Thessalonicenzen - Doorzien en loslaten

 

"Daarom, toen wij dit verlangen niet langer konden verdragen, leek het ons beter om alleen in Athene achtergelaten te worden, en hebben we Timotheüs gestuurd, onze broeder en Gods dienaar en onze medearbeider in het Evangelie van Christus, om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen. opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen." (1 Thessalonicenzen 3:1-3a)

 

Het is eigenlijk behoorlijk opmerkelijk hoe lang Paulus in deze brief doorgaat op het feit dat hij dankbaar is om het geloof van de gemeente en ook hoe hij gewerkt heeft onder hen en uiteindelijk ook dat hij graag terug had willen komen. Eigenlijk geeft hij tot hiertoe, als het gaat om geloofsopbouw niet erg veel mee. Hij bevestigt hen dan wel in hun geloof, maar verder eigenlijk niet. En ook het volgende hoofdstuk gaat dit nog steeds door. Hij begint dan weer door terug te pakken op het feit dat hij niet is gekomen en dat hij dit niet langer kon verdragen.

 

 

Als je de vertaling leest dan zegt Paulus dat hij het verlangen om te willen komen, maar wat niet mogelijk was, niet kon verdragen. Maar dan vullen we 'het verlangen' in, want dat staat er niet in het Grieks. Wat kon Paulus eigenlijk niet verdragen? Het is een opmerkelijke constructie als hij zegt zelf graag te willen komen, maar omdat hij niet kon, werd het verlangen zo groot dat hij Timotheüs stuurde. Is dat niet een hele vreemde zin?

 

Er is nog iets en dat staat in het derde vers. Hij wil niet at iemand, in deze tijd van verdrukking in verwarring gebracht zou worden. Dat is veel meer de reden dat hij Timotheüs heeft gestuurd, terwijl hijzelf in Athene is achter gebleven. En hoe kwam dat ook al weer? Dat kwam omdat satan hem tegenhield. Paulus heeft het hier dus niet over zijn verlangen dat niet vervuld kon worden, waarom hij iemand anders stuurt. Paulus heeft het er hier over dat satan hem heeft tegengehouden om te gaan met als gevolg dat er verwarring zou kunnen ontstaan door het ontbreken van onderwijs voor deze jonge gelovigen. En daarom stuurt hij Timotheüs.

 

We weten niet wat Paulus heeft tegengehouden. Satan zal vast een manier gevonden hebben waardoor Paulus niet weg kon uit Athene. Daar kunnen we allerlei dingen over zeggen, maar het feit blijkt dat Paulus echt geen mogelijkheid krijgt om te gaan. Satan is op verwarring uit, maar Paulus doorziet dit en stuurt iemand die wel kan gaan. Dat is ook leiderschap, misschien wel op de meest bijzodnere manier. Het is niet alleen doorzien wat er gebeurt, maar ook nog durven om iemand anders te sturen. Dat is met recht controle loslaten. Zoveel vertrouwen in je medestrijders hebben dat en ander het net zo goed kan doen als dat jij het zou doen. Sterker nog, weten dat God niet afhankelijk is van jouw manier en van jouw woorden, maar dat ook anderen dat in jouw plaats kunnen doen. Loslaten en God laten regeren en sturen. Maar tegelijk ook durven te doorzien wat er gebeurt en daar op te reageren door te regeren.

 

Gebed: Vader, hoewel satan soms slim is, vraag ik U of U mij meer en meer inzicht wil geven in zijn tactiek, zodat, zelfs als ik geen kans heb, ik het los durf te laten en een ander kan laten gaan voor Uw werk.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom