Thessalonicenzen - Tegengehouden

 

"Maar nu wij, broeders, voor een korte tijd van u gescheiden waren – wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart – hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien, met grote begeerte. Daarom hebben wij naar u toe willen komen (althans ik, Paulus), een- en andermaal, maar de satan heeft het ons verhinderd." (1 Thessalonicenzen 2:17 en 18)

 

Er is nog iets lastigs in iets wat Paulus in dit hoofdstuk zegt. Tenminste, voor veel mensen is het lastig. Paulus schrijft namelijk dat hij is tegengehouden om de gemeente opnieuw te bezoeken. Op zich is dat nog niet zo vreemd, maar de reden is voor Paulus wel heel duidelijk. Het was een intens verlangen van Paulus om de gemeente in Thessalonica te bezoeken. Overigens is het opmerkelijk dat Paulus zich niet gescheiden voelt. Wel van aangezicht tot aangezicht, maar wat betreft het hart van de gelovigen voelt hij zich niet gescheiden. Dit is overigens wel iets wat goed is om ook te beseffen, want letterlijke, fysieke aanwezigheid is niet bepalend voor verbondenheid. Verbondheid is in de eerste plaats een zaak van het hart. Als we dat van elkaar weten, dan is ook dat troost voor momenten dat we elkaar niet zien. Dan is er gebed voor elkaar en dragen we elkaar in onze gebeden.

 

 

Maar dan nog even dat andere. Paulus wilde dus wel heel graag komen, maar dat is hem niet gelukt. Wat er precies is gebeurd weten we niet. We weten ook niet of alleen Paulus is verhinderd om naar de gemeente te komen. Maar wat Paulus wel heel duidelijk benoemt is het feit dat satan hem heeft verhinderd om te komen. Ooit moest ik op een avond spreken over bevrijding van geestelijke slavernij. Op die avond kreeg ik van degene die de avond organiseerde de microfoon. Zodra ik de microfoon kreeg, stopte hij ermee. Gaf ik hem terug, dan deed hij het weer. Uiteindelijk heb ik vier microfoons op die avond in mijn handen gehad, maar ze deden het niet als ik hem vasthield. Ik twitterde toen dat satan flink bezig was met de techniek. Tot op de dag van vandaag achtervolgt mij dit nog steeds, maar ik weet zeker dat satan er alles aan gedaan heeft om de boodschap die ik moest brengen, onverstaanbaar zou zijn. 

 

Kan satan dit, zoeken we dan niet achter alles de invloed van satan? Ik geloof dat satan veel meer kennis heeft van veel zaken dan wij beseffen. Hij weet heel goed op welke moment het gevaarlijk wordt voor hem en zal dan alles in het werk stellen om iets te verhinderen. Dat is wat Paulus ook benoemd. Satan is een geduchte tegenstander en het is soms heel nodig dat we hem doorhebben. Het voorkomt ook soms teleurstelling als je de oorzaak er achter kunt zien. Paulus wist dat satan hem verhinderde. Dat maakt dat hij niet teleurgesteld werd in de situatie of mensen, maar hij wist dat het geestelijke strijd was. Laten we beseffen dat ons dit kan overkomen. Maar uiteindelijk weten we ook dat satan heeft verloren en dat wij in de overwinning mogen gaan staan. 

 

Gebed: Vader, de strijd is geestelijk en satan zal niet meewerken aan de doorbraken voor Uw Koninkrijk. Geef mij daarom het juiste inzicht, zodat ik kan handelen zoals het goed is en ik satan zal weerstaan.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom