Passie of passief

 

"Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen." (Mattheüs 28:19)

 

Hoe is het met jou passie voor Jezus gesteld. Eigenlijk is dit best wel een vraag, die velen bezig blijft houden. Het lijkt soms wel niet te lukken om echt altijd in vuur en vlam te staan voor Jezus. Het is zelfs voor voorgangers soms zo moeilijk om altijd met passie en vuur te preken, het is soms zo moeilijk om met passie en vuur in de bediening te staan. Alsof er telkens iets is, waardoor we ons vuur en onze passie toch weer kwijt dreigen te raken.

 

De laatste tijd vroeg ik mij af hoe dit nu komt. Als je het boek Handelingen doorleest, merk je dat de apsotelen altijd in vuur en vlam staan voor Jezus. Het ontbreekt hen blijkbaar nooit aan geloof en durf om stappen te zetten in geloof. Zelf in de gevangenis kunnen ze hun mond niet houden. En heel vaak heb ik de vraag al gekregen: Hoe kun je nu je relatie met God levend houden? Of de vraag: Hoeveel stille tijd moet ik eigenlijk elke dag houden? Of hoelang moet ik bidden? En het zijn allemaal goede vragen, maar zou dat nu bepalend zijn?

 

Ik zeg niet dat je niet bezig moet zijn met Bijbellezen en Gods Woord te onderzoeken. Maar ik wil je wel zeggen: Ik zie Jezus, na Zijn opstanding nergens tegen Zijn discipelen zeggen dat ze maar eens rustig op een stoel moeten gaan zitten en dan maar eens rustig dagen moeten Bijbellezen, en gaan zitten wachten tot er iets gebeurd. Natuurlijk voor Pinksteren moesten ze nog even wachten op de uitstorting van het Heilige Geest, maar de opdracht van Jezus was ondubbelzinnig duidelijk.

 

Jezus had Zijn discipelen gevraagd naar de berg te komen waar Hij hen bevelen had gegeven. Waarschijnlijk vraagt Jezus hen om naar de berg van de Zaligsprekingen te komen. En daar zegt Hij niet tegen de discipelen: "Ik ben opgestaan, alles is klaar, rust lekker uit en wacht tot Ik terugkom." Jezus zegt iets compleet anders. Jezus zegt dat Zijn discipelen, degenen die in Hem geloven de wereld moeten ingaan. En letterlijk staat er in het Grieks, nadat Jezus heeft gezegd dat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde, dat de discipelen moeten gaan om alle volken tot Zijn discipelen te maken. Het woord 'onderwijzen' in onze vertaling betekent letterlijk: tot leerlingen of tot volgelingen maken.

 

Dat is de opdracht die Jezus geeft. Het kan dus niet zo zijn dat de gelovigen rustig op een stoel blijven zitten. Ze moeten de wereld in met het Evangelie van het Koninkrijk. Ze moeten discipelen maken door alles wat Jezus hen geleerd heeft, door te geven, zodat ook die mensen weer discipelen worden. En daar ligt het geheim van de passie voor Jezus. Als je passief bent, zul je niets ervaren van het Koninkrijk, maar als je met passie in geloof uit durft te stappen, dan zul je de kracht van het Koninkrijk gaan voelen. En dan kun je niet meer stoppen en ga je alleen maar verlangen naar meer.

 

Gebed: Jezus, ik verlang naar voortdurende passie voor U en Uw Koninkrijk. Ik wil doen wat U zegt, in elke situatie en op elk moment.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom