"Ik zal u uit de onderdrukking van Egypte leiden ... naar het land dat overvloeit van melk en honing" (Exodus 3:17)

Soms kun je proberen om in elk Bijbelgedeelte Jezus naar voor te laten komen. Dat zou je kunnen doen als je nadenkt over de verlossing van Israël uit Egypte. De andere kant is dat Mozes ook gewoon een mens was en dat God ook nu nog steeds mensen gebruikt om de Naam van Jezus door te geven. Beide is dus mogelijk. Je zou je kunnen identificeren met Mozes, maar ook met Israël. Je kunt als Mozes anderen aan de hand nemen naar de vrijheid of als Israël door God in het beloofde land worden gebracht. Lijnen doortrekken is niet altijd zo makkelijk. Maar één ding is wel heel duidelijk. God maakt aan Mozes, vlak voordat hij aan zijn taak moet beginnen duidelijk wat Zijn verlangen is met Israël.

Het is Gods verlangen om Israël niet alleen uit de slavernij te halen, net zo min dat het niet Gods bedoeling is om jou door geloof uit de slavernij van de zonden te halen. Natuurlijk is dit ook Gods bedoeling. Natuurlijk wil Hij Zijn volk niet in de slavernij van Egypte en natuurlijk wil God niet dat jij leeft onder de macht van de zonden en de duivel. Maar God zegt nog iets. God zegt aan de ene kant: Ik haal Mijn volk uit de onderdrukking. Hij zegt dus ook: Ik haal een ongelovige uit zijn zonden. En het doel? God zegt tegen Mozes: "Je moet zeggen tegen Mijn volk dat Ik ze ook ergens wil brengen. Ik breng ze naar het land dat van melk en honing overvloeit." 

Dat is het! God wil niet alleen bevrijden om het volk daarna aan zichzelf over te laten, net zo min als dat God je zonden wil vergeven en je het daarna zelf uit moet zoeken hoe het verder moet. God wil Israël brengen in het land van vrede. Jezus zegt later: "Ik ben gekomen om leven en overvloed te geven." Israël leeft in het land van de dood, maar God wil hen niet in een tussenvorm brengen, maar God wil hen brengen in het land van het leven!

Hier in Exodus 3 spreekt Gods intense verlangen dat waar God aan begint dat Hij het ook echt af zal maken. En in Jezus is er voor jou vergeving, maar vanuit de vergeving gaat God met je op weg naar het land van vrede en heil! En Jezus kwam naar deze aarde als een Mozes om je los te maken uit je zonden, maar ook om je voor te gaan op weg naar het hemelse land van de vrede. En hier op aarde verlangt God al naar een leven in vrede met jou! En Mozes is dan symbool voor Jezus, maar Mozes staat ook symbool voor die mensen die God in je leven inzet om jou verder te leiden op de weg van het geloof! En Mozes staat ook symbool voor iedere gelovige, die ook weer een leider om anderen te leiden. We zijn op weg naar Huis als we geloven dat Jezus de ban van de zonde heeft gebroken.

Gebed: Heer, ik kan vaak niet begrijpen dat U meer met mij wil dan mij alleen van zonden bevrijden. Vaak denk ik dat ik aan mijn lot ben overgelaten in de woestijn van het leven. Maar ik wil geloven dat U mij van zonde wilde komen bevrijden om mij vervolgens ook Thuis te brengen in de hemel. Ik dank U dat ik onderweg ben naar het Beloofde Land. En onderweg, wees U mij nabij, wees naast mij en wees om mij heen, want alleen kan ik het niet. En zegen mij, zodat ik ook voor anderen een zegen mag zijn.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu