"Mozes, Mozes! Hij zei: Zie hier ben ik" (Exodus 3:4b)

Heb je er wel eens over nagedacht dat je Mozes geweest zou zijn. Het begint in Exodus 3 eigenlijk wel heel bizar. Want Mozes, die was wonderlijk gered van een wrede verdrinkingsdood omdat zijn ouders, tegen het gebod van de koning in, Mozes in leven hadden gehouden. Door een wonder was hij als een klein ventje door de dochter van de koning gevonden. En het gevolg? Hij werd opgevoed als prins aan het koninklijke hof. En dan begint hoofdstuk 3: En Mozes hoedde het kleinvee. Prins Mozes was gedegradeerd tot schaapherdertje.

 

Nadat Mozes was opgekomen voor gerechtigheid en een volksgenoot had gered van de dood, was hij verraden en moest hij vluchten. Prins Mozes degradeerde in enkele ogenblikken tot schaapherder. Zijn leven was niets meer waard. Weg van zijn volk, weg ook van het paleis, waar hij natuurlijk eigenlijk ook niet hoorde. En dan loopt Mozes in de woestijn. En midden in de woestijn, als hij daar loopt komt hij God tegen, die net opnieuw was begonnen, zonder dat het volk Israël dat besefte. God had immers het hulpgeroep van de Israëlieten gehoord. En in de woestijn zit God op Mozes te wachten.

Misschien denk jij ook wel eens: mijn leven, ach wat is het waard? Wat stel ik nu voor? Nee, eigenlijk misschien wel helemaal niets. Een prins ben je niet en hoe vaak ben je gevlucht in je leven, ben je bespot, hebben ze naar je gekeken en gezegd: "hij... nee, daar zit niet zoveel in". Mozes had ongetwijfeld een hele goede opleiding gehad aan het paleis. Maar wat was er nog van hem overgebleven.

En dan ineens, en ook onverwacht komt Mozes God tegen die opnieuw is begonnen en God roept hem. Mozes beseft het eerst helemaal niet. Maar uit een brandende doornstruik roept God hem. Want God wil hem gebruiken. En nu is ons jaar ook nog maar net opnieuw begonnen. Ik weet niet wat Gods plan is voor dit jaar. Ik weet ook niet wat Gods plan is voor jou. Maar vandaag roept God jou! Hij zegt dat Hij je wilt gebruiken. En het maakt niet uit wat je afkomst is. Zelfs niet als je leven een leven in alle gebrek en zonde is. God wil jou gebruiken in Zijn Koninkrijk. Aanzien telt bij God niet mee. En vandaag roept God jou, het is alleen de vraag of jij wilt dat God je gaat gebruiken. Mozes had God ook kunnen negeren, dat kun jij ook. Je kunt allerlei redenen bedenken waardoor God jou niet zou kunnen gebruiken. 

God wil een nieuw begin beginnen en Hij wil jou daarvoor gebruiken. En hoe je ook heet en wat voor werk je ook doet, waar je ook vandaan komt, God wil met jou beginnen. Nu, op dit moment. En hoe en wat, dat komt vanzelf, vandaag is de dag dat God jou om een antwoord vraagt. Het is ja, of nee...

Gebed: Eigenlijk moeten we U eerst eerlijk zeggen dat wij niet hadden verwacht dat U het gekerm gehoord had en al helemaal niet dat U op de achtergrond al bent begonnen om te bevrijden. Wij danken U voor Wie U bent. En we durven bijna geen antwoord te geven op Uw roepen. We weten niet waar dat uit gaat komen. Wilt U ons helpen om op U te vertrouwen, zelfs als we er met onze ogen nog niets van zien.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 Hebreeën 2:8

5 Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen,
6 maar iemand heeft ergens getuigd:  Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet?
7 U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen;
8 alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn,
9 maar wij zien Jezus  met heerlijkheid en eer gekroond,  Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid

"Alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn." (Hebreeën 2:8)

Is na Pasen nu werkelijk alles anders geworden? Als je nu een keurig, geestelijk antwoord moet geven, dan zeg je natuurlijk dat na Pasen alles anders is geworden. De dood is verslagen en de toegang tot de Vader is open. Ja, dat is ook wat het werkelijk is. En toch, stopt met Pasen niet de gebrokenheid en ik weet niet hoe dit voor jou is, maar er gebeuren nog steeds dingen waar wij geen antwoord op hebben, terwijl Jezus alles heeft overwonnen. Afgelopen zondag, eerste Paasdag werden wij wakker om Pasen te vieren en het eerste bericht dat we meekregen op die dag was een dodelijk ongeval van een meisje van 17 uit onze gemeente. Gewoon op de fiets, aangereden en ter plaatse overleden. Is het dan nog steeds Pasen? Is de dood dan nog steeds overwonnen? En het tweede bericht, nog voordat de kerkdienst begonnen was, waren de berichten uit Sri Lanka. Honderden doden en gewonden bij aanslagen op kerken die het Paasfeest vierden. Is dan de dood echt overwonnen?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu