"En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan." (Openbaring 21:3 en 4)

Johannes heeft gezien dat alles nieuw is geworden en de gelovigen zijn als de bruid van Christus op aarde neergedaald. Symbolisch als een stad. Maar het symbool van een stad heeft dan vooral te maken met het feit dat het om een woonplaats gaat waar God zal wonen. Het is zelfs maar de vraag of er straks op de nieuwe aarde werkelijk steden zullen zijn. Steden zijn ontstaan uit onveiligheid. Steden waren nodig omdat er genoeg veiligheid op aarde was. Als dat straks weer hersteld zal zijn nadat alle goddeloosheid en alle ongelovigen van de aarde zijn verdwenen, dan zal een stad niet eens meer nodig zijn. Jeruzalem is daarmee dus alleen een stad die symbool staat voor het wonen van God.

Eigenlijk is de link niet zo vreemd, omdat Paulus ook zegt dat God door Zijn Geest in ons woont. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Wij zijn de woonplaats van God en daarmee is duidelijk op welke manier Jeruzalem de bruid is. De gelovigen, als plaats waar God wil wonen. Straks zal dat als een stad zijn, die tegelijk ook de bruid van Christus is. God zal er altijd bij zijn, nooit meer zal daar ook maar het gevoel zijn dat God er Zijn woonplaats niet heeft. God zal er altijd Zelf zijn. Ik denk dat dit nog meer is dan dat God door Zijn Geest in ons woont. De Drie-enige God zal er dan altijd wonen!

Maar nog iets anders, misschien juist wel omdat ook God de Vader er zal wonen, zullen daar al onze tranen gedroogd worden. We hebben wat verdriet in deze wereld. Verdriet door verliezen, verdriet omdat vriendschappen onmogelijk waren of toch niet betrouwbaar waren. Pijn om wat ons is aangedaan. Maar het laat God niet koud! God ziet het en straks zal Hij al onze tranen afdrogen. Dat laat trouwens ook zien dat we nu mogen huilen om de pijn die we hebben. We mogen nu onze tranen laten vloeien en God zal er straks, uiteindelijk op terugkomen. 

Ik kom zoveel mensen tegen die zich groot willen houden en maar niet willen huilen, maar God ziet elke traan en Hij zal er straks echt op terugkomen. Hij zal het zeggen: "Die traan, op dat moment, Ik zal je nu de troost en het herstel er over geven. En die traan omdat je verliezen leed, Ik heb het gezien en zal je nu overvloedig geven." Er zal geen enkele jammerklacht meer overblijven. Sterker nog, het oude is voorbij gegaan en het is allemaal nieuw geworden! Hij wist het helemaal en compleet uit! Dat is wat ons te wachten staat als God voor altijd bij ons zal wonen en wij bij Hem.

Gebed: Vader, straks zal ik nooit meer huilen, straks zal ik nooit meer pijn hebben, maar mag ik altijd in eeuwige vrede met U leven! En al mijn tranen, U vergeet er niet eentje.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


​Johannes 13:36-38

36 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heen ga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen.
37 Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen?  Mijn leven zal ik voor U geven.
38 Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij driemaal verloochend zult hebben.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu