"Ruth, de Moabitische, zei tegen Naomi: Laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen achter hem in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zei tegen haar: Ga, mijn dochter." (Ruth 2:2)

Wat doen we met tekenen van hoop? Wat doen we in de Adventstijd als we bewust stilstaan bij Jezus die gaat komen? Als we nu al de tekenen zien dat het Koninkrijk er is, als we nu al de tekenen zien die aangeven dat Jezus eraan gaat komen? Je moet dat eens even vast proberen te houden. Het Koninkrijk van Jezus Christus is er al gekomen en zal straks volmaakt komen. Wat doe je met die tekenen van hoop? Je kunt er twee dingen mee doen.

Het eerste wat je kunt doen is gaan bekijken hoe verschrikkelijk de situatie in deze wereld of in je leven is. Alles is zinloos, alles is leeg en het is eigenlijk niet leefbaar. De hele wereld is op zichzelf gericht, moord en doodslag is orde van de dag en wat zie je eigen van God? Zo kun je denken en heel veel eindtijdpreken hebben deze toon. Ik zou zeggen, dat is een Naomi-toon. Dan ga je erbij zitten en bekijk je hoe verschrikkelijk het allemaal is.

Het tweede wat je kunt doen is iets van wat we bij Ruth zien gebeuren. Bij Ruth, de Moabitische. Bij Ruth, die heidense vrouw die maar erg weinig weet van de God van Israël. Wat doet zij? Zij pakt de hoop die er is met twee handen aan. Ze gaat zich bewegen in de hoop die God geeft. Ze staat op en gaat aren rapen. Ze gaat dat wat er is overgebleven van de oogst, verzamelen en zorgt op die manier voor het levensonderhoud voor Naomi en haarzelf. Ze doet dus iets met het teken van hoop dat God geeft.

God roept ons niet op om neerslachtig om ons heen te kijken en dat we zouden moeten wachten op het einde. God roept ons op, om net als Ruth, op te staan en de tekenen van hoop aan te grijpen. En of dat nu het Koninkrijk van God is, dat begint door te breken, of dat het die kleine dingen in jouw situatie zijn die iets van hoop geven, God roept ons op om de hoop die Hij geeft op de toekomst, werkelijk met twee handen aan te pakken. We worden niet opgeroepen tot een passieve houden, maar tot een houding waarin we de hoop die God geeft, serieus nemen en op basis van de hoop weer gaan leven.

Hoop is niet het volmaakte, want dat moet nog komen, maar hoop is de belofte van het volmaakte, waarvan nu al onderdelen zichtbaar zijn. Ruth doet het ons voor en zij gaat aren rapen tijdens de gersteoogst. Zij gaat werkelijk geloven dat God geeft wat zij nu nodig heeft. En eigenlijk zegt God: Kijk eens naar buiten, er staat weer koren op het land en daarmee beloof Ik dat Ik naar Juda omzie. Zie de tekenen van het Koninkrijk, zie de tekenen van de tijd, het is de komst van het volmaakte Koninkrijk nog niet in zijn volheid en het is ook de komst van Jezus nog niet, maar het is de belofte dat het wel zal komen.

Gebed: Jezus, ik zal opstaan en ik zal mij uitstrekken naar elk teken van het Koninkrijk en ik zal verlangend zijn naar Uw komst die straks zal komen.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu