Thessalonicenzen - De vrucht van Hemelvaart

 

"Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen." (1 Thessalonicenzen 5:24)

 

Heb jij je weleens afgevraagd op welke manier het mogelijk is om echt heilig en onberispelijk te zijn voor God? Of misschien moet ik je de vraag wel op een andere manier stellen: Is dat je al gelukt om heilig en onberispelijk te zijn voor God? Ik denk dat als je eerlijk bent, dat je moet zeggen: "Het lukt mij zo vaak niet." Dan zou ik je willen vragen hoe dat komt? Want het klopt dat het niet lukt, als wij de dingen uit onze eigen kracht doen en wat doen we dat makkelijk. We gaan er voor, we knokken er voor en we doen keihard onze best, maar ondertussen lukt het heel vaak niet. Is dat herkenbaar?

 

Als dit herkenbaar is, wil ik je iets meegeven vandaag over de vrucht van de Hemelvaart van Jezus. Heeft Hemelvaart een nut voor ons hier op aarde als het gaat om onze heiliging en om onze onberispelijkheid? Want dat is wat Paulus bidt in het voorgaande vers. Hij bidt daar of God ons wil heiligen en onberispelijk wil wil bewaren naar lichaam, ziel en geest tot de komst van Jezus Christus. En dat is juist wat voor ons soms zo moeilijk is.

 

Weet je wat het doel is van Hemelvaart? Dat is niet dat Jezus naar de hemel ging omdat Zijn verheerlijkte lichaam het hier niet meer uit kon houden, dat is niet omdat alleen Zijn taak er op zat. Deels ging Jezus naar de hemel om daar Zijn bloed binnen te brengen in het binnenste heiligdom, zoals de Hebreeënbrief zegt. Deels is het ook omdat Hij daar voor ons zal pleiten bij Zijn Vader. Elke zonde, pleit Hij weg vanwege Zijn bloed. Maar er is nog iets wat van fundamenteel belang is waarom Jezus naar de hemel ging.

 

Jezus ging naar de hemel om daardoor Zijn Geest te kunnen sturen naar ons. Jezus kon maar op ene plek zijn, terwijl Zijn Geest kan wonen in alle gelovigen. Dat is wat er gebeurt als je gelooft, dan woont Gods Geest in jou. En door de Geest van God, maakt Jezus waar, wat Paulus hier schrijft aan de Thessalonicenzen: "Hij Die u roept is getrouw, Hij zal het doen." Weet je waar jouw heilging vandaan komt? Niet doordat jij zo goed bezig bent in eigen kracht, niet doordat jij zo je best loopt te doen om te strijden en te vechten tegen je zonden, maar jouw heiliging ligt alleen maar in het feit dat Jezus naar de hemel is gegaan om Zijn Geest in jou te kunnen planten, zodat Zijn Geest, door jou heen heiliging en onberispelijkheid werkt.

 

Zolang jij je richt op wat jij moet doen, zul je vast blijven lopen in je heiliging. Jouw heiliging komt alleen tot stand door het te laten gebeuren door de Geest van God in jou. Jij moet dus niets anders dan de Geest van God in jou de ruimte geven om je te heiligen. Hoe meer jij afgestemd zult zijn op Gods Geest en Hem je weg laat bepalen en Hem betrekt bij jouw keuzes, daar zal het woord van Paulus helemaal in vervulling gaan: "Hij zal het doen!" Dan wordt het hemelleven in jou vanzelf zichtbaar!

 

Gebed: Jezus, ik dank U voor Uw hemelvaart. U bent gegaan om Uw Geest in mij te kunnen planten, zodat ik geheiligd en onberispelijk zal zijn bij Uw komst.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom