Thessalonicenzen - Hoe spreken we het Woord?

 

Want onze vermaning kwam niet voort uit dwaling, of uit onzuivere motieven, en ging ook niet met bedrog gepaard, maar, zoals wij door God beproefd zijn om ons het Evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij, niet om mensen te behagen, maar God, Die onze harten beproeft. (1 Thessalonicenzen 2:3 en 4)

 

Het is nogal wat geweest voor Paulus om het Evangelie te preken. Het is ook nogal wat geweest om dat in Thessalonica te doen, zeker na alles wat hij in Filippi heeft meegemaakt. Gisteren zagen we al dat het niet logisch was dat Paulus nog is doorgegaan. Soms drukt moedeloosheid ons heel diep neer en komen we gewoon niet meer in beweging. Toch is dat niet de keus die God van ons vraagt.

 

 

Maar hoe makkelijk kan het gebeuren dat je dan toch maar even iets beter gaat nadenken wat je zegt. Het is soms zo verleidelijk om dan maar even je maar aan te passen wat men zo graag wil horen. Als je dat zou doen, dan wordt dat wat het Woord van God zou zijn, een dwaling. De vermaning van Paulus was geen dwaling en het waren ook geen onzuivere motieven. Er was geen bedrog, geen hebzucht of verlangen naar macht, het was dat wat God zei dat gepreekt moest worden. Eerlijk, zuiver en voluit waarheid.

 

Ik weet niet hoe jij het voelt als je de waarheid moet spreken, terwijl het toch ook wel lastig is. We draaien er soms zo lang om heen, passen soms zo makkelijk maar wat aan, zodat de scherpe kantjes er af zijn of zodat het in onze ogen misschien beter geaccepteerd wordt. Het is ook soms zo moeilijk om niet afgerekend te worden als je woorden spreekt die soms tegen de wil van mensen ingaat. Maar Paulus noemt ook iets dat van belang is als het gaat om een boodschap die niet eenvoudig is en die je toch moet brengen. Paulus noemt dat een beproeving van God. 

 

God kijkt of wij altijd eerlijk en oprecht willen zijn en vooral, God kijkt of wij echt bereidt zijn om Zijn Woord zuiver en eerlijk te brengen. Hij beproeft ons daar zelfs op. De weerstand staat God zelfs toe, om ons daardoor ook te beproeven. Want hebben wij onszelf er echt voor over als het gaat om de zuiverheid van het Woord van God? We brengen het Woord van God niet om mensen te behagen. En toch is dit soms wel heel moeilijk. Laten we ook niet onderschatten hoe moeilijk dit werkelijk is.

 

De andere kant is ook waar, het is voor voorgangers soms heel moeilijk om altijd zuiver en eerlijk te preken. Soms spelen manipulatieve dingen mee waardoor een voorganger zich geremd voelt, of veroordeling. Laten we hier met elkaar ook echt op letten, zodat het Woord van God zuiver en eerlijk gepreekt zal worden. Dat niet dit in de weg zal staan, maar dat de complete boodschap van het Koninkrijk echt gehoord en gezien zal worden. En soms zul je dan tot last zijn voor sommige mensen, omdat ze niet willen horen wat God hen wil laten zeggen. 

 

Gebed: Vader, ik wil nooit water bij de wijn doen, maar altijd Uw Woord als zuivere wijn preken. En bewaar mij ervoor dat ik anderen zou hinderen om eerlijk en zuiver te preken.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom