Jezus als Overwinnaar (2)

 

"De strijdwagens van God zijn tweemaal tienduizend, ontbare duizenden. De Heere is bij hen, een Sinaï in heiligheid. U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd. (Psalm 68:18 en 19a)

 

Wij weten niet wat er precies is gebeurd in de geestelijke wereld op het moment dat Jezus de overwinning heeft opgeëist. Jezus is de grote Overwinnaar, maar de beelden die Psalm 68 oproept zijn niet zo maar wat beelden van een overwinning. De overwinning van Jezus is de grootste overwinning geweest in de hele wereldgeschiedenis. Het is als de overwinning van ontelbaar veel strijdhelden. Jezus ging voorop, na dat wat Zijn nederlaag op Golgotha leek te worden, maar toen Hij vervolgens opstond uit de dood, en Hij de dood op zijn eigen terrein, in het graf, had verslagen heeft Hij al met Zijn vijanden afgerekend.

 

Jezus ging volgens de Hebreeënbrief met Zijn bloed het binnenste heiligdom binnen, maar Hij ging niet zomaar omhoog op Hemelvaartsdag. Jezus nam als Overwinnaar Zijn gevangenen mee. In het begin van de psalm stond dat JEzus gevangenen uitleidt in voorspoed, maar hier staat dat Hij ook nieuwe gevangenen meeneemt. De gevangenis van de dood over opengebroken, maar met de triomftocht naar de hemel, sleurde Jezus Zijn Eigen gevangenen achter Zijn strijdwagen aan. Zoals het was met een koning in de oudheid die overwon de overwonnen vijand achter zijn strijdwagen bond, zo doet Jezus dat ook. Alle overwonnen vijanden volgen, vastgebonden aan de strijdwagen van onze Koning. Dood bungelt vastgebonden aan de strijdwagen, al rennend mee, vloek al even zo, tot satan toe. Uiteindelijk zijn alle machten en krachten overwonnen en openlijk ten toon gesteld. Ze staan eigenlijk op een overwinningspodium, zodat iedereen kan zien hoe groot de overwinning van Jezus is.

 

Het is wel zo dat satan nog wel rondgaat als een briesende leeuw, maar hij is al wel overwonnen. Engelen van God zullen ook over hem en zijn demonen triomferen. Uiteindleijk heeft satan niets meer te zeggen en op het moment dat wij in de Naam van Jezus, demonen wegsturen, dan doen wij dat niet, maar op de klank van onze stem en bij het noemen van de Naam van Jezus, reageren de tienduizenden engelen om elke macht en kracht, elke geest en demon uit het rijk van de duisternis, op te pakken en af te voeren. En waar Jezus is, is de heiligheid van de Sinaï.

 

Dat laatste is een beeld dat we kennen uit het boek Exodus. Op het moment dat Mozes de berg Sinaï op ging, was er rondom de berg heel veel groots vertoon van Gods aanwezigheid. De berg werd zo heilig dat zelfs de dieren dood zouden neervallen als ze de berg zouden proberen aan te raken. Zo groot is de heiligheid van Jezus' overwinning, dat zodra er een niet geheiligde en dus een vijand in Zijn buurt van Zijn overwinningswagen zal komen, ze verslonden zouden worden door de heiligheid van God. Wat een gigantische overwinning is dit die Jezus meenam naar de hemel. En elke ruimte die is vrijgekomen door elke vijand die is overwonnen, zal ingenomen worden door dat wat Jezus gaat uitdelen vanuit de hemel. Want Jezus heeft ons iets uit te delen. Daarom vieren we morgen Pinksteren.

 

Gebed: Jezus, wat een grootse woorden heeft U gegeven aan Uw overwinning. Dank U wel voor het feit dat uiteindelijk wij met U mogen en zullen heersen over de legermacht van satan.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom