Passie of passief - Alles wat Jezus opgedragen heeft

 

"Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen." (Mattheüs 28:19)

 

Als je het laatste gedeelte van de tekst leest, zou je kunnen denken dat Jezus een nieuwe, wettische leer, opdraagt om te verkondigen. Dan zou het gaan om een aantal regels. Een andere vertaling zou ook kunnen zijn: "hun lerend alles wat Ik u opgedragen heb, te bewaren of te bewaken." Dat is de letterlijke vertaling vanuit het Grieks. Als je dit leest, gaat het om meer dan alleen de regels, maar dan gaat het om alle opdrachten die Jezus heeft gegeven, aangaande Zijn Koninkrijk dat meer en meer zou komen op aarde.

 

Wanneer ontbrand je passie nu het meest? Niet als je allemaal strenge regels gaat opleggen en een wettische godsdienst gaat onderwijzen. Natuurlijk zijn de grondbeginselen van gerechtigheid en barmhartigheid, van gehoorzaamheid aan de wet, wel van belang. Maar als we dat als regel gaan stellen waaraan we moeten voldoen, zul de kerk niet groeien en zal er een slaafse godsdienst ontstaan. Wat moesten de discipelen nu echt gaan doen in de wereld, waarin Jezus hen uitzond?

 

Natuurlijk was de boodschap van zonde en oordeel en ook de boodschap van genade en vergeving. En vanuit de vergeving komt er ook een leven in heiliging. Maar niet als een slavenjuk, maar als een liefdesdienst. Het is opmerkelijk dat veel kerken dit als basis hebben genomen voor dat wat de discipelen, en de gelovigen, moesten doorgeven. Jezus opdracht was immers veel en veel breder. Hij stuurde de discipelen niet alleen met de boodschap van verzoening en heiliging de wereld in, maar ook met de tekenen van het Koninkrijk. Het bewijsmateriaal dat Jezus werkelijk alle macht heeft in hemel en op aarde.

 

Waar het Koninkrijk van Jezus doorbreekt, zullen mensen geloven in de boodschap van verzoening en zal de kracht van het Koninkrijk steeds meer zichtbaar worden. Overal waar de discipelen komen lijkt het wel alsof Jezus er Zelf aanwezig is. Mensen komen tot geloof, maar velen genezen ook en velen worden bevrijdt. En dat heeft Jezus niet afgezonderd voor alleen de tijd van de apostelen. Telkens wanneer Jezus hier iets over zegt, spreekt Jezus over de gelovigen.

 

Het is de vraag of wij gewoon durven te gaan in gehoorzaamheid aan Jezus' opdracht. Jezus zegt niets anders dan dat we gewoon moeten gaan en doen wat Hij zegt. Ik wil je aansporen om gewoon te stoppen met eindeloos te redeneren en eindeloos te bedenken wat we er van vinden. Wat kost ons zo'n moeite om gewoon in gehoorzaamheid aan Jezus' opdracht, de boodschap uit te dragen en ook de tekenen die erbij horen gewoon van Jezus te verwachten? Laten we gewoon stoppen met zoveel menselijk denken, want als we echt gehoorzamen, dan zul je ervaren hoe je passie voor Jezus echt op zal laaien, want Jezus zal de woorden van Hem, onderstrepen met wonderen en tekenen. Die garantie heeft Jezus Zelf gegeven, daarom is het tijd dat de kerk in Nederland gaat opstaan en gewoon gaat doen wat Jezus zegt.

 

Gebed: Jezus, U zegt dat ik moet gaan? Ik zal gaan. U zegt dat ik moet doen wat U zegt? Ik zal het doen. U zegt dat ik moet spreken wat U leert? Ik zal spreken!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom