerd worden, maar geen enkele godsdienstoorlog zou meer aan de orde zijn. En als je dan nadenkt over het tweede gedeelte van de wet van God, dan kun je maar ene conclusie trekken: als we op die Goddelijke manier met elkaar omgaan, dan zal er op aarde geen enkele verhouding meer verstoord zijn. Dan is het een hemel op aarde.

Heeft God dan deze wet bedacht om de hemel te kunnen verdienen of om op aarde de hemel te creëren? God beloofd wel een zegen aan het volk op het moment dat ze zich houden aan deze wet. En diezelfde zegen zegt Hij ons ook toe, er is in het dienen van God grote loon. Dat zeker!

En toch wist God dat niemand deze wet zou kunnen houden. Als dat zo was, had Hij in Genesis 3:15 geen moederbelofte gegeven. Hij wist dat deze wet ons op geen enkele manier dichterbij de hemel kon brengen. Maar in deze wet, in Zijn grondwet zien we wel Gods liefdeshart kloppen. Hij laat volkomen zien wie Hij is! Hij laat ons zien wat Zijn diepste verlangen is met ons.

En wat wij niet en nooit kunnen volbrengen, dat zal Jezus wel volbrengen en door het geloof wordt dat voor ons. Dan kunnen we volmaakt voor God staan. De wet is niet de trap naar de hemel, maar het laat ons zien waaraan wij niet voldoen om zo via Jezus tot God te komen.

Gebed: HEER, ik ben onvolmaakt en voldoe niet aan Uw diepste verlangen, ik leef niet naar Uw hart. Het is wel mijn verlangen om zo te leven, geef mij meer van Uw genade en meer van de Geest van Jezus in mij en door het geloof ben ik volmaakt voor U!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu