"Mozes, Mozes! Hij zei: Zie hier ben ik" (Exodus 3:4b)

Heb je er wel eens over nagedacht dat je Mozes geweest zou zijn. Het begint in Exodus 3 eigenlijk wel heel bizar. Want Mozes, die was wonderlijk gered van een wrede verdrinkingsdood omdat zijn ouders, tegen het gebod van de koning in, Mozes in leven hadden gehouden. Door een wonder was hij als een klein ventje door de dochter van de koning gevonden. En het gevolg? Hij werd opgevoed als prins aan het koninklijke hof. En dan begint hoofdstuk 3: En Mozes hoedde het kleinvee. Prins Mozes was gedegradeerd tot schaapherdertje.

 

Nadat Mozes was opgekomen voor gerechtigheid en een volksgenoot had gered van de dood, was hij verraden en moest hij vluchten. Prins Mozes degradeerde in enkele ogenblikken tot schaapherder. Zijn leven was niets meer waard. Weg van zijn volk, weg ook van het paleis, waar hij natuurlijk eigenlijk ook niet hoorde. En dan loopt Mozes in de woestijn. En midden in de woestijn, als hij daar loopt komt hij God tegen, die net opnieuw was begonnen, zonder dat het volk Israël dat besefte. God had immers het hulpgeroep van de Israëlieten gehoord. En in de woestijn zit God op Mozes te wachten.

Misschien denk jij ook wel eens: mijn leven, ach wat is het waard? Wat stel ik nu voor? Nee, eigenlijk misschien wel helemaal niets. Een prins ben je niet en hoe vaak ben je gevlucht in je leven, ben je bespot, hebben ze naar je gekeken en gezegd: "hij... nee, daar zit niet zoveel in". Mozes had ongetwijfeld een hele goede opleiding gehad aan het paleis. Maar wat was er nog van hem overgebleven.

En dan ineens, en ook onverwacht komt Mozes God tegen die opnieuw is begonnen en God roept hem. Mozes beseft het eerst helemaal niet. Maar uit een brandende doornstruik roept God hem. Want God wil hem gebruiken. En nu is ons jaar ook nog maar net opnieuw begonnen. Ik weet niet wat Gods plan is voor dit jaar. Ik weet ook niet wat Gods plan is voor jou. Maar vandaag roept God jou! Hij zegt dat Hij je wilt gebruiken. En het maakt niet uit wat je afkomst is. Zelfs niet als je leven een leven in alle gebrek en zonde is. God wil jou gebruiken in Zijn Koninkrijk. Aanzien telt bij God niet mee. En vandaag roept God jou, het is alleen de vraag of jij wilt dat God je gaat gebruiken. Mozes had God ook kunnen negeren, dat kun jij ook. Je kunt allerlei redenen bedenken waardoor God jou niet zou kunnen gebruiken. 

God wil een nieuw begin beginnen en Hij wil jou daarvoor gebruiken. En hoe je ook heet en wat voor werk je ook doet, waar je ook vandaan komt, God wil met jou beginnen. Nu, op dit moment. En hoe en wat, dat komt vanzelf, vandaag is de dag dat God jou om een antwoord vraagt. Het is ja, of nee...

Gebed: Eigenlijk moeten we U eerst eerlijk zeggen dat wij niet hadden verwacht dat U het gekerm gehoord had en al helemaal niet dat U op de achtergrond al bent begonnen om te bevrijden. Wij danken U voor Wie U bent. En we durven bijna geen antwoord te geven op Uw roepen. We weten niet waar dat uit gaat komen. Wilt U ons helpen om op U te vertrouwen, zelfs als we er met onze ogen nog niets van zien.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu