Gideon - Gewoon gaan

 

"Maar Gideon zei tegen Hem: Och, mijn heer, als de HEERE met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al Zijn wonderen, waarover onze vaderen ons verteld hebben, toen zij zeiden: Heeft de HEERE ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de HEERE ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven! Toen wendde de HEERE Zich tot hem en zei: Ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb Ik u niet gezonden?" (Richteren 6:13 en 14)

 

Als je even tot je laat doordringen wat Gideon zegt en als je dan ook even bedenkt tegen Wie hij dat zegt, dan gebeurt er nogal iets in dit gesprek. Blijkbaar heeft Gideon niet in de gaten met wie hij in gesprek is. Waarschijnlijk is de Engel gekomen in de gedaante van een gewone man. Daardoor heeft Gideon niet gemerkt dat dit in Engel is, of misschien zelfs wel meer dan een engel. Wellicht is het God Zelf of Jezus geweest. De Engel spreekt namelijk meerdere keren over 'Ik'. Eerst zegt Hij al: "Ik heb je gezonden" en later zegt Hij ook nog een keer "Ik zal met je zijn."

 

Nu kan dat een engel zijn, dat is mogelijk dat deze mee gaat in de strijd. We lezen ook van Michaël dat hij bij Daniël in een strijd was verwikkeld. Maar het feit dat de Engel ook zegt: "Ik heb u gezonden", maakt deze uitleg minder aannemelijk. Zeker ook omdat de Engel zegt dat de HEER met Gideon zal zijn en Hij vervolgens zegt: "Ik ben met je." Dat maakt dat de conclusie voor de hand ligt dat Gideon hier een ontmoeting met God heeft. En als je dan leest wat hij zegt, dan is het een wonder dat Gideon gewoon mag blijven leven.

 

Weet je wat Gideon eigenlijk doet? Hij klaagt God aan vanwege het feit dat Hij Israël losgelaten zou hebben. En dat terwijl God niets anders heeft gedaan dan alleen maar doen wat Hij had beloofd. Want alles wat Israël meemaakt is niet het gevolg van wat God fout heeft gedaan, maar is het gevolg van het leven onder de vloek van afgoderij. En daar God de schuld van geven is nogal wat en als je dat dan ook nog eens op deze manier doet, dan blijkt God bijzonder vol van genade te zijn. Het neemt ook ieder vooroordeel tegen God weg dat Hij er op uit is om alleen te straffen. Hij negeert het zelfs en herhaalt alleen de opdracht.

 

Er kan zoveel zijn in ons leven dat ons aan het redeneren zet en dat we overal een oorzaak zoeken, maar misschien moeten we gewoon veel dichterbij onszelf blijven. De oorzaak ligt niet in God en ook niet altijd in de ander, maar vaak zegt het iets over ons. En dan is het God die zegt: Sta op, strijdbare held. Het is niet de bedoeling dat we naar de omstandigheden kijken om een oorzaak ergens te zoeken, maar we moeten gewoon opstaan in geloof dat God ons roept om in Zijn kracht en in Zijn overwinning te gaan staan. Strijdbare held omdat God Zelf bij je is!

 

Gebed: HEER, vergeef mij als er dingen zijn waarvan ik U de schuld geef, soms zonder na te denken, maar ik wil in Uw kracht gaan en in Uw overwinning staan.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom