Thessalonicenzen - Jezus binnenhalen

 

"Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden." (1 Thessalonicenzen 4:17 en 18)

 

Ooit hebben we het al eens over deze tekst gehad. Vooral omdat er velen zijn die op basis van deze tekst geloven in de opname van de gemeente. Een moment dat alle gelovigen opgenomen zouden zijn en de ongelovigen nog achterblijven. Maar dit is niet wat Paulus bedoelt en dit is ook niet wat Paulus in het Grieks schrijft. Letterlijk zegt hij dat we Jezus straks tegemoed gaan in de wolken om Hem te ontmoeten. Het gaat om een ontmoeting en niet om ons vertrek. Het gaat er om dat Jezus als Hij komt, als een Koning zal worden binnengehaald.

 

Het gaat Paulus dan nog steeds over het punt van de overleden gelovigen en de gelovigen die nog leven en de onrust die er was onder de gemeenteleden. En nadat hij heeft verteld dat de gestorven gelovigen niet voor altijd afwezig zullen zijn, maar op de dag van Jezus' komst zullen opstaan en er ook helemaal bij betrokken zullen zijn, daarna vertelt hij iets van het slotstuk bij de komst van Jezus.

 

Want als Jezus dan gaat komen, dan zal er iets groots gebeuren, waarvan wij nu nog niet kunnen begrijpen hoe dat mogelijk is. Het grote dat er op die dag zal gebeuren is niet dat de gestorven gelovigen weer zullen opstaan en dat er een ontmoeting zal zijn met de nog levende gelovigen. Trouwens, zou dat deels ook zinloos zijn binnen het kader waarin Paulus schrijft. Ook Paulus was in de veronderstelling dat de komst van Jezus snel zou komen. Hij schaart zichzelf ook bij degenen die dan nog levend overgebleven zou zijn. Het grootste dat er zal gebeuren is dat alle gelovigen, uit alle eeuwen als in een massale glorietocht, tegen elke wet van de zwaartekracht in, Jezus tegemoed zal gaan om Hem in de lucht te ontmoeten en Hem een onthaal op aarde te geven wat nog nooit een koning ooit heeft gehad.

 

Jezus zal dus straks niet ineens voor ons staan. Het zal ons straks niet op de ene of andere manier plotseling overkomen. Zeker, Hij zal komen als een dief in de nacht, maar dat geldt voor degenen die in duisternis leven. Wij leven in het licht en het is voor ons dus nooit meer nacht en daarom zal de komst van Jezus ons niet overvallen zoals een dief die in de nacht komt. En op dat moment zullen wij allemaal opstaan, doden en levenden, allen die in Christus zijn, zullen als één groot volk, in eenheid Jezus tegmoed gaan. Jezus zal straks niet alleen op aarde aankomen, maar Hij zal door alle gelovigen begeleidt worden. Het zal een ontvangst zijn waarvan zelfs onze koningsdagen in Nederland nog niet een generale repetitie zijn. En iedereen zal er straks bij zijn, niemand zal ontbreken en we zullen Jezus Zich laten thuisvoelen tussen Zijn kinderen. Wat een vreugde zal dat zijn.

 

Gebed: Jezus, straks zal ik U met vreugde onthalen op aarde. Eindelijk zal ik dan altijd in Uw nabijheid zijn. Met U zullen we op aarde meemaken hoe U alle onrecht zult verdrijven en ons totaal zult vrijspreken.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom