"En Hij boog Zich over haar heen en bestrafte de koorts en die verliet haar. Zij stond onmiddellijk op en diende hen." (Lukas 4:39)

We hebben ondertussen gezien dat Jezus door Zijn geselingen genezing heeft verdiend, maar ook dat er een opdracht ligt voor ons om in geloof te gehoorzamen. Het valt op dat de term 'op zieken de handen leggen' nogal vaak voorkomt. Jezus blijkt Zelf op die manier te genezen, het is ook de opdracht aan de gelovigen. De vraag die dan opkomt is in hoeverre gebed dan eigenlijk erbij hoort? Jezus lijkt het bijna nergens te doen. Wat is nu echt nodig om aan de opdracht van Jezus te gehoorzamen?

We lezen meerdere keren dat Jezus alleen op zieken de handen legt en ze genezen. Gisteren zagen we dat ook al, toen er geen kracht was om te genezen, legde Hij slechts op enkele zieken de handen. De opdracht aan de discipelen is om op zieken de handen te leggen. De eerste vraag die we dan aan onszelf wel mogen stellen is of wij werkelijk beseffen dat de kracht van God, zo machtig kan zijn, door ons heen, waardoor God daardoor Zijn genezende kracht kan laten werken? Als we in dat besef leven en in dat geloof op mensen de handen leggen, in de Naam van Jezus, dan mogen we ook echt wat verwachten.

De andere kant is er ook, Jezus spreekt ziekte ook regelmatig aan. We zien dat bijvoorbeeld ook bij de schoonmoeder van Petrus. Het zou natuurlijk kunnen dat er achter deze ziekte ook een demon zit. Ergens neig je ernaar om dit te denken, maar Jezus zegt het niet en je leest ook niet dat er een demon vertrekt. Later bij een vrouw die al 18 jaar een geest van ziekte heeft, gebeurt dit wel.

Jezus heeft hier dus een bepaalde macht over ziekte. En met Zijn macht, waar wel Gods kracht voor nodig is, bestraft Hij eigenlijk de ziekte. Die kracht is er niet altijd, maar als het over de vorm gaat hoe Jezus het doet, komt dit wel veel voor. Een uitspraak als: Ogen, in de Naam van Jezus, herstel', is zeker geen vreemde uitspraak als we zien hoe Jezus te werk gaat. Jezus, Die zegt: "Jullie zullen dezelfde werken doen die Ik deed."

Toch is ook hiermee weer niet alles gezegd. Als het gaat over de momenten dat Jezus een dode opwekt, blijkt iedere keer weer dat Jezus eerst tot Zijn Vader bad. Dus het lijkt wel alsof er niet precies een manier is als het gaat over Gods kracht, die door ons heen openbaar mag worden. Het is vooral ons geloof dat God nog iets kan, waar mensen wellicht niets meer kunnen. En dat hoeven zeker geen lange gebeden te zijn. In de Naam van Jezus, en laat dat wel duidelijk zijn, hebben wij de opdracht om gelovend te doen wat Jezus zegt. Zieken genezen, is niet iets van ons, maar wat God doet door ons heen. Het aanspreken van de ziekte is zeker niet onbijbels, zeker als het om specifieke dingen gaat. Als Jezus op velen zieken de handen legt, lijkt er ook een bediening van genezing op die momenten te zijn, waarop iedereen ziet dat dit Gods kracht is.

Gebed: Jezus, Uw opdracht is wel duidelijk, maar de vorm blijft zo lastig. Leer mij vooral in geloof, biddend mij uit te strekken naar meer van Uw kracht door mij heen. Niet om spektakel, niet om losse genezing, maar om Uw Koninkrijk.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Johannes 20:11-18

11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf,
12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;
13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.
14  En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga  naar Mijn broeders en zeg tegen hen:  Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.
18  Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat Hij dit tegen haar gezegd had.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Jezus leeft en jij zult leven!

Thema: Pasen

"Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen." (Johannes 20:15)

Wat gebeurt er als je bij een graf komt en er ligt niemand meer in? Voor ons is dat misschien helemaal iets dat ondenkbaar is, omdat onze doden onder de grond begraven worden en na een begrafenis gaat er grond over de kist en zie je er niets meer van. In de tijd van het Nieuwe Testament was dat lang niet altijd zo. Als een dode in een graf werd begraven gebeurde dat in de eerste plaats al niet in een kist en vaak werd iemand ook nog eens in een grot begraven. Zo was het ook bij Jezus gebeurd. En stel dan dat je de andere dag naar het graf toe gaat en je hebt het plan om de begrafenis af te maken. Het moment van begraven was immers maar een paar uur na Zijn overlijden gebeurd. De rouwtijd was in ieder geval nog lang niet voorbij, zelfs niet als het bij ons zou gebeuren. En dan kom je bij het graf en dan is degene die daar begraven ligt er niet meer. Wat zou jij er van denken?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu