"Want wie zijn wij? Uw gemor is niet tegen ons gericht, maar tegen de HEERE" (Exodus 16:8)

Als je de geschiedenis van het volk Israël in de woestijn een beetje kent, dan weet je dat er telkens weer staat dat het volk mopperde tegen God. Nooit was het goed, altijd was het in Egypte beter. Waren ze nu maar in Egypte gebleven, dan hadden ze in ieder geval te eten gehad. Dat het leven in Egypte ook niet zo leuk was, maakt blijkbaar niet uit. En Mozes en Aäron kregen alle kritiek over zich heen. Keer op keer. Maar dan zegt Mozes: Jullie mopperen niet tegen ons.

Ja denk je, dat is logisch, want eigenlijk is God het geweest die hen uit Egypte heeft gehaald en dus zijn ze eigenlijk boos op God. Die woorden van Mozes zijn natuurlijk ook gewoon waar. Het volk komt eigenlijk in opstand tegen God. En dat terwijl God heeft laten zien dat Hij kwam om te redden.

Maar als we hier verder over nadenken dan moeten we ook zeggen dat ontevredenheid heel vaak gemopper oplevert. Gemopper omdat het niet gaat zoals wij het graag willen en degenen die het dichtst in onze omgeving zijn, die krijgen het meeste gemopper over hen heen. Het is dan net als hier in de woestijn bij het volk.

Maar de woorden van Mozes gelden net zo goed voor ons nu, als toen voor het volk. Mopperen laat zien dat we het niet eens zijn met wat er gebeurt. Zijn we soms vergeten dat Mozes zijn lofzang afsloot met de woorden: De HEER zal regeren voor eeuwig en altijd? Laten we vanaf vandaag eens beseffen dat ons gemopper ten diepste God raakt en niet elkaar. Want met al ons gemopper laten wij weten, op een negatieve manier, dat we het niet eens zijn met dat wat er in ons leven gebeurt.

Mozes laat ons vandaag zien dat mopperen niets anders is dan onze onvrede op een verkeerde manier uiten. En nog sterker, Mozes laat ons zien dat ons mopperen niet eens terecht is. Want het haalt het vertrouwen in Gods genadige leiding helemaal omver. Het volk had er ook voor kunnen kiezen om God te vertellen dat ze honger hadden en ze konden aan God vragen, in geloof, of Hij daarin zou willen voorzien. 

Wat is eigenlijk het verschil met ons mopperen? Onvrede in ons leven, heeft dat niet alles te maken met onvrede over Gods weg met ons. Ben je het niet eens met Gods leiding in je leven en ga je dan maar mopperen? Mozes ontdekt jou vandaag eraan dat al je gemopper, en misschien is het zelfs je levenshouding geworden, gemopper is tegen God. En vandaag mag jij, samen met het volk van Israël, naar voren komen en voor Gods aangezicht komen. God vraagt vandaag aan jou, waar jij toch zo ontevreden over bent. En als je zo voor Gods aangezicht staat, kun je dan nog steeds je onvrede vasthouden? De HEERE vraagt geloof en vertrouwen dat Hij jouw weg leidt en dat Hij het je aan niets zal laten ontbreken. Ja, ook dat is geloof...

Gebed: HEER er zijn zoveel momenten in mijn leven dat ik mopper en negatief doe. Wilt U mij al mijn gemopper vergeven en mij leren om altijd te vertrouwen op Uw goedheid en genade. Ik wil vanaf vandaag positief alles ontvangen waarvan U vindt dat ik het nodig heb.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 Hebreeën 2:8

5 Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen,
6 maar iemand heeft ergens getuigd:  Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet?
7 U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen;
8 alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn,
9 maar wij zien Jezus  met heerlijkheid en eer gekroond,  Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid

"Alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn." (Hebreeën 2:8)

Is na Pasen nu werkelijk alles anders geworden? Als je nu een keurig, geestelijk antwoord moet geven, dan zeg je natuurlijk dat na Pasen alles anders is geworden. De dood is verslagen en de toegang tot de Vader is open. Ja, dat is ook wat het werkelijk is. En toch, stopt met Pasen niet de gebrokenheid en ik weet niet hoe dit voor jou is, maar er gebeuren nog steeds dingen waar wij geen antwoord op hebben, terwijl Jezus alles heeft overwonnen. Afgelopen zondag, eerste Paasdag werden wij wakker om Pasen te vieren en het eerste bericht dat we meekregen op die dag was een dodelijk ongeval van een meisje van 17 uit onze gemeente. Gewoon op de fiets, aangereden en ter plaatse overleden. Is het dan nog steeds Pasen? Is de dood dan nog steeds overwonnen? En het tweede bericht, nog voordat de kerkdienst begonnen was, waren de berichten uit Sri Lanka. Honderden doden en gewonden bij aanslagen op kerken die het Paasfeest vierden. Is dan de dood echt overwonnen?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu