Durven gaan in geloof (3)

 

"Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: In de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen." (Handelingen 3:6)

 

Durven gaan in geloof, is nog niet zo eenvoudig. Heel vaak ervaren we dat het toch wel eng is. Dat begint vaak al op het moment dat we merken dat God iets tegen ons zegt en dat wij dan beginnen te twijfelen of God dat zegt. Soms voelt het zo onlogisch. Toch geloof ik dat juist het hierdoor een heel stuk eenvoudiger kan worden. Het hoeft niet moeilijker te zijn dan dat het is. En is het echt zo erg als je een keer een fout maakt? Aan de ene kant begint alles vaak met het luisteren naar wat God zegt. En dan gaat het er om dat je jezelf afvraagt wat je doet?

 

 

Wat doet Petrus? Petrus doet zelf uiteindelijk niets. Het enige dat hij doet is de Naam van Jezus verbinden aan de situatie met deze verlamde man. Hij doet het juist niet met iets van hemzelf. Hij had blijkbaar niet eens goud of zilver, maar hij gebruikt ook niets van zichzelf. Hij brengt alleen de Naam van Jezus in de situatie. Dat is niet preken, dat is niet vertellen dat die man zich eerst moet bekeren, dat is alleen maar Jezus verbinden aan de situatie. Meer niet. Hij spreekt alleen op gezag van Jezus!

 

Natuurlijk is de uitspraak heftig en ook spannend. En deze uitspraak van Petrus betekent niet dat iedereen zal genezen. Dat kan ik niet genoeg onderstrepen. Er zijn mensen die denken dat de hele wereld voor de gelovige maakbaar is, maar dat is absoluut niet zo! Petrus heeft hier duidelijk geweten dat er op dit moment kracht van God was om te genezen. Dat kun je weten als je afgestemd bent op Gods Geest. Ook dat leer je, als je gaat durven luisteren in geloof.

 

En wees eerlijk, wat kan er fout gaan als je met iemand bidt die ziek is en waar je de Naam van Jezus aan verbindt? Wat kan er misgaan? Er wordt dan gezegd: "Je geeft iemand valse hoop." Dat is echt een leugen, het is een list van de duisternis om je dat te laten geloven. Jezus belooft dat genezing in Zijn Naam een teken is dat het geloof zal volgen. Tegelijk is het Jezus Die bepaalt wat er gebeurt. Het enige is dat je de Naam van Jezus verbindt aan de situatie die je tegenkomt. En als God heel duidelijk je laat weten dat er ook iets groot gaat gebeuren, dan is de uitspraak van Petrus niet extreem, maar slechts jouw zwakheid, die Gods kracht vrij zal zetten. En als die momenten er niet zijn, hoef je niets anders te doen dan te geloven dat er in de Naam van Jezus kracht is!

 

De Naam van Jezus is niet zomaar een naam. Het is de Naam van Hem Die al onze omstandigheden heeft gedragen. Vertel mensen dat we geen maakbare wereld hebben als gelovigen, maar vertel hen dat waar we de Naam van Jezus verbinden aan hun situatie dat Gods kracht kan werken. We laten het aan God over en soms weet je dat het zal gebeuren. De vraag is of jij beschikbaar wilt zijn om in elke situatie de Naam van Jezus te brengen. Geen zilver of goud, maar de machtige Naam van Jezus.

 

Gebed: Jezus, wat een heerlijke Naam! In Uw Naam is alle kracht van Uw Koninkrijk en ik zal in elke situatie Uw Naam bekendmaken, zodat U door mij heen grote èn grotere dingen zal kunnen doen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom