"Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft." (Exodus 20:2)

En toen het volk eindelijk voor de berg stond en God neerdaalde, begint God te spreken. En eigenlijk is dat moment een bijzonder moment, maar tegelijk is het volk zo bang dat ze uiteindelijk Mozes smeken om maar met God te gaan praten. Ze zijn bang voor de heiligheid van God. Maar de woorden die God dan gaat spreken zijn wel woorden van troost. Tenminste, als je goed kunt luisteren naar wat God zegt. En tegelijk, God heeft ook nog eens behoorlijk wat recht van spreken om het volk Zijn regels op te leggen.

Wij kunnen soms echt denken dat Gods wet iets heel negatiefs is: je mag dit niet en dat wel en dat voelt voor ons als erg negatief. Maar God heeft recht van spreken. Bij het volk Israël geeft Hij Zijn wet omdat het Zijn volk is en omdat Hij het uit de slavernij heeft bevrijd. En is dit voor ons anders? Heeft God in elke situatie geen recht van spreken? Zeker als Hij jou heeft opgezocht en Zijn Evangelie en Zijn Woorden bekend heeft gemaakt?

God heeft recht van spreken! En toch, ondanks dat, maakt God er zeker geen misbruik van! Hij had natuurlijk allemaal regels kunnen bedenken om eigenlijk een nieuw soort slavernij op te leggen, maar dat doet Hij niet. Sterker nog, de eerste tien woorden die God geeft is niets anders dan de grondwet van Zijn Koninkrijk. Op het moment dat we die woorden serieus nemen, als we daar naar leven, dan zal de absolute vrede een feit zijn.

Elke van Gods tien woorden die gaan volgens maken de wereld tot een paradijs. Op geen enkele manier zou God nog onteerd worden, maar geen enkele godsdienstoorlog zou meer aan de orde zijn. En als je dan nadenkt over het tweede gedeelte van de wet van God, dan kun je maar ene conclusie trekken: als we op die Goddelijke manier met elkaar omgaan, dan zal er op aarde geen enkele verhouding meer verstoord zijn. Dan is het een hemel op aarde.

Heeft God dan deze wet bedacht om de hemel te kunnen verdienen of om op aarde de hemel te creëren? God beloofd wel een zegen aan het volk op het moment dat ze zich houden aan deze wet. En diezelfde zegen zegt Hij ons ook toe, er is in het dienen van God grote loon. Dat zeker!

En toch wist God dat niemand deze wet zou kunnen houden. Als dat zo was, had Hij in Genesis 3:15 geen moederbelofte gegeven. Hij wist dat deze wet ons op geen enkele manier dichterbij de hemel kon brengen. Maar in deze wet, in Zijn grondwet zien we wel Gods liefdeshart kloppen. Hij laat volkomen zien wie Hij is! Hij laat ons zien wat Zijn diepste verlangen is met ons.

En wat wij niet en nooit kunnen volbrengen, dat zal Jezus wel volbrengen en door het geloof wordt dat voor ons. Dan kunnen we volmaakt voor God staan. De wet is niet de trap naar de hemel, maar het laat ons zien waaraan wij niet voldoen om zo via Jezus tot God te komen.

Gebed: HEER, ik ben onvolmaakt en voldoe niet aan Uw diepste verlangen, ik leef niet naar Uw hart. Het is wel mijn verlangen om zo te leven, geef mij meer van Uw genade en meer van de Geest van Jezus in mij en door het geloof ben ik volmaakt voor U!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu