Thessalonicenzen - De vrucht van Hemelvaart

 

"Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen." (1 Thessalonicenzen 5:24)

 

Heb jij je weleens afgevraagd op welke manier het mogelijk is om echt heilig en onberispelijk te zijn voor God? Of misschien moet ik je de vraag wel op een andere manier stellen: Is dat je al gelukt om heilig en onberispelijk te zijn voor God? Ik denk dat als je eerlijk bent, dat je moet zeggen: "Het lukt mij zo vaak niet." Dan zou ik je willen vragen hoe dat komt? Want het klopt dat het niet lukt, als wij de dingen uit onze eigen kracht doen en wat doen we dat makkelijk. We gaan er voor, we knokken er voor en we doen keihard onze best, maar ondertussen lukt het heel vaak niet. Is dat herkenbaar?

 

Als dit herkenbaar is, wil ik je iets meegeven vandaag over de vrucht van de Hemelvaart van Jezus. Heeft Hemelvaart een nut voor ons hier op aarde als het gaat om onze heiliging en om onze onberispelijkheid? Want dat is wat Paulus bidt in het voorgaande vers. Hij bidt daar of God ons wil heiligen en onberispelijk wil wil bewaren naar lichaam, ziel en geest tot de komst van Jezus Christus. En dat is juist wat voor ons soms zo moeilijk is.

 

Weet je wat het doel is van Hemelvaart? Dat is niet dat Jezus naar de hemel ging omdat Zijn verheerlijkte lichaam het hier niet meer uit kon houden, dat is niet omdat alleen Zijn taak er op zat. Deels ging Jezus naar de hemel om daar Zijn bloed binnen te brengen in het binnenste heiligdom, zoals de Hebreeënbrief zegt. Deels is het ook omdat Hij daar voor ons zal pleiten bij Zijn Vader. Elke zonde, pleit Hij weg vanwege Zijn bloed. Maar er is nog iets wat van fundamenteel belang is waarom Jezus naar de hemel ging.

 

Jezus ging naar de hemel om daardoor Zijn Geest te kunnen sturen naar ons. Jezus kon maar op ene plek zijn, terwijl Zijn Geest kan wonen in alle gelovigen. Dat is wat er gebeurt als je gelooft, dan woont Gods Geest in jou. En door de Geest van God, maakt Jezus waar, wat Paulus hier schrijft aan de Thessalonicenzen: "Hij Die u roept is getrouw, Hij zal het doen." Weet je waar jouw heilging vandaan komt? Niet doordat jij zo goed bezig bent in eigen kracht, niet doordat jij zo je best loopt te doen om te strijden en te vechten tegen je zonden, maar jouw heiliging ligt alleen maar in het feit dat Jezus naar de hemel is gegaan om Zijn Geest in jou te kunnen planten, zodat Zijn Geest, door jou heen heiliging en onberispelijkheid werkt.

 

Zolang jij je richt op wat jij moet doen, zul je vast blijven lopen in je heiliging. Jouw heiliging komt alleen tot stand door het te laten gebeuren door de Geest van God in jou. Jij moet dus niets anders dan de Geest van God in jou de ruimte geven om je te heiligen. Hoe meer jij afgestemd zult zijn op Gods Geest en Hem je weg laat bepalen en Hem betrekt bij jouw keuzes, daar zal het woord van Paulus helemaal in vervulling gaan: "Hij zal het doen!" Dan wordt het hemelleven in jou vanzelf zichtbaar!

 

Gebed: Jezus, ik dank U voor Uw hemelvaart. U bent gegaan om Uw Geest in mij te kunnen planten, zodat ik geheiligd en onberispelijk zal zijn bij Uw komst.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom