"Ik zal u uit de onderdrukking van Egypte leiden ... naar het land dat overvloeit van melk en honing" (Exodus 3:17)

Soms kun je proberen om in elk Bijbelgedeelte Jezus naar voor te laten komen. Dat zou je kunnen doen als je nadenkt over de verlossing van Israël uit Egypte. De andere kant is dat Mozes ook gewoon een mens was en dat God ook nu nog steeds mensen gebruikt om de Naam van Jezus door te geven. Beide is dus mogelijk. Je zou je kunnen identificeren met Mozes, maar ook met Israël. Je kunt als Mozes anderen aan de hand nemen naar de vrijheid of als Israël door God in het beloofde land worden gebracht. Lijnen doortrekken is niet altijd zo makkelijk. Maar één ding is wel heel duidelijk. God maakt aan Mozes, vlak voordat hij aan zijn taak moet beginnen duidelijk wat Zijn verlangen is met Israël.

Het is Gods verlangen om Israël niet alleen uit de slavernij te halen, net zo min dat het niet Gods bedoeling is om jou door geloof uit de slavernij van de zonden te halen. Natuurlijk is dit ook Gods bedoeling. Natuurlijk wil Hij Zijn volk niet in de slavernij van Egypte en natuurlijk wil God niet dat jij leeft onder de macht van de zonden en de duivel. Maar God zegt nog iets. God zegt aan de ene kant: Ik haal Mijn volk uit de onderdrukking. Hij zegt dus ook: Ik haal een ongelovige uit zijn zonden. En het doel? God zegt tegen Mozes: "Je moet zeggen tegen Mijn volk dat Ik ze ook ergens wil brengen. Ik breng ze naar het land dat van melk en honing overvloeit." 

Dat is het! God wil niet alleen bevrijden om het volk daarna aan zichzelf over te laten, net zo min als dat God je zonden wil vergeven en je het daarna zelf uit moet zoeken hoe het verder moet. God wil Israël brengen in het land van vrede. Jezus zegt later: "Ik ben gekomen om leven en overvloed te geven." Israël leeft in het land van de dood, maar God wil hen niet in een tussenvorm brengen, maar God wil hen brengen in het land van het leven!

Hier in Exodus 3 spreekt Gods intense verlangen dat waar God aan begint dat Hij het ook echt af zal maken. En in Jezus is er voor jou vergeving, maar vanuit de vergeving gaat God met je op weg naar het land van vrede en heil! En Jezus kwam naar deze aarde als een Mozes om je los te maken uit je zonden, maar ook om je voor te gaan op weg naar het hemelse land van de vrede. En hier op aarde verlangt God al naar een leven in vrede met jou! En Mozes is dan symbool voor Jezus, maar Mozes staat ook symbool voor die mensen die God in je leven inzet om jou verder te leiden op de weg van het geloof! En Mozes staat ook symbool voor iedere gelovige, die ook weer een leider om anderen te leiden. We zijn op weg naar Huis als we geloven dat Jezus de ban van de zonde heeft gebroken.

Gebed: Heer, ik kan vaak niet begrijpen dat U meer met mij wil dan mij alleen van zonden bevrijden. Vaak denk ik dat ik aan mijn lot ben overgelaten in de woestijn van het leven. Maar ik wil geloven dat U mij van zonde wilde komen bevrijden om mij vervolgens ook Thuis te brengen in de hemel. Ik dank U dat ik onderweg ben naar het Beloofde Land. En onderweg, wees U mij nabij, wees naast mij en wees om mij heen, want alleen kan ik het niet. En zegen mij, zodat ik ook voor anderen een zegen mag zijn.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu