"En er zat in Lystre een man die geen macht had over zijn voeten: hij was kreupel van de moederschoot af en had nooit kunnen lopen. Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem doordringend aan en toen hij zag dat hij geloof had om gezond te worden, zei hij met luide stem: Sta recht op uw voeten! En hij sprong op en liep rond." (Handelingen 14:8-10)

Dat Petrus nog mensen geneest is wellicht nog uit te leggen. Petrus was immers een echte discipel van Jezus geweest. Hij hoorde nog bij de categorie die de hele bediening van Jezus op aarde erbij was geweest. Er blijven immers mensen denken dat dit belangrijk was. Maar laten we dan eens even verder kijken in het boek Handelingen. Want de volgende die we tegenkomen is Paulus. Als er eentje niet een discipel was geweest, dan was hij het wel.

Paulus is ergens aan het preken. Er staat niet waar de preek over ging. Waarschijnlijk is het gegaan over het Koninkrijk van Jezus. De boodschap van redding, maar ook de boodschap van genezing. Genezingen waren immers gewoon onderdeel van het werk van de apostelen. En Paulus was ondertussen aan het einde van zijn preek gekomen en dan ziet hij daar een man zitten die niet kon lopen. De naam van de man is niet eens bekend, het is alleen bekend dat deze man nooit had kunnen lopen. Deze man hoorde Paulus preken en Paulus keek hem doordringend aan.

Wat heeft Paulus gezien? De tekst zegt: geloof! Maar wat heeft Paulus daar dan van gezien? Dat wordt niet eens echt duidelijk en dat blijkt voor ons dus ook niet belangrijk te zijn. Paulus ziet dat deze man geloof heeft om gezond te worden. Hangt het dan toch af van het geloof van de zieke? Dat is maar de vraag. Je zou het zo kunnen uitleggen, maar het woord dat gebruikt is voor 'gezond worden' is hetzelfde woord als voor 'redden, behouden of verlossen'. Het kan dus ook gewoon gaan over het feit dat hij geloof had om gered te worden. Dat hoeft dus helemaal geen betrekking te hebben op zijn ziekte.

Nog een ander punt is dat deze man in ieder geval echt geloof nodig had, om straks te doen wat Paulus zou zeggen. Paulus zegt namelijk dat hij op moet staan en op zijn benen moet gaan staan. Daar is geloof voor nodig om dit ook werkelijk te doen. Dan moet je wel echt geloven dat je kunt staan, anders blijf je echt zitten. En dan niet alleen gaan staan, maar ook lopen en springen. Dat kan al helemaal niet, want hij had dit nooit geleerd. 

En Paulus? Het kan niet anders of hij is heel goed afgestemd op de Heilige Geest, zodat hij precies deed wat de Geest wilde. Want wat Paulus doet, kan niet anders dan goed luisteren en vragen naar Gods plan. Iemand zomaar de opdracht geven om te gaan staan, terwijl hij nog nooit heeft gestaan dat kan eigenlijk helemaal niet. Een duidelijk les is dus dat we ook moeten luisteren naar Gods stem. Niet dat dit altijd zo concreet moet zijn, maar ook dit is een manier waardoor God de tekenen van Zijn Koninkrijk laat zien.

Gebed: Heilige Geest, laat U mij Uw stem goed verstaan voor de momenten dat U mij op hele concrete momenten genezing wilt laten uitspreken over mensen. Leidt mij hierin en leer mij durven.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu