"En hij zei: Gezegend bent u door de HEERE, mijn dochter! U hebt met deze laatste blijk van goedertierenheid van u de eerste nog overtroffen, doordat u geen jongemannen nagelopen bent, geen arme en geen rijke." (Ruth 3:10) 

Wij hebben een keus wie wij achterna lopen. Wij kunnen er voor kiezen om voor het geld te leven, wij kunnen er voor kiezen om voor een ander te leven en alles er aan te doen om door iedereen aardig gevonden te worden, we kunnen kiezen om voor erkenning van de ander te leven of voor een geweldige carrière. Wij hebben die keus gekregen, net zo goed als dat je de keus hebt om voor Jezus te leven. Het is maar net waar je hart ligt en wat je diepste verlangen is. Ruth had op dezelfde manier ook een keus. Ruth kon kiezen om een man te zoeken die jong en rijk was en toch koos zij totaal anders.

En dat is wat Boaz opvalt. Ruth had een keus kunnen maken voor de leukste man van het dorp. Maar Ruth heeft een andere keus gemaakt. Die keus begon eigenlijk al op het moment dat ze Naomi niet in de steek wilde laten en ze de keus maakte om het volk en de God van Israël te gaan dienen. Ze was trouw aan haar schoonmoeder. Dat was Boaz al eerder opgevallen en daarvoor had hij haar op een bijzondere manier bemoedigd. Maar de stap die Ruth nu zet, dat is een hele grote stap verder. 

Ruth wilde niet alleen voor Naomi zorgen, maar ze wilde zelfs haar keuze voor een tweede huwelijk laten afhangen van het belang om de geslachtslijn van Elimelech te behouden. Met andere woorden, Ruth wilde die man zoeken waardoor Elimelech toch nageslacht zou kunnen krijgen via de regeling die God had ingesteld van een losser. Uiteindelijk koos Ruth voor de mogelijkheid dat uit de geslachtslijn van Elimelech de Messias geboren zou kunnen worden. Zij zette haar belang helemaal aan de kant voor het belang van Noami en haar hele schoonfamilie. En dat ziet Boaz. Ruth had hele mooi mannen na kunnen lopen, rijke of arme mannen, het had allemaal gekund, maar Ruth koos ervoor om bij de losser van de familie, Boaz aan te kloppen. 

En dit is nu precies waar ook wij een keus in hebben. Ja, wij krijgen van God de kans om de verkeerde keuzes te maken. En ja, wij kunnen voor eer, aanzien en geld kiezen. Maar het is uiteindelijk niet de keus waarin wij gezegend zullen worden. Als je wilt leven voor de erkenning van mensen, dan mis je de erkenning van Jezus en wat heb je dan? Zou Ruth gelukkig geworden zijn op een andere manier? Zij zal nooit zo gezegend zijn geweest als op deze manier. En moet je veel loslaten als je niet voor deze wereld kiest? Ja, zeker wel. Maar de zegen om Jezus na te lopen zal veel groter zijn dan dat wat de wereld ons zal bieden. Je bent gezegend als je niet de rijkdom van deze wereld naloopt, maar in Jezus niet alleen je grootste liefde ziet, maar ook dat wat het belangrijkste is. 

Gebed: Jezus, deze wereld kan mij niet meer bekoren vanaf het moment dat ik al mijn vreugde in U heb gevonden. Ik kreeg van U andere keuzes en U gaf mij de ruimte, maar toch wil ik niemand anders dan Jezus alleen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu