"En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden." (Markus 16:17a en 18b)

De komende dagen zullen we stil staan bij het thema 'genezing'. Misschien is dit een lastig thema voor sommigen, maar toch kunnen we niet om dit thema heen, omdat Jezus ons niet om het thema heenleidt, maar omdat Hij ons er doorheen leidt. Jezus is gekomen met Zijn Koninkrijk en dat maakte Hij zichtbaar door de tekenen van het Koninkrijk die daarbij behoren. Jezus zegt zelf dat Hij is gekomen om de blijde boodschap te brengen, om blinden het gezichtsvermogen terug te geven en om gevangenen vrijheid te schenken. Dat betekent dat genezing een onderdeel is van de bediening van Jezus. Maar niet alleen van die van Jezus.

Genezing is niet iets dat alleen Jezus op aarde deed. Genezing is iets dat kennelijk gewoon behoort bij het geloof in Jezus en in Zijn Koninkrijk. Daarom is het goed om daar over na te denken op welke manier wij worden opgeroepen om dit onderdeel van het Koninkrijk van God vorm te geven op aarde. Als we het slot van Markus 16 lezen, dan zien we dat Jezus nog een opdracht meegeeft voordat Hij afscheid neemt van de discipelen en van deze aarde. Hij geeft eerst de opdracht om het Evangelie te prediken aan alle schepselen. Het Evangelie is bij Jezus altijd het Evangelie van het Koninkrijk. Dat moet overal gepredikt worden. Maar daar blijft het niet bij. Voor degenen die de prediking van het Evangelie hebben geloofd betekent het dat ze zalig worden, maar ook dat er tekenen zullen zijn die op hun geloof zullen volgen.

Op het geloof zullen tekenen volgen. Dit is geen keuze, dit is een feit! Jezus zegt niet dat dit misschien een optie is, of dat dit alleen maar geldt in een bepaalde tijd, Jezus zegt dat deze tekenen de gelovigen zullen volgen. En welke tekenen zijn dat dan? Hij noemt er een aantal: demonen zullen zij die geloven uitdrijven, ze zullen in tongen spreken, ze zullen slangen oppakken en die zullen hen niets doen en als ze iets dodelijks drinken zal er ook niets gebeuren. En tenslotte: ze zullen op zieken de handen leggen en ze zullen genezen. Dat is wat Jezus zegt, over de gelovigen, die het Evangelie hebben geloofd. De gelovigen dus! Ben jij een gelovige? Geloof jij het Evangelie? Dan zegt Jezus: dan zijn er tekenen die je zullen volgen. Je zult het Koninkrijk van God, net zo uitdragen zoals Jezus dat deed.

Hier is echt geen spelt tussen te krijgen. Deze woorden, uit God onfeilbare Woord, zijn ondubbelzinnig duidelijk. Wij worden als gelovigen dus opgeroepen om op zieken de handen te leggen! Achter deze uitspraak van Jezus is geen 'maar' te plaatsen. Jezus sluit in Openbaring de Bijbel af met de waarschuwing dat we niets mogen toedoen aan de profetie van Hem. Dat geldt ook hier. En het blijkt uit het vervolg dat God het Woord van het Evangelie laat bevestigen door de tekenen die er op volgen. We kunnen er op geen enkele manier onderuit dat we een opdracht in geloof hebben gekregen. Of iedereen geneest en hoe we daarmee om moeten gaan, komt vanzelf, maar dit is de opdracht.

Gebed: Jezus, dank U wel dat U alle macht ook geeft aan Uw gelovigen. Ik ben een gelovige en ik wil de tekenen mij laten volgen, zodat de wereld weet dat Uw Woord waar is!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu