"En er zat in Lystre een man die geen macht had over zijn voeten: hij was kreupel van de moederschoot af en had nooit kunnen lopen. Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem doordringend aan en toen hij zag dat hij geloof had om gezond te worden, zei hij met luide stem: Sta recht op uw voeten! En hij sprong op en liep rond." (Handelingen 14:8-10)

Dat Petrus nog mensen geneest is wellicht nog uit te leggen. Petrus was immers een echte discipel van Jezus geweest. Hij hoorde nog bij de categorie die de hele bediening van Jezus op aarde erbij was geweest. Er blijven immers mensen denken dat dit belangrijk was. Maar laten we dan eens even verder kijken in het boek Handelingen. Want de volgende die we tegenkomen is Paulus. Als er eentje niet een discipel was geweest, dan was hij het wel.

Paulus is ergens aan het preken. Er staat niet waar de preek over ging. Waarschijnlijk is het gegaan over het Koninkrijk van Jezus. De boodschap van redding, maar ook de boodschap van genezing. Genezingen waren immers gewoon onderdeel van het werk van de apostelen. En Paulus was ondertussen aan het einde van zijn preek gekomen en dan ziet hij daar een man zitten die niet kon lopen. De naam van de man is niet eens bekend, het is alleen bekend dat deze man nooit had kunnen lopen. Deze man hoorde Paulus preken en Paulus keek hem doordringend aan.

Wat heeft Paulus gezien? De tekst zegt: geloof! Maar wat heeft Paulus daar dan van gezien? Dat wordt niet eens echt duidelijk en dat blijkt voor ons dus ook niet belangrijk te zijn. Paulus ziet dat deze man geloof heeft om gezond te worden. Hangt het dan toch af van het geloof van de zieke? Dat is maar de vraag. Je zou het zo kunnen uitleggen, maar het woord dat gebruikt is voor 'gezond worden' is hetzelfde woord als voor 'redden, behouden of verlossen'. Het kan dus ook gewoon gaan over het feit dat hij geloof had om gered te worden. Dat hoeft dus helemaal geen betrekking te hebben op zijn ziekte.

Nog een ander punt is dat deze man in ieder geval echt geloof nodig had, om straks te doen wat Paulus zou zeggen. Paulus zegt namelijk dat hij op moet staan en op zijn benen moet gaan staan. Daar is geloof voor nodig om dit ook werkelijk te doen. Dan moet je wel echt geloven dat je kunt staan, anders blijf je echt zitten. En dan niet alleen gaan staan, maar ook lopen en springen. Dat kan al helemaal niet, want hij had dit nooit geleerd. 

En Paulus? Het kan niet anders of hij is heel goed afgestemd op de Heilige Geest, zodat hij precies deed wat de Geest wilde. Want wat Paulus doet, kan niet anders dan goed luisteren en vragen naar Gods plan. Iemand zomaar de opdracht geven om te gaan staan, terwijl hij nog nooit heeft gestaan dat kan eigenlijk helemaal niet. Een duidelijk les is dus dat we ook moeten luisteren naar Gods stem. Niet dat dit altijd zo concreet moet zijn, maar ook dit is een manier waardoor God de tekenen van Zijn Koninkrijk laat zien.

Gebed: Heilige Geest, laat U mij Uw stem goed verstaan voor de momenten dat U mij op hele concrete momenten genezing wilt laten uitspreken over mensen. Leidt mij hierin en leer mij durven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu