Gideon - Gewoon gaan

 

"Maar Gideon zei tegen Hem: Och, mijn heer, als de HEERE met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al Zijn wonderen, waarover onze vaderen ons verteld hebben, toen zij zeiden: Heeft de HEERE ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de HEERE ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven! Toen wendde de HEERE Zich tot hem en zei: Ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb Ik u niet gezonden?" (Richteren 6:13 en 14)

 

Als je even tot je laat doordringen wat Gideon zegt en als je dan ook even bedenkt tegen Wie hij dat zegt, dan gebeurt er nogal iets in dit gesprek. Blijkbaar heeft Gideon niet in de gaten met wie hij in gesprek is. Waarschijnlijk is de Engel gekomen in de gedaante van een gewone man. Daardoor heeft Gideon niet gemerkt dat dit in Engel is, of misschien zelfs wel meer dan een engel. Wellicht is het God Zelf of Jezus geweest. De Engel spreekt namelijk meerdere keren over 'Ik'. Eerst zegt Hij al: "Ik heb je gezonden" en later zegt Hij ook nog een keer "Ik zal met je zijn."

 

Nu kan dat een engel zijn, dat is mogelijk dat deze mee gaat in de strijd. We lezen ook van Michaël dat hij bij Daniël in een strijd was verwikkeld. Maar het feit dat de Engel ook zegt: "Ik heb u gezonden", maakt deze uitleg minder aannemelijk. Zeker ook omdat de Engel zegt dat de HEER met Gideon zal zijn en Hij vervolgens zegt: "Ik ben met je." Dat maakt dat de conclusie voor de hand ligt dat Gideon hier een ontmoeting met God heeft. En als je dan leest wat hij zegt, dan is het een wonder dat Gideon gewoon mag blijven leven.

 

Weet je wat Gideon eigenlijk doet? Hij klaagt God aan vanwege het feit dat Hij Israël losgelaten zou hebben. En dat terwijl God niets anders heeft gedaan dan alleen maar doen wat Hij had beloofd. Want alles wat Israël meemaakt is niet het gevolg van wat God fout heeft gedaan, maar is het gevolg van het leven onder de vloek van afgoderij. En daar God de schuld van geven is nogal wat en als je dat dan ook nog eens op deze manier doet, dan blijkt God bijzonder vol van genade te zijn. Het neemt ook ieder vooroordeel tegen God weg dat Hij er op uit is om alleen te straffen. Hij negeert het zelfs en herhaalt alleen de opdracht.

 

Er kan zoveel zijn in ons leven dat ons aan het redeneren zet en dat we overal een oorzaak zoeken, maar misschien moeten we gewoon veel dichterbij onszelf blijven. De oorzaak ligt niet in God en ook niet altijd in de ander, maar vaak zegt het iets over ons. En dan is het God die zegt: Sta op, strijdbare held. Het is niet de bedoeling dat we naar de omstandigheden kijken om een oorzaak ergens te zoeken, maar we moeten gewoon opstaan in geloof dat God ons roept om in Zijn kracht en in Zijn overwinning te gaan staan. Strijdbare held omdat God Zelf bij je is!

 

Gebed: HEER, vergeef mij als er dingen zijn waarvan ik U de schuld geef, soms zonder na te denken, maar ik wil in Uw kracht gaan en in Uw overwinning staan.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom