"Want wie zijn wij? Uw gemor is niet tegen ons gericht, maar tegen de HEERE" (Exodus 16:8)

Als je de geschiedenis van het volk Israël in de woestijn een beetje kent, dan weet je dat er telkens weer staat dat het volk mopperde tegen God. Nooit was het goed, altijd was het in Egypte beter. Waren ze nu maar in Egypte gebleven, dan hadden ze in ieder geval te eten gehad. Dat het leven in Egypte ook niet zo leuk was, maakt blijkbaar niet uit. En Mozes en Aäron kregen alle kritiek over zich heen. Keer op keer. Maar dan zegt Mozes: Jullie mopperen niet tegen ons.

Ja denk je, dat is logisch, want eigenlijk is God het geweest die hen uit Egypte heeft gehaald en dus zijn ze eigenlijk boos op God. Die woorden van Mozes zijn natuurlijk ook gewoon waar. Het volk komt eigenlijk in opstand tegen God. En dat terwijl God heeft laten zien dat Hij kwam om te redden.

Maar als we hier verder over nadenken dan moeten we ook zeggen dat ontevredenheid heel vaak gemopper oplevert. Gemopper omdat het niet gaat zoals wij het graag willen en degenen die het dichtst in onze omgeving zijn, die krijgen het meeste gemopper over hen heen. Het is dan net als hier in de woestijn bij het volk.

Maar de woorden van Mozes gelden net zo goed voor ons nu, als toen voor het volk. Mopperen laat zien dat we het niet eens zijn met wat er gebeurt. Zijn we soms vergeten dat Mozes zijn lofzang afsloot met de woorden: De HEER zal regeren voor eeuwig en altijd? Laten we vanaf vandaag eens beseffen dat ons gemopper ten diepste God raakt en niet elkaar. Want met al ons gemopper laten wij weten, op een negatieve manier, dat we het niet eens zijn met dat wat er in ons leven gebeurt.

Mozes laat ons vandaag zien dat mopperen niets anders is dan onze onvrede op een verkeerde manier uiten. En nog sterker, Mozes laat ons zien dat ons mopperen niet eens terecht is. Want het haalt het vertrouwen in Gods genadige leiding helemaal omver. Het volk had er ook voor kunnen kiezen om God te vertellen dat ze honger hadden en ze konden aan God vragen, in geloof, of Hij daarin zou willen voorzien. 

Wat is eigenlijk het verschil met ons mopperen? Onvrede in ons leven, heeft dat niet alles te maken met onvrede over Gods weg met ons. Ben je het niet eens met Gods leiding in je leven en ga je dan maar mopperen? Mozes ontdekt jou vandaag eraan dat al je gemopper, en misschien is het zelfs je levenshouding geworden, gemopper is tegen God. En vandaag mag jij, samen met het volk van Israël, naar voren komen en voor Gods aangezicht komen. God vraagt vandaag aan jou, waar jij toch zo ontevreden over bent. En als je zo voor Gods aangezicht staat, kun je dan nog steeds je onvrede vasthouden? De HEERE vraagt geloof en vertrouwen dat Hij jouw weg leidt en dat Hij het je aan niets zal laten ontbreken. Ja, ook dat is geloof...

Gebed: HEER er zijn zoveel momenten in mijn leven dat ik mopper en negatief doe. Wilt U mij al mijn gemopper vergeven en mij leren om altijd te vertrouwen op Uw goedheid en genade. Ik wil vanaf vandaag positief alles ontvangen waarvan U vindt dat ik het nodig heb.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu