"Zie, Ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan. Dan moet u op de rots slaan, en er zal water uitkomen." (Exodus 17:6)

Het is gewoon nooit goed, bij dat volk van Israël. Ze hebben net het wonder van het eten gezien en ondertussen ook al een keer wonderen met water meegemaakt en nog geloven ze niet in de zorg van God. Nu zijn ze weer ongelofelijk kwaad op Mozes omdat ze geen water hebben. En Mozes heeft het wel door. Mozes zegt het ook dat ze de HEER op de proef stellen. En ook dat staat niet zo ver bij ons vandaan, want al heeft de HEER zelfs wonderen van genezing gedaan, dan nog zouden we weer als we Gods weg niet begrijpen in opstand komen.

 

Maar wat de HEER hier gaat doen is eigenlijk niet te begrijpen. Misschien is deze tekst wel een van de teksten uit de Bijbel die echt lastig is. Mozes moet nu naar een rots bij de berg Horeb gaan en hij moet op die rots slaan. Maar dat is het niet alleen. We kennen dit verhaal wel evenals het verhaal dat Mozes tegen de rots moest spreken, terwijl hij er op sloeg. Toch zegt de HEER hier: Ik zal voor je op die rots staan en jij moet slaan.

Later komt Paulus in 1 Korinthe 10 hierop terug en zegt hij dat deze rots Christus was. De HEER staat op deze rots en Mozes moet slaan. De boosheid van het volk Israël moet hij eigenlijk slaan op deze rots, waar de HEER Zelf op staat. En op dat moment komt er water uit de rots dat blijft stromen. Maar Mozes lijkt de HEER daar te mogen slaan. Er wordt gedacht dat Mozes daar de kracht van de HEER krijgt, maar dat staat er in ieder geval niet. En omdat ook Paulus deze rots als voorbeeld neemt voor het levende Water dat uit Christus komt, moeten we dit slaan van Mozes maar letterlijk nemen.

God laat Zichzelf in Christus slaan. Sterker nog, Jezus werd verbrijzeld, Jezus werd kapotgeslagen voor onze zonden. Jezus werd geslagen om voor ons water tot het Leven te geven. En Mozes doet hier, in opdracht van God Zelf, datgene dat God straks met Zijn Eigen Zoon Jezus zal doen. Hij zal Hem slaan, tot de dood toe. En door de dood van Jezus, komen er stromen van levend Water voort uit de troon van God. 

De enige manier waardoor wij het Leven kunnen ontvangen is door de dood van Jezus heen. Jezus moest gespleten worden als de Rots waarop wij mogen staan en waar het levende Water uit stroomt. Jezus is de Rots waarop wij staan en Hij geeft eeuwig Water, levend Water. Geslagen, verbrijzeld zelfs om ons het Leven te geven.

Als ons gemopper tegen God, al onze opstand, heeft ten diepste God Zelf het leven gekost om ons in de woestijn van ons leven te laten overleven. Dan schieten woorden te kort en zien wij verbijstert aan dat Mozes mag slaan op de rots waar God Zelf op staat.

Gebed: HEER, wat heb U er voor over gehad om ons levend Water te geven? U liet Uzelf slaan, U liet Uzelf doden, om mij het leven te geven. Vader, dank U wel.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu