Passie of passief - Alles wat Jezus opgedragen heeft

 

"Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen." (Mattheüs 28:19)

 

Als je het laatste gedeelte van de tekst leest, zou je kunnen denken dat Jezus een nieuwe, wettische leer, opdraagt om te verkondigen. Dan zou het gaan om een aantal regels. Een andere vertaling zou ook kunnen zijn: "hun lerend alles wat Ik u opgedragen heb, te bewaren of te bewaken." Dat is de letterlijke vertaling vanuit het Grieks. Als je dit leest, gaat het om meer dan alleen de regels, maar dan gaat het om alle opdrachten die Jezus heeft gegeven, aangaande Zijn Koninkrijk dat meer en meer zou komen op aarde.

 

Wanneer ontbrand je passie nu het meest? Niet als je allemaal strenge regels gaat opleggen en een wettische godsdienst gaat onderwijzen. Natuurlijk zijn de grondbeginselen van gerechtigheid en barmhartigheid, van gehoorzaamheid aan de wet, wel van belang. Maar als we dat als regel gaan stellen waaraan we moeten voldoen, zul de kerk niet groeien en zal er een slaafse godsdienst ontstaan. Wat moesten de discipelen nu echt gaan doen in de wereld, waarin Jezus hen uitzond?

 

Natuurlijk was de boodschap van zonde en oordeel en ook de boodschap van genade en vergeving. En vanuit de vergeving komt er ook een leven in heiliging. Maar niet als een slavenjuk, maar als een liefdesdienst. Het is opmerkelijk dat veel kerken dit als basis hebben genomen voor dat wat de discipelen, en de gelovigen, moesten doorgeven. Jezus opdracht was immers veel en veel breder. Hij stuurde de discipelen niet alleen met de boodschap van verzoening en heiliging de wereld in, maar ook met de tekenen van het Koninkrijk. Het bewijsmateriaal dat Jezus werkelijk alle macht heeft in hemel en op aarde.

 

Waar het Koninkrijk van Jezus doorbreekt, zullen mensen geloven in de boodschap van verzoening en zal de kracht van het Koninkrijk steeds meer zichtbaar worden. Overal waar de discipelen komen lijkt het wel alsof Jezus er Zelf aanwezig is. Mensen komen tot geloof, maar velen genezen ook en velen worden bevrijdt. En dat heeft Jezus niet afgezonderd voor alleen de tijd van de apostelen. Telkens wanneer Jezus hier iets over zegt, spreekt Jezus over de gelovigen.

 

Het is de vraag of wij gewoon durven te gaan in gehoorzaamheid aan Jezus' opdracht. Jezus zegt niets anders dan dat we gewoon moeten gaan en doen wat Hij zegt. Ik wil je aansporen om gewoon te stoppen met eindeloos te redeneren en eindeloos te bedenken wat we er van vinden. Wat kost ons zo'n moeite om gewoon in gehoorzaamheid aan Jezus' opdracht, de boodschap uit te dragen en ook de tekenen die erbij horen gewoon van Jezus te verwachten? Laten we gewoon stoppen met zoveel menselijk denken, want als we echt gehoorzamen, dan zul je ervaren hoe je passie voor Jezus echt op zal laaien, want Jezus zal de woorden van Hem, onderstrepen met wonderen en tekenen. Die garantie heeft Jezus Zelf gegeven, daarom is het tijd dat de kerk in Nederland gaat opstaan en gewoon gaat doen wat Jezus zegt.

 

Gebed: Jezus, U zegt dat ik moet gaan? Ik zal gaan. U zegt dat ik moet doen wat U zegt? Ik zal het doen. U zegt dat ik moet spreken wat U leert? Ik zal spreken!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom