"Want wie zijn wij? Uw gemor is niet tegen ons gericht, maar tegen de HEERE" (Exodus 16:8)

Als je de geschiedenis van het volk Israël in de woestijn een beetje kent, dan weet je dat er telkens weer staat dat het volk mopperde tegen God. Nooit was het goed, altijd was het in Egypte beter. Waren ze nu maar in Egypte gebleven, dan hadden ze in ieder geval te eten gehad. Dat het leven in Egypte ook niet zo leuk was, maakt blijkbaar niet uit. En Mozes en Aäron kregen alle kritiek over zich heen. Keer op keer. Maar dan zegt Mozes: Jullie mopperen niet tegen ons.

Ja denk je, dat is logisch, want eigenlijk is God het geweest die hen uit Egypte heeft gehaald en dus zijn ze eigenlijk boos op God. Die woorden van Mozes zijn natuurlijk ook gewoon waar. Het volk komt eigenlijk in opstand tegen God. En dat terwijl God heeft laten zien dat Hij kwam om te redden.

Maar als we hier verder over nadenken dan moeten we ook zeggen dat ontevredenheid heel vaak gemopper oplevert. Gemopper omdat het niet gaat zoals wij het graag willen en degenen die het dichtst in onze omgeving zijn, die krijgen het meeste gemopper over hen heen. Het is dan net als hier in de woestijn bij het volk.

Maar de woorden van Mozes gelden net zo goed voor ons nu, als toen voor het volk. Mopperen laat zien dat we het niet eens zijn met wat er gebeurt. Zijn we soms vergeten dat Mozes zijn lofzang afsloot met de woorden: De HEER zal regeren voor eeuwig en altijd? Laten we vanaf vandaag eens beseffen dat ons gemopper ten diepste God raakt en niet elkaar. Want met al ons gemopper laten wij weten, op een negatieve manier, dat we het niet eens zijn met dat wat er in ons leven gebeurt.

Mozes laat ons vandaag zien dat mopperen niets anders is dan onze onvrede op een verkeerde manier uiten. En nog sterker, Mozes laat ons zien dat ons mopperen niet eens terecht is. Want het haalt het vertrouwen in Gods genadige leiding helemaal omver. Het volk had er ook voor kunnen kiezen om God te vertellen dat ze honger hadden en ze konden aan God vragen, in geloof, of Hij daarin zou willen voorzien. 

Wat is eigenlijk het verschil met ons mopperen? Onvrede in ons leven, heeft dat niet alles te maken met onvrede over Gods weg met ons. Ben je het niet eens met Gods leiding in je leven en ga je dan maar mopperen? Mozes ontdekt jou vandaag eraan dat al je gemopper, en misschien is het zelfs je levenshouding geworden, gemopper is tegen God. En vandaag mag jij, samen met het volk van Israël, naar voren komen en voor Gods aangezicht komen. God vraagt vandaag aan jou, waar jij toch zo ontevreden over bent. En als je zo voor Gods aangezicht staat, kun je dan nog steeds je onvrede vasthouden? De HEERE vraagt geloof en vertrouwen dat Hij jouw weg leidt en dat Hij het je aan niets zal laten ontbreken. Ja, ook dat is geloof...

Gebed: HEER er zijn zoveel momenten in mijn leven dat ik mopper en negatief doe. Wilt U mij al mijn gemopper vergeven en mij leren om altijd te vertrouwen op Uw goedheid en genade. Ik wil vanaf vandaag positief alles ontvangen waarvan U vindt dat ik het nodig heb.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu