"Was je dan en zalf je en doe je beste kleren aan en ga naar de dorsvloer, maar zorg ervoor dat je niet door de man wordt opgemerkt, voordat hij klaar is met eten en drinken." (Ruth 3:3)

Wanneer heb jij je voor het laatst echt mooi gemaakt voor Jezus? Ik bedoel niet dat je Zijn genade zou moeten verdienen door je best te doen, maar als je leeft in de verwachting dat Jezus gaat komen, als je uitziet naar het laatste moment van deze wereld waarop Jezus zal terugkomen en Hem verwacht, hoe mooi ben je dan voor je Bruidegom? Als je verlangt naar Jezus zoals een bruid naar haar Bruideom verlangt, dan kan het toch niet anders of het bent op je best gekleed?

Naomi is bezig om Ruth helemaal klaar te maken voor haar huwelijksaanzoek. Wellicht komt het hele verhaal wat vreemd op ons over en is het niet bepaald hoe wij het gewend zijn, het lijkt soms wel wat dubbelzinnig. Naomi neemt eigenlijk de rol van de vader op zich die er volgens het gebruik van toen voor zorgde dan een dochter kon trouwen. Naomi zet zich nu in voor haar schoondochter met het verlangen dat Ruth een plaats van rust vindt en daarbij ook de generatie van Elimelech gaat voortzetten.

Maar er gebeurt nog iets. Met dat Ruth zich moet kleden en zalven op de beste manier, sluit ze daarmee ook haar tijd van rouw af. Ze staat op dat moment weer open voor een huwelijk. Het huwelijk dat door de dood is verbroken sluit ze nu pas echt af. Ik moest denken aan wat Paulus ook schrijft in Romeinen 7: Als de man is gestorven is de vrouw ontslagen van de wet die haar aan haar man bond. Paulus noemt het als beeld voor hoe wij gebonden waren aan de wet, maar door Jezus is de wet eigenlijk gestorven. Als we in Jezus geloven heeft de wet geen kracht meer. We staan open een een nieuw huwelijk, het huwelijk met Jezus!

Het huwelijk van genade en verzoening ligt helemaal open omdat we aan de wet zijn gestorven. Alsof er nu tegen ons wordt gezegd, zoals Naomi tegen Ruth zei: Was jezelf, zalf je en kleed je goed en ga naar Boaz toe. Of met andere woorden: stel je voor als zijn vrouw. Ruth moet wachten tot Boaz genoeg heeft gegeten en gedronken zodat hij in een goede stemming is. Het zijn van die beelden die eigenlijk heel logisch lijken, maar misschien ook wel een diepere betekenis hebben als we deze betrekken op Jezus.

Jezus heeft onze levensbeker met zonden leeggedronken. Weet je wat het gevolg daarvan is? Dat Hij altijd in een goede stemming is om Zijn bruid te willen ontvangen. Jezus zal nooit een bruid wegsturen, maar Jezus zal je altijd welkom heten als jij je voorstelt aan Hem. Wanneer heb je voor het laatst er alles aan gedaan om Jezus echt te ontmoeten en om werkelijk op Zijn dorsvloer te komen en te zeggen: Jezus, hier ben ik, ik wil Uw liefste zijn, omdat U mijn Liefste bent. Advent, dat is verwachten en er klaar voor zijn op elk moment van de dag.

Gebed: Jezus, ik leg alle onreinheid en zonde af en stel mij voor aan U en zeg het met heel mijn hart: Ik heb U lief, ik wil Uw liefste zijn.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu