Het diepe doel van Pinksteren

 

"U hebt gaven genomenom uit te delen onder de mensen, ja ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God." (Psalm 68:19b)

 

Als je goed hebt meegelezen dat afgelopen dagen en ook het Bijbelgedeelte hebt gelezen dan klopt er iets niet aan deze tekst. Is het je opgevallen dat in dit vers de opstandigen bij God mogen wonen? Maar dat staat in tegenstelling tot wat er in vers 7 staat. We hebben er toen niet zoveel aandacht aan geschonken en hebben toen alleen stilgestaan bij wie God is voor de gelovigen. Maar bij dat zevende vers staat ook nog iets over de opstandigen. De opstandigen zullen wonen in een dor land. Dat is eigenlijk een land zonder leven. Degenen die niet behoren bij de gelovigen, zullen in een levenloos land wonen. En dan lees je vervolgens vers 19 en daar mogen ze wonen bij God.

 

Vandaag is het Pinksteren. Waar is het eigenlijk Pinksteren voor geworden? Je zou als je wat charismatisch bent aangelegd, kunnen zeggen dat de Heilige Geest toen is gekomen om Zijn gaven uit te delen, zodat wij gaven van inzicht en kennis kunnen ontvangen, dat wij in tongen kunnen spreken en zullen profeteren en ga zo nog maar even door. En ja, dat is ook werkelijk de kracht van de Heilige Geest, die ons is geschonken en waar we ook werkelijk gebruik van moeten maken. Ik zou ook echt willen benadrukken dat de gaven van de Geest absolute realiteit zijn voor de kerk van nu. Maar die gaven staan niet op zichzelf.

 

Als Jezus de overwinning heeft behaald en de gevangenen achter Hem aan heeft weggevoerd, gebeurt er nog iets anders. David profeteert in deze psalm dat Hij gaven heeft genomen en deze aan de mensen heeft gegeven. Jezus vertrek naar de hemel, heeft meer teruggegeven dan wat we hadden toen Jezus op aarde was. Jezus heeft Zijn Geest daardoor gegeven aan iedereen die gelooft. Hij heeft alle Goddelijke gaven van inzicht, kracht en taal gegeven aan de kerk die is achtergebleven om Zijn bediening voort te zetten.

 

En nu lijkt dat allemaal vooral bijzonder en misschien zelfs wel spectaculair. Dat is het ook wel, want als hemelse en Goddelijke krachten door ons mensen zichtbaar worden is dat spectaculair. Maar wat is het daar daarvan? Het doel is dat vers 7 van deze psalm wordt opgeheven. De opstandigen, die in een dor land zullen wonen, moeten uiteindelijk bereikt worden zodat zij, de opstandigen ook bij de HEER zullen leven. Dat is het doel van Pinksteren en daarom hebben wij, als gelovigen de Heilige Geest ontvangen. Alle geestelijke gaven zijn daarmee beschikbaar gekomen om de mensen te dienen en om opstandigen, of ongelovigen, uiteindelijk te winnen voor het Koninkrijk van Jezus Christus. Elk woord, door de Heilige Geest gesproken, elke zieke die geneest, elke duisternis die verdwijnt, laat het Koninkrijk zien en horen, zodat ongelovigen zullen geloven dat Jezus Koning is tot in eeuwigheid. Daarom heeft God de mensen gaven gegeven, zodat de opstandigen tot volgelingen zullen worden. Het is het startpunt van de verzoenende Kerk van Jezus Christus. En wij vieren vandaag feest dat wij die bediening op onze schouders mogen dragen.

 

Gebed: Vader, ik dank U dat U Uw Geest hebt gegeven, zodat iedereen uiteindelijk bij U zou kunnen wonen. Niemand hoeft meer als een opstandige achter te blijven, en ik wil niets liever dan Uw gaven gebruiken om er zoveel mogelijk te winnen voor U.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom