Durven gaan in geloof (4)

 

"Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: In de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen." (Handelingen 3:6)

 

De kant van Petrus hebben we de afgelopen dagen wel bekeken. Maar er is ook nog een andere kant. De kant van de verlamde man. Stel je voor dat deze verlamde man het symbool is van jouw situatie. Misschien ben je niet letterlijk verlamd, maar verlamd jouw situatie wel je leven. En dan komt er een Petrus voorbij. Wat zou jij willen dat hij doet? Ja, natuurlijk kun je bedenken wat er allemaal in deze geschiedenis gebeurd en heel wenselijk antwoorden met: "dat ik weer gezond word." Dat klinkt heel netjes, maar is de praktijk van ons leven ook zo?

 

 

Als je eerlijk in de spiegel kijkt, ligt het toch vaak wel heel anders. Weet je wat ik bijzonder vind? Dat die verlamde man, als Petrus hem zijn hand toesteekt, dat hij die hand aanpakt en zich op zijn voeten laat zetten. Die man had geloof nodig om te kunnen gaan ervaren dat zijn enkels weer sterk werden. Voglens mij zou ik gedacht hebben: "Je kunt mij wat, Petrus, maar zo gek ben ik niet dat met ene zin ik zou denken dat ik kan staan.

 

Wat geloof jij, in jouw moeilijke situaties van de kracht van Jezus. Het uitspreken over het leven van iemand anders is het ene, maar het andere, als het over jou gaat, hoe ervaar je dan je geloof? Of moet je soms eerlijk zeggen dat je tevreden bent met een tijdelijke oplossing waardoor het voor vandaag in ieder geval weer leefbaar is? Doe dan maar zilver en goud, want meer hoop, dat is teveel gevraagd. Dat is ongeveer hetzelfde als dat we God vragen om kracht, terwijl Hij genezing wil geven. 

 

Ik weet niet wat jouw situatie is, ik weet ook niet hoe het jou verlamd, maar ik wil dit tegen je zeggen dat hoe je situatie ook is, er kracht is in de Naam van Jezus. Geen kracht om kracht te geven alleen, maar kracht om werkelijk jouw situatie totaal te veranderen. Er is kracht, wonderbare kracht in het bloed van Jezus. Besef jij dat jij niet hoeft te berusten in jouw situatie of in jouw diagnose, maar dat jij je uit mag strekken naar de Naam Die hoop geeft, waar geen hoop meer is overgebleven?

 

Besef jij dat jij je mag vastgrijpen aan het moment dat Jezus wordt verbonden aan jouw situatie. Dan gaat er werkelijk iets gebeuren. En misschien had deze man echt niet veel geloof, maar hij sloeg de hand van Petrus niet weg op het moment dat Petrus de verlamde man afstemd op Jezus. In de rol van Petrus kun je nog weglopen als er niets gebeurd en denken: het was Gods tijd nog niet. Maar in de rol van die verlamde man, dan gaat het om jezelf. Daar kun je niet voor weglopen, dan komt het geloof er echt op aan. Maar hoe jouw situatie ook is, deze geschiedenis laat zien dat er hoop is, ook als alle hoop is verdwenen. Jezus, hoop voor jouw leven!

 

Gebed: Jezus, als het over mijn situatie gaat, wil ik toch geloven dat U er iets in kunt veranderen. Ik sterk mij uit naar het onmogelijke, omdat U laat zien dat alles mogelijk is.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom