Jezus als Overwinnaar (2)

 

"De strijdwagens van God zijn tweemaal tienduizend, ontbare duizenden. De Heere is bij hen, een Sinaï in heiligheid. U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd. (Psalm 68:18 en 19a)

 

Wij weten niet wat er precies is gebeurd in de geestelijke wereld op het moment dat Jezus de overwinning heeft opgeëist. Jezus is de grote Overwinnaar, maar de beelden die Psalm 68 oproept zijn niet zo maar wat beelden van een overwinning. De overwinning van Jezus is de grootste overwinning geweest in de hele wereldgeschiedenis. Het is als de overwinning van ontelbaar veel strijdhelden. Jezus ging voorop, na dat wat Zijn nederlaag op Golgotha leek te worden, maar toen Hij vervolgens opstond uit de dood, en Hij de dood op zijn eigen terrein, in het graf, had verslagen heeft Hij al met Zijn vijanden afgerekend.

 

Jezus ging volgens de Hebreeënbrief met Zijn bloed het binnenste heiligdom binnen, maar Hij ging niet zomaar omhoog op Hemelvaartsdag. Jezus nam als Overwinnaar Zijn gevangenen mee. In het begin van de psalm stond dat JEzus gevangenen uitleidt in voorspoed, maar hier staat dat Hij ook nieuwe gevangenen meeneemt. De gevangenis van de dood over opengebroken, maar met de triomftocht naar de hemel, sleurde Jezus Zijn Eigen gevangenen achter Zijn strijdwagen aan. Zoals het was met een koning in de oudheid die overwon de overwonnen vijand achter zijn strijdwagen bond, zo doet Jezus dat ook. Alle overwonnen vijanden volgen, vastgebonden aan de strijdwagen van onze Koning. Dood bungelt vastgebonden aan de strijdwagen, al rennend mee, vloek al even zo, tot satan toe. Uiteindelijk zijn alle machten en krachten overwonnen en openlijk ten toon gesteld. Ze staan eigenlijk op een overwinningspodium, zodat iedereen kan zien hoe groot de overwinning van Jezus is.

 

Het is wel zo dat satan nog wel rondgaat als een briesende leeuw, maar hij is al wel overwonnen. Engelen van God zullen ook over hem en zijn demonen triomferen. Uiteindleijk heeft satan niets meer te zeggen en op het moment dat wij in de Naam van Jezus, demonen wegsturen, dan doen wij dat niet, maar op de klank van onze stem en bij het noemen van de Naam van Jezus, reageren de tienduizenden engelen om elke macht en kracht, elke geest en demon uit het rijk van de duisternis, op te pakken en af te voeren. En waar Jezus is, is de heiligheid van de Sinaï.

 

Dat laatste is een beeld dat we kennen uit het boek Exodus. Op het moment dat Mozes de berg Sinaï op ging, was er rondom de berg heel veel groots vertoon van Gods aanwezigheid. De berg werd zo heilig dat zelfs de dieren dood zouden neervallen als ze de berg zouden proberen aan te raken. Zo groot is de heiligheid van Jezus' overwinning, dat zodra er een niet geheiligde en dus een vijand in Zijn buurt van Zijn overwinningswagen zal komen, ze verslonden zouden worden door de heiligheid van God. Wat een gigantische overwinning is dit die Jezus meenam naar de hemel. En elke ruimte die is vrijgekomen door elke vijand die is overwonnen, zal ingenomen worden door dat wat Jezus gaat uitdelen vanuit de hemel. Want Jezus heeft ons iets uit te delen. Daarom vieren we morgen Pinksteren.

 

Gebed: Jezus, wat een grootse woorden heeft U gegeven aan Uw overwinning. Dank U wel voor het feit dat uiteindelijk wij met U mogen en zullen heersen over de legermacht van satan.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom