"Maar zij zei tegen hen: Noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Allerhoogste heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de HEERE heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de HEERE tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft?" (Ruth 1:20 en 21)

Pas kreeg ik de vraag of het ook zou kunnen dat je God moet vergeven. Dat klinkt als een onmogelijke vraag, want God doet nooit iets fout. God is volmaakt, Hij heeft geen enkel moment dat Hij iets doet waarvoor vergeving nodig is. Dat staat wel duidelijk vast, daar bestaat geen twijfel over. Toch, als we over vergeving nadenken in de zin van de ander iets niet aanrekenen, kom je er toch een beetje bij in de buurt. En dan moet je eens kijken hoe Naomi reageert als ze terugkomt in Bethlehem.

Elk woord wat ze spreekt zijn woorden van bitterheid! En voor bitterheid is vergeving nodig om er van los te komen. Ze laat zich zelfs met een andere naam noemen: Mara. Ze wil genoemd worden zoals ze zich voelt. En nee, God deed niets fout en in die zin is er geen vergeving nodig, maar toch is Naomi ontzettend verbittert. God heeft haar alles afgenomen. Er is eigenlijk geen toekomst meer voor haar en ook haar leven is eigenlijk geen leven meer. Wat een beschuldigen aan het adres van God. Toch merk ik dat er onder heel veel depressie bij mensen, ergens een gevoel zit van boos zijn op God. Ergens heeft God het niet goed gedaan in ogen van mensen die bij de pakken zijn gaan neerzitten. En laten we heel eerlijk zijn: we hebben allemaal momenten dat we God verwijten dat Hij het anders had moeten doen. En dat betekent niet dat we geen waarom-vragen mogen hebben. Ook waarom-vragen hoeven niet veroordelend te zijn. 

Ik geloof dat we niet kunnen zeggen dat het zoals we in het Oude Testament regelmatig zijn dat God met straf ingrijpt, dat God na de verzoening door Jezus (Hij verzoende de wereld met Zichzelf) dit ook nog doet. Wat we wel kunnen zeggen is dat God soms dingen doet, die wij echt niet begrijpen, maar dat God daar wel het beste voor ons uit wil halen. Als we dat gaan beseffen, dan behoeden we ons voor bitterheid zoals we die zien bij Naomi.

En laten we het maar eens uitspreken, al die punten, waarop we ten diepste vragen hebben bij Gods handelen in ons leven. We kunnen het geen vergeving noemen, maar in het loslaten van de bitterheid lijkt het er wel op. Naomi was intens verbittert want God haar kwaad aangedaan. En dat terwijl ten diepste Israël en daarmee ook Naomi, God kwaad had aangedaan. De gevolgen waren groot, maar hoe genadig is God, dat Hij uit dit kwaad zoveel goeds laat voortkomen zodat uiteindelijk via Ruth, Jezus geboren gaat worden. Advent dat is verwachten door het lijden heen. Zelfs als er geen uitkomst meer lijkt te zijn, leert God ons verwachten op het moment dat Hij met Zijn licht in ons leven komt.

Gebed: Vader, U komt altijd met Uw licht in mijn leven. Er zijn geen omstandigheden die te donker zijn voor Uw licht.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


​Johannes 13:36-38

36 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heen ga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen.
37 Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen?  Mijn leven zal ik voor U geven.
38 Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij driemaal verloochend zult hebben.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu