Durven gaan in geloof

 

"Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: In de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen." (Handelingen 3:6)

 

Hoeveel lef heb je nodig om werkelijk de vervulling met de Heilige Geest alle ruimte te geven? Wat gebeurt er eigenlijk als de Heilige Geest je echt in bezit neemt en als je dan ook nog eens gaat doen wat Paulus zegt voor het uitstrekken naar de beste genadegaven? Ik kan je garanderen dat er dan echt iets gebeurt. En ga er maar vanuit als je echt afgestemd wil zijn op de Heilige Geest, dat God je dan echt avonturen laat beleven. De afgelopen dagen waren wij op de Pinksterconferentie Opwekking. Wij zaten naast het vak met mensen met gehoorproblemen. Tussen die mensen zat een ventje van 5 jaar en God zei tegen mij: "Ga met hem bidden."

 

Ik moet je eerlijk zeggen dat het nogal een avontuur is om dan te gehoorzamen. Dat ventje lag echt op mijn hart, maar opstaan en tussen allemaal doven gaan zitten en bidden, dat is nogal wat. Want hoe kan ik mij verstaanbaar maken? Natuurlijk een doventolk erbij, maar toch dat eerste moment dat je contact legt. Dat is eng. Door omstandigheden lukte het die dag niet, maar maandag was er een moment dat het ventje bij zijn moeder zat en dat ik zag dat zijn moeder tegen hem praatte. Uiteindelijk ben ik er naartoe gegaan, zijn moeder bleek geen gehoorprobleem te hebben en dat ventje ook niet. Hij kon alleen niet praten vanwege problemen rond zijn keel. Uiteindelijk heb ik gedaan wat God vroeg en heb met hem gebeden met zijn moeder erbij. Het was bijzonder hoe het ventje reageerde op zijn problemen. In gebarentaal zei hij dat hij straks in de hemel er geen last meer van zou hebben en dat hij dan ook kan zwemmen.

 

Dit zijn momenten dat wandelen door de Geest soms heel spannend is. Petrus en Johannes hebben nog maar net de uitstorting van de Heilige Geest achter de rug en ze zien aan de poort van de stad een man zitten die verlamd is. Wat doe jij als je langs zo iemand loopt? Nou, ik zou zeggen: "Sta op en wandel!" Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik zou dat niet zomaar durven. Stel je voor dat er niets gebeurt en wat zullen de mensen dan wel zeggen? En ook in de kerk zitten we hier soms heel erg mee. Geloof jij dat God alles kan en zelfs iemand die niet kan lopen, kan laten lopen? Of een ventje die niet kan praten (en ook niet kan slikken of ademen door zijn mond) kan genezen op het moment dat wij Hem aanroepen? Wat maakt dat Petrus hier naar die man toe gaat en zegt: "Sta op en ga lopen?"

 

Petrus had maar twee dingen: De belofte van Jezus en het geloof dat bij God alle dingen mogelijk zijn. En met dat geloof ging hij niet in discussie, maar met dat geloof ging hij gewoon aan het werk. Petrus wist als geen ander dat hij deze woorden kon uitspreken met Goddelijke kracht. En het gebeurde. Weet je wat wij vaak doen? Wij gaan van het onmogelijke uit. Ik wil je vragen, of dat jij vandaag wilt bedenken wat jij gelooft dat bij God mogelijk is. Daar begint het avontuur.

 

Gebed: Jezus, door Uw Geest zijn wij tot al Uw dingen in staat. Ik wil geloven dat in Uw Naam alles mogelijk is en ik wil U vragen om vrijmoedigheid en durf.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom