"Zie, Ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan. Dan moet u op de rots slaan, en er zal water uitkomen." (Exodus 17:6)

Het is gewoon nooit goed, bij dat volk van Israël. Ze hebben net het wonder van het eten gezien en ondertussen ook al een keer wonderen met water meegemaakt en nog geloven ze niet in de zorg van God. Nu zijn ze weer ongelofelijk kwaad op Mozes omdat ze geen water hebben. En Mozes heeft het wel door. Mozes zegt het ook dat ze de HEER op de proef stellen. En ook dat staat niet zo ver bij ons vandaan, want al heeft de HEER zelfs wonderen van genezing gedaan, dan nog zouden we weer als we Gods weg niet begrijpen in opstand komen.

 

Maar wat de HEER hier gaat doen is eigenlijk niet te begrijpen. Misschien is deze tekst wel een van de teksten uit de Bijbel die echt lastig is. Mozes moet nu naar een rots bij de berg Horeb gaan en hij moet op die rots slaan. Maar dat is het niet alleen. We kennen dit verhaal wel evenals het verhaal dat Mozes tegen de rots moest spreken, terwijl hij er op sloeg. Toch zegt de HEER hier: Ik zal voor je op die rots staan en jij moet slaan.

Later komt Paulus in 1 Korinthe 10 hierop terug en zegt hij dat deze rots Christus was. De HEER staat op deze rots en Mozes moet slaan. De boosheid van het volk Israël moet hij eigenlijk slaan op deze rots, waar de HEER Zelf op staat. En op dat moment komt er water uit de rots dat blijft stromen. Maar Mozes lijkt de HEER daar te mogen slaan. Er wordt gedacht dat Mozes daar de kracht van de HEER krijgt, maar dat staat er in ieder geval niet. En omdat ook Paulus deze rots als voorbeeld neemt voor het levende Water dat uit Christus komt, moeten we dit slaan van Mozes maar letterlijk nemen.

God laat Zichzelf in Christus slaan. Sterker nog, Jezus werd verbrijzeld, Jezus werd kapotgeslagen voor onze zonden. Jezus werd geslagen om voor ons water tot het Leven te geven. En Mozes doet hier, in opdracht van God Zelf, datgene dat God straks met Zijn Eigen Zoon Jezus zal doen. Hij zal Hem slaan, tot de dood toe. En door de dood van Jezus, komen er stromen van levend Water voort uit de troon van God. 

De enige manier waardoor wij het Leven kunnen ontvangen is door de dood van Jezus heen. Jezus moest gespleten worden als de Rots waarop wij mogen staan en waar het levende Water uit stroomt. Jezus is de Rots waarop wij staan en Hij geeft eeuwig Water, levend Water. Geslagen, verbrijzeld zelfs om ons het Leven te geven.

Als ons gemopper tegen God, al onze opstand, heeft ten diepste God Zelf het leven gekost om ons in de woestijn van ons leven te laten overleven. Dan schieten woorden te kort en zien wij verbijstert aan dat Mozes mag slaan op de rots waar God Zelf op staat.

Gebed: HEER, wat heb U er voor over gehad om ons levend Water te geven? U liet Uzelf slaan, U liet Uzelf doden, om mij het leven te geven. Vader, dank U wel.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu