Passie of passief

 

"Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen." (Mattheüs 28:19)

 

Hoe is het met jou passie voor Jezus gesteld. Eigenlijk is dit best wel een vraag, die velen bezig blijft houden. Het lijkt soms wel niet te lukken om echt altijd in vuur en vlam te staan voor Jezus. Het is zelfs voor voorgangers soms zo moeilijk om altijd met passie en vuur te preken, het is soms zo moeilijk om met passie en vuur in de bediening te staan. Alsof er telkens iets is, waardoor we ons vuur en onze passie toch weer kwijt dreigen te raken.

 

De laatste tijd vroeg ik mij af hoe dit nu komt. Als je het boek Handelingen doorleest, merk je dat de apsotelen altijd in vuur en vlam staan voor Jezus. Het ontbreekt hen blijkbaar nooit aan geloof en durf om stappen te zetten in geloof. Zelf in de gevangenis kunnen ze hun mond niet houden. En heel vaak heb ik de vraag al gekregen: Hoe kun je nu je relatie met God levend houden? Of de vraag: Hoeveel stille tijd moet ik eigenlijk elke dag houden? Of hoelang moet ik bidden? En het zijn allemaal goede vragen, maar zou dat nu bepalend zijn?

 

Ik zeg niet dat je niet bezig moet zijn met Bijbellezen en Gods Woord te onderzoeken. Maar ik wil je wel zeggen: Ik zie Jezus, na Zijn opstanding nergens tegen Zijn discipelen zeggen dat ze maar eens rustig op een stoel moeten gaan zitten en dan maar eens rustig dagen moeten Bijbellezen, en gaan zitten wachten tot er iets gebeurd. Natuurlijk voor Pinksteren moesten ze nog even wachten op de uitstorting van het Heilige Geest, maar de opdracht van Jezus was ondubbelzinnig duidelijk.

 

Jezus had Zijn discipelen gevraagd naar de berg te komen waar Hij hen bevelen had gegeven. Waarschijnlijk vraagt Jezus hen om naar de berg van de Zaligsprekingen te komen. En daar zegt Hij niet tegen de discipelen: "Ik ben opgestaan, alles is klaar, rust lekker uit en wacht tot Ik terugkom." Jezus zegt iets compleet anders. Jezus zegt dat Zijn discipelen, degenen die in Hem geloven de wereld moeten ingaan. En letterlijk staat er in het Grieks, nadat Jezus heeft gezegd dat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde, dat de discipelen moeten gaan om alle volken tot Zijn discipelen te maken. Het woord 'onderwijzen' in onze vertaling betekent letterlijk: tot leerlingen of tot volgelingen maken.

 

Dat is de opdracht die Jezus geeft. Het kan dus niet zo zijn dat de gelovigen rustig op een stoel blijven zitten. Ze moeten de wereld in met het Evangelie van het Koninkrijk. Ze moeten discipelen maken door alles wat Jezus hen geleerd heeft, door te geven, zodat ook die mensen weer discipelen worden. En daar ligt het geheim van de passie voor Jezus. Als je passief bent, zul je niets ervaren van het Koninkrijk, maar als je met passie in geloof uit durft te stappen, dan zul je de kracht van het Koninkrijk gaan voelen. En dan kun je niet meer stoppen en ga je alleen maar verlangen naar meer.

 

Gebed: Jezus, ik verlang naar voortdurende passie voor U en Uw Koninkrijk. Ik wil doen wat U zegt, in elke situatie en op elk moment.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom