Thessalonicenzen - Tegengehouden

 

"Maar nu wij, broeders, voor een korte tijd van u gescheiden waren – wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart – hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien, met grote begeerte. Daarom hebben wij naar u toe willen komen (althans ik, Paulus), een- en andermaal, maar de satan heeft het ons verhinderd." (1 Thessalonicenzen 2:17 en 18)

 

Er is nog iets lastigs in iets wat Paulus in dit hoofdstuk zegt. Tenminste, voor veel mensen is het lastig. Paulus schrijft namelijk dat hij is tegengehouden om de gemeente opnieuw te bezoeken. Op zich is dat nog niet zo vreemd, maar de reden is voor Paulus wel heel duidelijk. Het was een intens verlangen van Paulus om de gemeente in Thessalonica te bezoeken. Overigens is het opmerkelijk dat Paulus zich niet gescheiden voelt. Wel van aangezicht tot aangezicht, maar wat betreft het hart van de gelovigen voelt hij zich niet gescheiden. Dit is overigens wel iets wat goed is om ook te beseffen, want letterlijke, fysieke aanwezigheid is niet bepalend voor verbondenheid. Verbondheid is in de eerste plaats een zaak van het hart. Als we dat van elkaar weten, dan is ook dat troost voor momenten dat we elkaar niet zien. Dan is er gebed voor elkaar en dragen we elkaar in onze gebeden.

 

 

Maar dan nog even dat andere. Paulus wilde dus wel heel graag komen, maar dat is hem niet gelukt. Wat er precies is gebeurd weten we niet. We weten ook niet of alleen Paulus is verhinderd om naar de gemeente te komen. Maar wat Paulus wel heel duidelijk benoemt is het feit dat satan hem heeft verhinderd om te komen. Ooit moest ik op een avond spreken over bevrijding van geestelijke slavernij. Op die avond kreeg ik van degene die de avond organiseerde de microfoon. Zodra ik de microfoon kreeg, stopte hij ermee. Gaf ik hem terug, dan deed hij het weer. Uiteindelijk heb ik vier microfoons op die avond in mijn handen gehad, maar ze deden het niet als ik hem vasthield. Ik twitterde toen dat satan flink bezig was met de techniek. Tot op de dag van vandaag achtervolgt mij dit nog steeds, maar ik weet zeker dat satan er alles aan gedaan heeft om de boodschap die ik moest brengen, onverstaanbaar zou zijn. 

 

Kan satan dit, zoeken we dan niet achter alles de invloed van satan? Ik geloof dat satan veel meer kennis heeft van veel zaken dan wij beseffen. Hij weet heel goed op welke moment het gevaarlijk wordt voor hem en zal dan alles in het werk stellen om iets te verhinderen. Dat is wat Paulus ook benoemd. Satan is een geduchte tegenstander en het is soms heel nodig dat we hem doorhebben. Het voorkomt ook soms teleurstelling als je de oorzaak er achter kunt zien. Paulus wist dat satan hem verhinderde. Dat maakt dat hij niet teleurgesteld werd in de situatie of mensen, maar hij wist dat het geestelijke strijd was. Laten we beseffen dat ons dit kan overkomen. Maar uiteindelijk weten we ook dat satan heeft verloren en dat wij in de overwinning mogen gaan staan. 

 

Gebed: Vader, de strijd is geestelijk en satan zal niet meewerken aan de doorbraken voor Uw Koninkrijk. Geef mij daarom het juiste inzicht, zodat ik kan handelen zoals het goed is en ik satan zal weerstaan.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom