"Mozes, Mozes! Hij zei: Zie hier ben ik" (Exodus 3:4b)

Heb je er wel eens over nagedacht dat je Mozes geweest zou zijn. Het begint in Exodus 3 eigenlijk wel heel bizar. Want Mozes, die was wonderlijk gered van een wrede verdrinkingsdood omdat zijn ouders, tegen het gebod van de koning in, Mozes in leven hadden gehouden. Door een wonder was hij als een klein ventje door de dochter van de koning gevonden. En het gevolg? Hij werd opgevoed als prins aan het koninklijke hof. En dan begint hoofdstuk 3: En Mozes hoedde het kleinvee. Prins Mozes was gedegradeerd tot schaapherdertje.

 

Nadat Mozes was opgekomen voor gerechtigheid en een volksgenoot had gered van de dood, was hij verraden en moest hij vluchten. Prins Mozes degradeerde in enkele ogenblikken tot schaapherder. Zijn leven was niets meer waard. Weg van zijn volk, weg ook van het paleis, waar hij natuurlijk eigenlijk ook niet hoorde. En dan loopt Mozes in de woestijn. En midden in de woestijn, als hij daar loopt komt hij God tegen, die net opnieuw was begonnen, zonder dat het volk Israël dat besefte. God had immers het hulpgeroep van de Israëlieten gehoord. En in de woestijn zit God op Mozes te wachten.

Misschien denk jij ook wel eens: mijn leven, ach wat is het waard? Wat stel ik nu voor? Nee, eigenlijk misschien wel helemaal niets. Een prins ben je niet en hoe vaak ben je gevlucht in je leven, ben je bespot, hebben ze naar je gekeken en gezegd: "hij... nee, daar zit niet zoveel in". Mozes had ongetwijfeld een hele goede opleiding gehad aan het paleis. Maar wat was er nog van hem overgebleven.

En dan ineens, en ook onverwacht komt Mozes God tegen die opnieuw is begonnen en God roept hem. Mozes beseft het eerst helemaal niet. Maar uit een brandende doornstruik roept God hem. Want God wil hem gebruiken. En nu is ons jaar ook nog maar net opnieuw begonnen. Ik weet niet wat Gods plan is voor dit jaar. Ik weet ook niet wat Gods plan is voor jou. Maar vandaag roept God jou! Hij zegt dat Hij je wilt gebruiken. En het maakt niet uit wat je afkomst is. Zelfs niet als je leven een leven in alle gebrek en zonde is. God wil jou gebruiken in Zijn Koninkrijk. Aanzien telt bij God niet mee. En vandaag roept God jou, het is alleen de vraag of jij wilt dat God je gaat gebruiken. Mozes had God ook kunnen negeren, dat kun jij ook. Je kunt allerlei redenen bedenken waardoor God jou niet zou kunnen gebruiken. 

God wil een nieuw begin beginnen en Hij wil jou daarvoor gebruiken. En hoe je ook heet en wat voor werk je ook doet, waar je ook vandaan komt, God wil met jou beginnen. Nu, op dit moment. En hoe en wat, dat komt vanzelf, vandaag is de dag dat God jou om een antwoord vraagt. Het is ja, of nee...

Gebed: Eigenlijk moeten we U eerst eerlijk zeggen dat wij niet hadden verwacht dat U het gekerm gehoord had en al helemaal niet dat U op de achtergrond al bent begonnen om te bevrijden. Wij danken U voor Wie U bent. En we durven bijna geen antwoord te geven op Uw roepen. We weten niet waar dat uit gaat komen. Wilt U ons helpen om op U te vertrouwen, zelfs als we er met onze ogen nog niets van zien.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu