"En hij zei: Gezegend bent u door de HEERE, mijn dochter! U hebt met deze laatste blijk van goedertierenheid van u de eerste nog overtroffen, doordat u geen jongemannen nagelopen bent, geen arme en geen rijke." (Ruth 3:10) 

Wij hebben een keus wie wij achterna lopen. Wij kunnen er voor kiezen om voor het geld te leven, wij kunnen er voor kiezen om voor een ander te leven en alles er aan te doen om door iedereen aardig gevonden te worden, we kunnen kiezen om voor erkenning van de ander te leven of voor een geweldige carrière. Wij hebben die keus gekregen, net zo goed als dat je de keus hebt om voor Jezus te leven. Het is maar net waar je hart ligt en wat je diepste verlangen is. Ruth had op dezelfde manier ook een keus. Ruth kon kiezen om een man te zoeken die jong en rijk was en toch koos zij totaal anders.

En dat is wat Boaz opvalt. Ruth had een keus kunnen maken voor de leukste man van het dorp. Maar Ruth heeft een andere keus gemaakt. Die keus begon eigenlijk al op het moment dat ze Naomi niet in de steek wilde laten en ze de keus maakte om het volk en de God van Israël te gaan dienen. Ze was trouw aan haar schoonmoeder. Dat was Boaz al eerder opgevallen en daarvoor had hij haar op een bijzondere manier bemoedigd. Maar de stap die Ruth nu zet, dat is een hele grote stap verder. 

Ruth wilde niet alleen voor Naomi zorgen, maar ze wilde zelfs haar keuze voor een tweede huwelijk laten afhangen van het belang om de geslachtslijn van Elimelech te behouden. Met andere woorden, Ruth wilde die man zoeken waardoor Elimelech toch nageslacht zou kunnen krijgen via de regeling die God had ingesteld van een losser. Uiteindelijk koos Ruth voor de mogelijkheid dat uit de geslachtslijn van Elimelech de Messias geboren zou kunnen worden. Zij zette haar belang helemaal aan de kant voor het belang van Noami en haar hele schoonfamilie. En dat ziet Boaz. Ruth had hele mooi mannen na kunnen lopen, rijke of arme mannen, het had allemaal gekund, maar Ruth koos ervoor om bij de losser van de familie, Boaz aan te kloppen. 

En dit is nu precies waar ook wij een keus in hebben. Ja, wij krijgen van God de kans om de verkeerde keuzes te maken. En ja, wij kunnen voor eer, aanzien en geld kiezen. Maar het is uiteindelijk niet de keus waarin wij gezegend zullen worden. Als je wilt leven voor de erkenning van mensen, dan mis je de erkenning van Jezus en wat heb je dan? Zou Ruth gelukkig geworden zijn op een andere manier? Zij zal nooit zo gezegend zijn geweest als op deze manier. En moet je veel loslaten als je niet voor deze wereld kiest? Ja, zeker wel. Maar de zegen om Jezus na te lopen zal veel groter zijn dan dat wat de wereld ons zal bieden. Je bent gezegend als je niet de rijkdom van deze wereld naloopt, maar in Jezus niet alleen je grootste liefde ziet, maar ook dat wat het belangrijkste is. 

Gebed: Jezus, deze wereld kan mij niet meer bekoren vanaf het moment dat ik al mijn vreugde in U heb gevonden. Ik kreeg van U andere keuzes en U gaf mij de ruimte, maar toch wil ik niemand anders dan Jezus alleen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu