Wachten op meer van God

 

"De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?" (Psalm 27:1)

 

De tijd tussen hemelvaart en Pinksteren zal voor de discipelen een verwarrende tijd geweest zijn. Zeker als je nog even nadenkt over dat verweesd zijn, is angst wel iets dat een gevaar is dat op de loer ligt. Want stel je voor wat er allemaal kan gebeuren. En hoe kun je er tegenop zien om te gaan doen wat God van je vraagt. Wat kost een stap in geloof zetten? Dan moet je echt een overwinning halen op jezelf. Iets van deze dingen vinden we in de psalmen terug in Psalm 27. Juist in een tijd van wachten en afwachten, een tijd van niet weten en toch moeten, is juist deze psalm opmerkelijk.

 

David begint in deze psalm heel sterk, terwijl hij alle omstandigheden daarna ook nog wel duidelijk schets. Het gaat over tegenstanders, het gaat over eenzaamheid, het gaat over zijn wees-zijn, het gaat over zoveel dingen die echt niet makkelijk zijn in het leven van David. Er komt van alles op hem af en zijn leven is hij al helemaal niet zeker en hoeveel zullen er nog geweest zijn die hem nog begrepen? Maar dan begint David met hele mooie woorden die hij in geloof uitspreekt: "De HEER is zijn licht en zijn heil, voor wie moet hij nog vrezen?" Wat een kracht in deze woorden.

 

Wij zijn wat momenten bang omdat we niet meer weten hoe nu verder? Maar David zegt eigenlijk: "Wat er ook gebeurd, God is mijn heil en mijn licht." Het woord heil heeft vooral te maken met redding en bescherming. God geeft niet alleen redding, maar Hij is de redding van David. En in alle duisternis is Hij ook het licht van David. En juist dat maakt dat David op geen enkele manier bang wil zijn. Elke levenskracht die David in zich heeft komt bij God vandaan en dus ontbreekt het hem niet aan kracht in elke strijd.

 

Het is belangrijk dat je deze dingen je eigen maakt. Dit is belangrijk om te geloven, ook als je daar niets van voelt. Als je ouders je hebben laten gaan of ze zijn weggevallen, als er vijanden zijn of wat er ook gebeurt, God is alles voor je en in je. Met God zijn alle dingen mogelijk en ben je ook echt beschermd. Niets kan je overkomen, waar God dat niet toelaat. Mensen kunnen je uiteindelijk dus helemaal niets aandoen, als God dit tegenhoudt. Natuurlijk gebeuren er dingen in je leven die niet te begrijpen zijn, dat komt niet bij God vandaan. En hoe dat allemaal zit, daar komen wij niet uit. Gods raad is niet te begrijpen voor ons. Maar toch, uiteindelijk is je bescherming gegarandeerd en hoef je, als het gaat om de taak in Gods Koninkrijk, je niet tegen te laten houden.

 

Uiteindelijk zal God voor je uitgaan, Hij zal om je heen zijn en Hij zal je kracht zijn. Eigenlijk is dit de weg hoe we mogen gaan, als we zo opzien tegen heel veel dingen. God zal het Zelf doen in en door jou heen. En als je dat meer leert geloven, zal angst steeds minder ruimte krijgen.

 

Gebed: Vader, U zult mij altijd voorzien van wat ik nodig heb om Uw werk te doen op aarde. Elke vorm van angst om in geloof stappen te zetten wijs ik af, U zult altijd bij mij zijn.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom