"Maar de farao zei: Wie is de HEERE naar Wiens stem ik zou moeten luisteren..." (Exodus 5:2)
"Want de HEERE verhardde het hart van de farao, de koning van Egypte, zodat hij de Israëlieten achtervolgde." (Exodus 14:8)

Uiteindelijk is Mozes naar de Farao gegaan. En eigenlijk is het wel heel apart wat er dan allemaal gebeurt. En we hoeven niet alle tien de plagen uitgebreid te bekijken om te beseffen dat de Farao wel heel wat waarschuwingen krijgen om het volk te laten gaan. Maar vanaf het eerst moment is de Farao helemaal niet van plan om Israël te laten gaan. En soms denk je: Eigenlijk kon die Farao er toch niets aan doen, want er staat meerdere keren dat de HEER zijn hart verhardde?

In de eerste plaats is het goed om te zeggen dat Farao in ieder geval hier laat zien wat de duivel ook altijd doet als hij een gelovige moet loslaten. Want op het moment dat Mozes en Aäron de eerste keer bij de Farao komen zegt hij al: "Wie is de HEER naar Wie ik zou moeten luisteren." Ik denk dat de farao dat heel goed heeft geweten met een volk als de Israëlieten om zich heen. Net zo goed als dat de duivel weet wie God is. En natuurlijk laat een slavendrijver zijn slaven niet gaan, want dan is hij zelf tot werken veroordeeld en hij is ook het plezier er nog eens in kwijt. En dan maakt het niet uit of je dan farao of duivel bent.

Maar er zit ook nog iets anders achter. Je kunt er geestelijk naar kijken, maar de mens farao zit er ook gewoon achter. En er kan wel staan dat God zijn hart verhardde, maar nog steeds is de farao verantwoordelijk voor elke daad en heeft hij de keus om God te gehoorzamen. Sterker nog, het beeld dat eigenlijk God de schuld zou zijn van de verharding van farao is een smerige leugen van satan. Want wat valt op? Tot de vijfde plaag toe, staat er niet dat de HEER het hart van farao verhardde, maar dat farao zelf onvermurwbaar was. Farao heeft dus wel degelijk alle kans gehad om te gehoorzamen. Maar als hij dan echt niet wil, dan stopt Gods genade en geeft God hem over aan de verharding.

Ik wil je vandaag vragen hoe jij ten opzichte van God staat. De meeste keren komen de overdenkingen voort uit het leven met God, gericht op groei in het geloof, maar ik wil nu ook heel nadrukkelijk vragen of God werkelijk Koning is in je leven. Is God, de God van jouw verlossing, geloof jij werkelijk in de genade die ons door Jezus wordt aangeboden? En het is niet om te dreigen, maar verharding van je hart is het gevolg van voortdurend ongeloof en doorgaande zonde! En de farao stortte zich daarmee in het verderf. Zo scherp van vandaag Gods Woord. Dien jij God, of dien jij ten diepste jezelf? Er zijn maar twee mogelijkheden. Farao groeide in ongeloof, terwijl God verlangt om Zijn kinderen in geloof te laten groeien.

Gebed: Heer ik wil U danken voor de waarschuwing van farao. Elke keus tegen U brengt mij in gevaar. Ik vraag U of U mij wilt laten zien als ik in ongeloof mijn weg ga. En als ik geloof in U dan bid ik U om mij te bewaren voor elke keus tegen U. Ik wil op weg naar het Beloofde Land

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu