Wachten op meer van God

 

"De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?" (Psalm 27:1)

 

De tijd tussen hemelvaart en Pinksteren zal voor de discipelen een verwarrende tijd geweest zijn. Zeker als je nog even nadenkt over dat verweesd zijn, is angst wel iets dat een gevaar is dat op de loer ligt. Want stel je voor wat er allemaal kan gebeuren. En hoe kun je er tegenop zien om te gaan doen wat God van je vraagt. Wat kost een stap in geloof zetten? Dan moet je echt een overwinning halen op jezelf. Iets van deze dingen vinden we in de psalmen terug in Psalm 27. Juist in een tijd van wachten en afwachten, een tijd van niet weten en toch moeten, is juist deze psalm opmerkelijk.

 

David begint in deze psalm heel sterk, terwijl hij alle omstandigheden daarna ook nog wel duidelijk schets. Het gaat over tegenstanders, het gaat over eenzaamheid, het gaat over zijn wees-zijn, het gaat over zoveel dingen die echt niet makkelijk zijn in het leven van David. Er komt van alles op hem af en zijn leven is hij al helemaal niet zeker en hoeveel zullen er nog geweest zijn die hem nog begrepen? Maar dan begint David met hele mooie woorden die hij in geloof uitspreekt: "De HEER is zijn licht en zijn heil, voor wie moet hij nog vrezen?" Wat een kracht in deze woorden.

 

Wij zijn wat momenten bang omdat we niet meer weten hoe nu verder? Maar David zegt eigenlijk: "Wat er ook gebeurd, God is mijn heil en mijn licht." Het woord heil heeft vooral te maken met redding en bescherming. God geeft niet alleen redding, maar Hij is de redding van David. En in alle duisternis is Hij ook het licht van David. En juist dat maakt dat David op geen enkele manier bang wil zijn. Elke levenskracht die David in zich heeft komt bij God vandaan en dus ontbreekt het hem niet aan kracht in elke strijd.

 

Het is belangrijk dat je deze dingen je eigen maakt. Dit is belangrijk om te geloven, ook als je daar niets van voelt. Als je ouders je hebben laten gaan of ze zijn weggevallen, als er vijanden zijn of wat er ook gebeurt, God is alles voor je en in je. Met God zijn alle dingen mogelijk en ben je ook echt beschermd. Niets kan je overkomen, waar God dat niet toelaat. Mensen kunnen je uiteindelijk dus helemaal niets aandoen, als God dit tegenhoudt. Natuurlijk gebeuren er dingen in je leven die niet te begrijpen zijn, dat komt niet bij God vandaan. En hoe dat allemaal zit, daar komen wij niet uit. Gods raad is niet te begrijpen voor ons. Maar toch, uiteindelijk is je bescherming gegarandeerd en hoef je, als het gaat om de taak in Gods Koninkrijk, je niet tegen te laten houden.

 

Uiteindelijk zal God voor je uitgaan, Hij zal om je heen zijn en Hij zal je kracht zijn. Eigenlijk is dit de weg hoe we mogen gaan, als we zo opzien tegen heel veel dingen. God zal het Zelf doen in en door jou heen. En als je dat meer leert geloven, zal angst steeds minder ruimte krijgen.

 

Gebed: Vader, U zult mij altijd voorzien van wat ik nodig heb om Uw werk te doen op aarde. Elke vorm van angst om in geloof stappen te zetten wijs ik af, U zult altijd bij mij zijn.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom