"Maar de farao zei: Wie is de HEERE naar Wiens stem ik zou moeten luisteren..." (Exodus 5:2)
"Want de HEERE verhardde het hart van de farao, de koning van Egypte, zodat hij de Israëlieten achtervolgde." (Exodus 14:8)

Uiteindelijk is Mozes naar de Farao gegaan. En eigenlijk is het wel heel apart wat er dan allemaal gebeurt. En we hoeven niet alle tien de plagen uitgebreid te bekijken om te beseffen dat de Farao wel heel wat waarschuwingen krijgen om het volk te laten gaan. Maar vanaf het eerst moment is de Farao helemaal niet van plan om Israël te laten gaan. En soms denk je: Eigenlijk kon die Farao er toch niets aan doen, want er staat meerdere keren dat de HEER zijn hart verhardde?

In de eerste plaats is het goed om te zeggen dat Farao in ieder geval hier laat zien wat de duivel ook altijd doet als hij een gelovige moet loslaten. Want op het moment dat Mozes en Aäron de eerste keer bij de Farao komen zegt hij al: "Wie is de HEER naar Wie ik zou moeten luisteren." Ik denk dat de farao dat heel goed heeft geweten met een volk als de Israëlieten om zich heen. Net zo goed als dat de duivel weet wie God is. En natuurlijk laat een slavendrijver zijn slaven niet gaan, want dan is hij zelf tot werken veroordeeld en hij is ook het plezier er nog eens in kwijt. En dan maakt het niet uit of je dan farao of duivel bent.

Maar er zit ook nog iets anders achter. Je kunt er geestelijk naar kijken, maar de mens farao zit er ook gewoon achter. En er kan wel staan dat God zijn hart verhardde, maar nog steeds is de farao verantwoordelijk voor elke daad en heeft hij de keus om God te gehoorzamen. Sterker nog, het beeld dat eigenlijk God de schuld zou zijn van de verharding van farao is een smerige leugen van satan. Want wat valt op? Tot de vijfde plaag toe, staat er niet dat de HEER het hart van farao verhardde, maar dat farao zelf onvermurwbaar was. Farao heeft dus wel degelijk alle kans gehad om te gehoorzamen. Maar als hij dan echt niet wil, dan stopt Gods genade en geeft God hem over aan de verharding.

Ik wil je vandaag vragen hoe jij ten opzichte van God staat. De meeste keren komen de overdenkingen voort uit het leven met God, gericht op groei in het geloof, maar ik wil nu ook heel nadrukkelijk vragen of God werkelijk Koning is in je leven. Is God, de God van jouw verlossing, geloof jij werkelijk in de genade die ons door Jezus wordt aangeboden? En het is niet om te dreigen, maar verharding van je hart is het gevolg van voortdurend ongeloof en doorgaande zonde! En de farao stortte zich daarmee in het verderf. Zo scherp van vandaag Gods Woord. Dien jij God, of dien jij ten diepste jezelf? Er zijn maar twee mogelijkheden. Farao groeide in ongeloof, terwijl God verlangt om Zijn kinderen in geloof te laten groeien.

Gebed: Heer ik wil U danken voor de waarschuwing van farao. Elke keus tegen U brengt mij in gevaar. Ik vraag U of U mij wilt laten zien als ik in ongeloof mijn weg ga. En als ik geloof in U dan bid ik U om mij te bewaren voor elke keus tegen U. Ik wil op weg naar het Beloofde Land

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu