"Was je dan en zalf je en doe je beste kleren aan en ga naar de dorsvloer, maar zorg ervoor dat je niet door de man wordt opgemerkt, voordat hij klaar is met eten en drinken." (Ruth 3:3)

Wanneer heb jij je voor het laatst echt mooi gemaakt voor Jezus? Ik bedoel niet dat je Zijn genade zou moeten verdienen door je best te doen, maar als je leeft in de verwachting dat Jezus gaat komen, als je uitziet naar het laatste moment van deze wereld waarop Jezus zal terugkomen en Hem verwacht, hoe mooi ben je dan voor je Bruidegom? Als je verlangt naar Jezus zoals een bruid naar haar Bruideom verlangt, dan kan het toch niet anders of het bent op je best gekleed?

Naomi is bezig om Ruth helemaal klaar te maken voor haar huwelijksaanzoek. Wellicht komt het hele verhaal wat vreemd op ons over en is het niet bepaald hoe wij het gewend zijn, het lijkt soms wel wat dubbelzinnig. Naomi neemt eigenlijk de rol van de vader op zich die er volgens het gebruik van toen voor zorgde dan een dochter kon trouwen. Naomi zet zich nu in voor haar schoondochter met het verlangen dat Ruth een plaats van rust vindt en daarbij ook de generatie van Elimelech gaat voortzetten.

Maar er gebeurt nog iets. Met dat Ruth zich moet kleden en zalven op de beste manier, sluit ze daarmee ook haar tijd van rouw af. Ze staat op dat moment weer open voor een huwelijk. Het huwelijk dat door de dood is verbroken sluit ze nu pas echt af. Ik moest denken aan wat Paulus ook schrijft in Romeinen 7: Als de man is gestorven is de vrouw ontslagen van de wet die haar aan haar man bond. Paulus noemt het als beeld voor hoe wij gebonden waren aan de wet, maar door Jezus is de wet eigenlijk gestorven. Als we in Jezus geloven heeft de wet geen kracht meer. We staan open een een nieuw huwelijk, het huwelijk met Jezus!

Het huwelijk van genade en verzoening ligt helemaal open omdat we aan de wet zijn gestorven. Alsof er nu tegen ons wordt gezegd, zoals Naomi tegen Ruth zei: Was jezelf, zalf je en kleed je goed en ga naar Boaz toe. Of met andere woorden: stel je voor als zijn vrouw. Ruth moet wachten tot Boaz genoeg heeft gegeten en gedronken zodat hij in een goede stemming is. Het zijn van die beelden die eigenlijk heel logisch lijken, maar misschien ook wel een diepere betekenis hebben als we deze betrekken op Jezus.

Jezus heeft onze levensbeker met zonden leeggedronken. Weet je wat het gevolg daarvan is? Dat Hij altijd in een goede stemming is om Zijn bruid te willen ontvangen. Jezus zal nooit een bruid wegsturen, maar Jezus zal je altijd welkom heten als jij je voorstelt aan Hem. Wanneer heb je voor het laatst er alles aan gedaan om Jezus echt te ontmoeten en om werkelijk op Zijn dorsvloer te komen en te zeggen: Jezus, hier ben ik, ik wil Uw liefste zijn, omdat U mijn Liefste bent. Advent, dat is verwachten en er klaar voor zijn op elk moment van de dag.

Gebed: Jezus, ik leg alle onreinheid en zonde af en stel mij voor aan U en zeg het met heel mijn hart: Ik heb U lief, ik wil Uw liefste zijn.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu