Thessalonicenzen - Hoe spreken we het Woord?

 

Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling, of uit onzuivere motieven, en ging ook niet met bedrog gepaard, maar, zoals wij door God beproefd zijn om ons het Evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij, niet om mensen te behagen, maar God, Die onze harten beproeft. (1 Thessalonicenzen 2:3 en 4)

 

Het is nogal wat geweest voor Paulus om het Evangelie te preken. Het is ook nogal wat geweest om dat in Thessalonica te doen, zeker na alles wat hij in Filippi heeft meegemaakt. Gisteren zagen we al dat het niet logisch was dat Paulus nog is doorgegaan. Soms drukt moedeloosheid ons heel diep neer en komen we gewoon niet meer in beweging. Toch is dat niet de keus die God van ons vraagt.

 

 

Maar hoe makkelijk kan het gebeuren dat je dan toch maar even iets beter gaat nadenken wat je zegt. Het is soms zo verleidelijk om dan maar even je maar aan te passen wat men zo graag wil horen. Als je dat zou doen, dan wordt dat wat het Woord van God zou zijn, een dwaling. De vermaning van Paulus was geen dwaling en het waren ook geen onzuivere motieven. Er was geen bedrog, geen hebzucht of verlangen naar macht, het was dat wat God zei dat gepreekt moest worden. Eerlijk, zuiver en voluit waarheid.

 

Ik weet niet hoe jij het voelt als je de waarheid moet spreken, terwijl het toch ook wel lastig is. We draaien er soms zo lang om heen, passen soms zo makkelijk maar wat aan, zodat de scherpe kantjes er af zijn of zodat het in onze ogen misschien beter geaccepteerd wordt. Het is ook soms zo moeilijk om niet afgerekend te worden als je woorden spreekt die soms tegen de wil van mensen ingaat. Maar Paulus noemt ook iets dat van belang is als het gaat om een boodschap die niet eenvoudig is en die je toch moet brengen. Paulus noemt dat een beproeving van God. 

 

God kijkt of wij altijd eerlijk en oprecht willen zijn en vooral, God kijkt of wij echt bereidt zijn om Zijn Woord zuiver en eerlijk te brengen. Hij beproeft ons daar zelfs op. De weerstand staat God zelfs toe, om ons daardoor ook te beproeven. Want hebben wij onszelf er echt voor over als het gaat om de zuiverheid van het Woord van God? We brengen het Woord van God niet om mensen te behagen. En toch is dit soms wel heel moeilijk. Laten we ook niet onderschatten hoe moeilijk dit werkelijk is.

 

De andere kant is ook waar, het is voor voorgangers soms heel moeilijk om altijd zuiver en eerlijk te preken. Soms spelen manipulatieve dingen mee waardoor een voorganger zich geremd voelt, of veroordeling. Laten we hier met elkaar ook echt op letten, zodat het Woord van God zuiver en eerlijk gepreekt zal worden. Dat niet dit in de weg zal staan, maar dat de complete boodschap van het Koninkrijk echt gehoord en gezien zal worden. En soms zul je dan tot last zijn voor sommige mensen, omdat ze niet willen horen wat God hen wil laten zeggen. 

 

Gebed: Vader, ik wil nooit water bij de wijn doen, maar altijd Uw Woord als zuivere wijn preken. En bewaar mij ervoor dat ik anderen zou hinderen om eerlijk en zuiver te preken.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom