We zijn niet verweesd (4)

 

"En nu heb ik het u gezegd voordat het zal gebeuren, opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven." (Johannes 14:29)

 

Jezus wil zijn onderwerp afsluiten over de komst van de Heilige Geest, omdat het tijd wordt om aan Zijn laatste uren te beginnen. Maar voordat het zover is, zegt Hij nog even één ding. Want waarom heeft Jezus dit onderwijs gegeven, voordat Hij ging lijden en sterven. Waarom vertelde Hij Zijn discipelen al voor Zijn lijden en sterven over de tijd dat ze zich verweesd zouden voelen? Het kan deels zijn omdat het ook nog wat te maken heeft met de tijd tussen opstanding en hemelvaart. Maar Hij zegt er bij dat als de Trooster zal komen, dat ze het dan zullen begrijpen. Het is nodig dat ze het daarom al vast weten.

 

Eigenlijk wel heel logisch wat Jezus zegt. Als de Heilige Geest dan komt, en in volle kracht over hen komt, is dat dan vreemd? Is het vreemd als de discipelen straks op de Pinksterdag in vreemde talen spreken? Is het vreemd dat als het straks Pinksteren is geweest dat de discipelen wonderen en tekenen zullen doen? Nee, dat zal straks niet vreemd zijn. Petrus zal straks zelfs direct als het gebeurt zeggen: "Dit is wat voorzegt is door de profeet Joël." Hij zal het herkennen. Jezus heeft het voorzegt dat door de Heilige Geest, de bediening die op Jezus lag, ook op de gelovigen zal leggen. Hoe kan Johannes 14:12, dat de gelovige dezelfde tekenen zal doen als Jezus, waar zijn? Alleen door dit wat Jezus hier al zegt, voordat het gaat gebeuren. De Heilige Geest zal komen.

 

Tot nu toe voelt dit eigenlijk best veilig, om dit zo te lezen. Dat was toch bedoeld voor de discipelen op dat moment, dus het is eigenlijk wel mooi om te lezen. Ja, misschien wel. Maar deze boodschap is niet een boodschap voor 11 mannen die straks vervuld worden met de Geest, en dus ook met de kracht en macht van Jezus. Het is de boodschap voor de hele kerk van Jezus Christus. Elke gelovige zal op deze manier de vervulling kunnen en ook moeten ontvangen van de Heilige Geest. Die maakt dat wij kunnen doen waarvoor Jezus ons heeft geroepen. Tenzij we de Heilige Geest die ruimte niet geven.

 

En in veel kerken hebben we de Heilige Geest alleen nog maar een bijrol gegeven. We zeggen dan: "Hij overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel." En dat is waar voor de ongelovigen, maar voor degenen die geloven heeft de Heilige Geest de rol van het overdragen van God in en door ons heen. Hij is ons gegeven om Jezus door ons heen te leven, met alle liefde, kracht en macht. En als je in veel kerken het gaat hebben over die rol, wordt het ineens eng en houden we de Heilige Geest buiten de deur. En dat terwijl Jezus juist zegt: "Kijk er niet van op als de Heilige Geest met kracht over je komt, maar doe, door de Heilige Geest wat ik van je vraag, al vindt de hele wereld het vreemd, het is niet vreemd als je woorden van verzoening spreekt, die kracht doen, het is niet vreemd als je op zieken de handen legt en ze genezen en het is ook niet vreemd dat als je demonen aanspreekt dat ze vluchten. Ik heb het gezegd dat het zou gebeuren."

 

Gebed: Jezus, U hebt het gezegd dat de Heilige Geest door mij zal werken omdat ik in U geloof. Ik wil de Heilige Geest echt alle ruimte geven, zodat U groter wordt door mij heen.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom