We zijn niet verweesd (4)

 

"En nu heb ik het u gezegd voordat het zal gebeuren, opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven." (Johannes 14:29)

 

Jezus wil zijn onderwerp afsluiten over de komst van de Heilige Geest, omdat het tijd wordt om aan Zijn laatste uren te beginnen. Maar voordat het zover is, zegt Hij nog even één ding. Want waarom heeft Jezus dit onderwijs gegeven, voordat Hij ging lijden en sterven. Waarom vertelde Hij Zijn discipelen al voor Zijn lijden en sterven over de tijd dat ze zich verweesd zouden voelen? Het kan deels zijn omdat het ook nog wat te maken heeft met de tijd tussen opstanding en hemelvaart. Maar Hij zegt er bij dat als de Trooster zal komen, dat ze het dan zullen begrijpen. Het is nodig dat ze het daarom al vast weten.

 

Eigenlijk wel heel logisch wat Jezus zegt. Als de Heilige Geest dan komt, en in volle kracht over hen komt, is dat dan vreemd? Is het vreemd als de discipelen straks op de Pinksterdag in vreemde talen spreken? Is het vreemd dat als het straks Pinksteren is geweest dat de discipelen wonderen en tekenen zullen doen? Nee, dat zal straks niet vreemd zijn. Petrus zal straks zelfs direct als het gebeurt zeggen: "Dit is wat voorzegt is door de profeet Joël." Hij zal het herkennen. Jezus heeft het voorzegt dat door de Heilige Geest, de bediening die op Jezus lag, ook op de gelovigen zal leggen. Hoe kan Johannes 14:12, dat de gelovige dezelfde tekenen zal doen als Jezus, waar zijn? Alleen door dit wat Jezus hier al zegt, voordat het gaat gebeuren. De Heilige Geest zal komen.

 

Tot nu toe voelt dit eigenlijk best veilig, om dit zo te lezen. Dat was toch bedoeld voor de discipelen op dat moment, dus het is eigenlijk wel mooi om te lezen. Ja, misschien wel. Maar deze boodschap is niet een boodschap voor 11 mannen die straks vervuld worden met de Geest, en dus ook met de kracht en macht van Jezus. Het is de boodschap voor de hele kerk van Jezus Christus. Elke gelovige zal op deze manier de vervulling kunnen en ook moeten ontvangen van de Heilige Geest. Die maakt dat wij kunnen doen waarvoor Jezus ons heeft geroepen. Tenzij we de Heilige Geest die ruimte niet geven.

 

En in veel kerken hebben we de Heilige Geest alleen nog maar een bijrol gegeven. We zeggen dan: "Hij overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel." En dat is waar voor de ongelovigen, maar voor degenen die geloven heeft de Heilige Geest de rol van het overdragen van God in en door ons heen. Hij is ons gegeven om Jezus door ons heen te leven, met alle liefde, kracht en macht. En als je in veel kerken het gaat hebben over die rol, wordt het ineens eng en houden we de Heilige Geest buiten de deur. En dat terwijl Jezus juist zegt: "Kijk er niet van op als de Heilige Geest met kracht over je komt, maar doe, door de Heilige Geest wat ik van je vraag, al vindt de hele wereld het vreemd, het is niet vreemd als je woorden van verzoening spreekt, die kracht doen, het is niet vreemd als je op zieken de handen legt en ze genezen en het is ook niet vreemd dat als je demonen aanspreekt dat ze vluchten. Ik heb het gezegd dat het zou gebeuren."

 

Gebed: Jezus, U hebt het gezegd dat de Heilige Geest door mij zal werken omdat ik in U geloof. Ik wil de Heilige Geest echt alle ruimte geven, zodat U groter wordt door mij heen.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom