Durven gaan in geloof (2)

 

"Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: In de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen." (Handelingen 3:6)

 

Dan loop je gewoon de stad binnen en zie je iemand bij de stadspoort zitten die verlamd is. Deze man zat daar elke dag. Bekenden zetten hem daar elke dag neer, telkens weer. En elke dag zat die man daar met zijn opgehouden handen in de hoop dat mensen wat medelijden met hem hadden en hem wat geld wilden geven voor zijn levensonderhoud. Veel meer dan het bestaan van een zwerver had deze man niet. En dan komen Petrus en Johannes de stad binnen. Welke verwachting zou die man gehad hebben? Welke verwachten hebben arme tobbers, als jij langs komt? Of mag ik die vraag niet stellen?

 

 

Misschien is de vraag die deze man door zijn houding stelt, voor ons soms nog te lastig. Al kan het ook wel eens te makkelijk zijn om een stap verder te zetten. Kijk er zijn mensen, die liefst hun neus ophalen voor deze man. Geld geven is hoe dan ook voor sommigen al een brug te ver. Er zijn er die zo aan hun geld vastzitten dat ze zo snel mogelijk doorlopen. Maar ik wil je zeggen dat deze man uiteindelijk niets heeft aan je geld. Wat had deze man er mee bereikt als Petrus hen Johannes hem geld hadden gegeven? Het enige dat ze dan bereikt hadden was dat wij wellicht op die dag een keer kon eten, maar morgen moest hij er weer zitten.

 

Uiteindelijk helpt het ook niet om een zwerver op Centraal Station geld te geven. Als je dit zegt omdat je gewoon vast zit aan je geld, moet je wel bij jezelf te rade gaan en dit vandaag maar eens belijden bij God. Maar uiteindelijk is deze manier niet geholpen met geld. Dat verandert uiteindelijk niets aan de situatie van deze man, daarmee blijft hij gewoon een verlamde. Weet je wat het leven van deze man radicaal verandert? Één Naam! De Naam van Jezus, die verandert zijn leven compleet en radicaal.

 

Als Petrus en Johannes bij deze man komen, verbinden ze zijn leven met de Naam van Jezus Christus van Nazareth. Geld hebben ze niet eens. En zelfs als ze het hadden, was dat niet wat ze hadden willen geven. En vooral Petrus blijkt hier dan de man te zijn met lef en groot geloof. Hij wist dat bij God alles mogelijk zou zijn, omdat Jezus elke gebrokenheid had overwonnen door Zijn lijden en sterven. En dat maakt dat als we de Naam van Jezus verbinden aan het leven van mensen, dat we ook mogen verwachten dat Jezus iets door ons heen zal doen.

 

Het principe van Petrus is hier niet dat hij tijdelijk iets wilde doen, maar het principe van het Koninkrijk is dat we het van Jezus verwachten dat Hij werkelijk gaat ingrijpen, zelfs als wij dat niet kunnen beredeneren. En dan zegt Petrus: "Sta op en ga lopen." Dat is wat die man echt hielp. Misschien is dit ook het antwoord wel op heel veel nood en ellende in deze wereld: we verbinden veel te weinig de machtige Naam van Jezus aan situaties bij mensen die we ontmoeten en proberen te veel de oplossingen te bedenken binnen onze mogelijkheden. En durf dat eens los te laten de komende tijd en begin eens om aan elke situatie de Naam van Jezus te verbinden, en deel dan de komende tijd eens wat je hebt meegemaakt.

 

Gebed: Vader, ik wil niet langer mensen helpen met mijn mogelijkheden, maar met de Uwe en hun situaties verbinden aan de Naam van Jezus. Ik zal met mensen bij U komen en hen verbinden aan de Naam van Jezus, zodat U iets kunt doen dat echt verandering brengt.