"En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren." (Openbaring 11:3)

Als je een gedeelte uit Openbaring wilt hebben dat bijna niet uit te leggen is, dan is het wellicht hoofdstuk 11. Als je het laatste vers van dit hoofdstuk leest, dan blijkt dat dit hoofdstuk ook nog behoord bij de tweede wee, die de zesde engel over de aarde liet komen. Die hele tweede wee wordt pas afgesloten na dit hoofdstuk en op het moment dat de zevende engel zijn opwachting maakt. En in dit laatste gedeelte van deze verschrikkelijk wee die over de aarde gaat komen, spelen zich allerlei onbegrijpelijke dingen af waarvan we niet het laatste woord zullen kunnen zeggen.

Johannes moet beginnen om de tempel te meten. Hij moet de tempel meten, het altaar en degenen die er aanbidden. Het beeld dat hier naar voren komen is niet helemaal duidelijk. Want wie zijn dan diegenen die aanbidden in de tempel? Gaat het hier alleen over Israël? Heeft het hier te maken met iets dat in Jeruzalem nog zal gaan gebeuren? Of gaat het hier symbolisch over alle gelovigen? Hoe dan ook is het lastig vanwege de verzegeling van de gelovigen en de rol die dat dan hier weer speelt. Toch neig ik er naar om hier niet alleen over Joodse gelovigen te willen spreken. Mede ook door de getallensymboliek die volgt.

Daarna stuur God Zijn twee getuigen. Het lijkt erop dat dit bekende getuigen zouden moeten zijn, maar ze worden weer niet met namen genoemd. Als we naar de kleding kijken zouden het Mozes en Elia kunnen zijn, maar God zal geen mensen uit de hemel terugsturen. Wellicht gaat het om profeten die in de lijn van Mozes en Elia spreken. We moeten misschien maar gewoon in het midden laten wie en wat dit is. Het is wel opmerkelijk dat Johannes de voorhof van de tempel niet mag meten en dat deze door de heidenen vertrapt zal worden.

Tegelijk met het vertrappen van het voorhof van de tempel zullen de twee getuigen van God spreken. De tijden die genoemd worden, komen precies overeen. De 42 maanden en de 1260 dagen zijn dezelfde periode van drieënhalf jaar. Maar opmerkelijk is dat deze zelfde periode in het volgende hoofdstuk ook weer genoemd wordt. Dan gaat het over de vlucht van de vrouw van het Kind in de woestijn. Het beeld van de Kerk op het moment dat Jezus weer naar de hemel is.

Zouden we kunnen zeggen dat deze dingen van verwoesting door de heidenen van het heiligdom èn de profetie de hele tijd vanaf hemelvaart beslaan? Het lijkt te toevallig te zijn dat al deze getallen overeenkomen, zo kort na elkaar. En uiteindelijk zullen die twee getuigen gedood wordt. Hun lichamen zullen drieënhalve dag op de straat blijven liggen. Weer het getal dat we ook wel tegenkomen als twee tijden, een tijd en een halve tijd. Is dit dan wellicht wat dan nog gebeurt dat zelfs de profetie van God straks even helemaal gaat stoppen? In ieder geval is de profetie van deze twee getuigen beschermd door God, hen kan niets overkomen binnen deze gestelde tijd.

Gebed: Jezus, veel begrijp ik niet van dit hoofdstuk, maar als U bedoelt te zeggen dat Uw profetie doorgaat, dan wil ik dat geloven. Tegelijk wil ik ook zeggen: Ik begrijp niet alles, maar ik vertrouw U helemaal!

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Al spotten anderen ermee

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste van de dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping." (2 Petrus 3:3 en 4)

Wij verwachten de Heer! En wat een zegen is dat. We hebben uitzicht, toekomst, we verlangen naar dat wat Jezus straks volmaakt ons zal geven. Maar misschien zelfs dat we de zegen daarvan nog vaak niet helemaal begrijpen. Want met het verwachten van de Heer, verwachten we ook nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. We verwachten dus ook dat God straks alle dingen nieuw zal maken. Gelukkig blijft niet alles zoals het nu is en gelukkig komt Jezus nog een keer terug. En daar moeten we elkaar regelmatig aan herinneren en elkaar bemoedigen, want ons leven is lang niet altijd even makkelijk. En toch, als je de tweede brief van Petrus leest, dan is er iets waarvan Petrus zegt dat je allereerst nog iets moet weten, niet als dreigement, maar zodat je er niet door verrast wordt: Er zullen namelijk spotters zijn met de wederkomst in het laatst van de tijden. En die spotters, die spreken woorden, die blijven soms ook bij ons ergens hangen waardoor we soms de vreugde van de eeuwige toekomst kwijtraken. Laat je dus niet van de wijs brengen, maar weet dat ze proberen je vreugde te roven.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu