We zijn niet verweesd (3)

 

"U hebt gehoord dat Ik tegen u gezegd heb: Ik ga heen maar kom weer naar u toe. Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen naar de Vader; want Mijn Vader is meer dan Ik." (Johannes 14:28)

 

Nee, wezen, dat zullen we niet zijn. Jezus zal altijd in ons aanwezig zijn. Mooie woorden die de discipelen als eerste hoorden. En toch bleven ze er niets van begrijpen. Dat is niet eens onbegrijpelijk, want wij met een hele Bijbel in onze handen, kunnen makkelijk praten. Maar toch neemt Jezus het hen wel kwalijk.  Want de reden waardoor ze het niet begrijpen is het grootste probleem. En laten we eerlijk zijn: dat is ook maar al te vaak ons probleem.

 

 

Hoe komt het dat woorden van Jezus niet kunnen landen? Hoe komt het dat als het niet goed gaat, dat we niets kunnen met de woorden dat Jezus ons niet als wezen op de aarde laat rondlopen? Het heeft alles te maken met dat wat Jezus hier zegt tegen Zijn discipelen. En dat zijn nogal rake woorden. Hij zegt namelijk: "Als jullie Mij liefhadden, dan zouden jullie blij zijn." Dat is een stevige reactie. Mijn eerste reactie op deze tekst was: "Hadden ze Jezus dan niet lief?" Natuurlijk hadden ze Jezus wel lief, maar niet zoals het genoeg was om de woorden van Jezus te kunnen laten doordringen tot hun hart. In hun verwarring waren ze zo met zichzelf bezig, dat ze niet in de gaten hadden hoe groot het was dat Jezus naar Zijn Vader ging.

 

Ze waren met zichzelf bezig en daardoor misten ze de boodschap van Jezus. En daardoor komt het ook bij ons zo vaak dat Jezus' woorden ons niet troosten en ons niet bemoedigen. Dan maken we de omstandigheden in ons leven zo groot, dat we het zicht op Jezus daardoor verliezen. Dat betekent niet dat we Hem dan niet liefhebben in de zin van liefhebben in geloof, maar wel dat we zoveel liefde hebben dat we beseffen hoe groot de woorden van Jezus voor ons zijn.

 

Als we ons echt richten op de woorden van Jezus en niet op het gemis wat we soms in ons geloof ervaren, dan komen we er achter dat we inderdaad blij zouden moeten zijn. Want wat is het wonder van hemelvaart? Niets anders dan dat Jezus maar op ene plaats tegelijk kon zijn, maar de Geest Die Hij zond, die is in iedere gelovige aanwezig. Er is namelijk geen enkele gelovige die een geestelijke wees zal zijn. Maar als we bezig zijn met wat niet goed gaat en als we merken dat we God minder ervaren en ons daarop richten is er geen ruimte meer om te geloven dat het juist zo is dat door de hemelvaart, Jezus met Zijn Geest juist in ons woont.

 

Wat een blijdschap is dat om te weten dat, ook als je er niets van voelt, je toch mag geloven dat Gods Geest in je woont. Ook als het soms heel diep weg is gezakt, dan is dit nog steeds de waarheid: Door het geloof woont Gods Geest in mij. En dat zal ik geloven, zelfs als ik niets voel.

 

Gebed: Vader, ik wil U danken dat U Jezus terug liet gaan naar de hemel en mij een deel van Uw Geest hebt gegeven. Dat is een wonder en daar wil ik mij op richten, zelfs als ik het niet voel.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom