Gideon - Sterke held

 

"Toen kwam een Engel van de HEERE. Hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abiëzriet Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de Engel van de HEERE aan hem en zei tegen hem: De HEERE is met u, strijdbare held!" (Richteren 6:11 en 12)

 

Heb je wel eens goed gelezen wat er gebeurt als God Gideon gaat roepen? Het is eigenlijk te gek voor woorden waar hij mee bezig is. De angst van de Israëlieten is gigantisch. Op het moment dat de Israëlieten uiteindelijk tot God gaan roepen, doen ze dat niet vanwege hun zonden, maar vanwege Midian. En als je dan doorleest, dan lees je dat ze zelfs bang zijn voor de goden van de Amorieten, waar Midian onderdeel van was. En blijkbaar is ook de man die God op het oog heeft net zo bang als de rest. Misschien is het je nog nooit opgevallen, maar je moet de verzen van deze dag eens even goed lezen.

 

God roept een sterke held, dat staat in vers 12. Maar wat is dat voor een sterke held die het volk moet gaan verlossen? Dat is een held die graan aan het dorsen is in een wijnpersbak. Heb je daar wel eens over nagedacht? Wie gaat er nu graan dorsen in een wijnpersbak? Dat klopt echt niet. Maar waarom deed Gideon dat? Hij deed het om het gedorste graan te redden van de Midianieten. Een wijnpersbak was een betonnen bak die ongeveer zo hoog als een man was. Normaal werden daar de druiven in gestort na de oogst en de wijnbouwer ging dan over de druiven lopen, zodat het sap eruit geperst werd en via een goot werd opgevangen. 

 

Gideon liep in deze bak, net niet zichtbaar, tarwe te dorsen. Dit heeft echt niets te maken met lef, dit is echt geen strijdbare held. Dit is een man die zo bang is als een wezel. Hij durft helemaal niets en Hij durft al helemaal geen vijand te gaan verslaan. En als hij het al zou durven, de vijand is als sprinkhanen op het veld, met wie zou hij de strijd aan moeten gaan. Herken je het gevoel van Gideon als je alles om je heen ziet? Begrijp je het op het moment dat je de woorden van Jezus hoort: "Maak alle volken tot Mijn discipelen."? Wat kan Gideon doen aan de hele situatie van Israël? Uiteindelijk helemaal niets. Gideon kan het ook echt niet, hij is gewoon een bange Israëliet waarvan er zoveel zijn in Israël.

 

Jij kunt ook niet veranderen, maar God zegt vandaag, in jouw situatie: "Jij bent een strijdbare held." Ik weet niet wat jouw situatie is, maar God gaat jou gebruiken als een strijdbare held, ook al voel je daar helemaal niets van. Deze woorden van God zijn een feit omdat God ze spreekt en dat ze daarom waar zijn. Ik geloof dat als wij deze woorden aannemen en geloven, dat God ons zal gebruiken op een krachtige manier in situaties die wij niet de baas kunnen, maar waarin wij het verschil zullen maken.

 

Gebed: HEER, er zijn genoeg situaties waarin ik mij echt die sterke held niet voel, maar ik wil niet in mijn kracht, maar in Uw kracht gaan in de bestemming die U voor mij hebt.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom