"En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun toverij, hun ontucht en het plegen van diefstal." (Openbaring 9:20 en 21)

Wat zou er nodig zijn dat mensen zich bekeren? Dat is eigenlijk wel een vraag die velen altijd heeft bezig gehouden. Er is een tijd geweest en er zijn nog steeds denominaties in de kerk die denken dat bekering tot stand komt door te dreigen met de hel. Je zou ook denken dat er situaties zijn waarbij je denkt: Dit moet iemand toch tot een keus dwingen? Tenminste, zo kijk ik er soms wel naar. Ik kom soms mensen tegen die op hun sterfbed liggen en alles maar laten gebeuren en geen keus maken om hun leven aan Jezus te geven.

Het blijkt dus zo te zijn, dat zelfs als het ergste gebeurt, men zich nog steeds niet bekeert. We hebben gezien hoe de vijfde engel de put van de afgrond heeft geopend en dit heeft enorme gevolgen gehad. Vele demonen zijn op de aarde rondgegaan. En nu neemt de zesde engel de bazuin en nadat hij heeft geblazen laat hij vier engelen los die nog vastgehouden werden. Als je het gedeelte goed doorleest dan merk je dat er direct nadat die vier engelen zijn losgelaten, dat er legermachten zijn die zich aandienen en paarden. Er komt een leger dat er op uit is om te verderven. Een leger vol met verderfengelen. De vier engelen die worden losgelaten zijn engelen die als aanvoerders zijn over deze legermacht. En deze vier engelen zijn slechte engelen.

Het gevolg is dat een derde van de mensen die nog leven, omgebracht worden. Je moet je iets voorstellen als wat er is gebeurd in Egypte toen alle eerstgeborenen gedood werden. Wat een impact moet dat hebben gehad, dan zou je denken, die farao bekeert zich toch direct? Het blijkt niet te gebeuren. En nu in dit visioen blijkt een derde van de wereldbevolking die nog over is, en die niet gelooft, om te komen.

Dan moet dit toch op het allerlaatste moment toch een bekeringsmoment zijn, zou je denken. En dan lees je dat ze er voor kozen om de demonen te blijven aanbidden! Ze bekeerden zich niet en bleven ook nog eens buigen voor de afgoden. Overigens zijn volgens Paulus afgoden ook demonen, of in ieder geval de macht die achter een afgod zit is een demon.

Er komt een tijd dat evangelisatiewerk echt geen zin meer heeft, terwijl je het gevoel kunt hebben dat het juist dan zo belangrijk is. We worden nu nog geroepen om het Evangelie van het Koninkrijk overal te vertellen, want straks komt er een moment dat velen zullen sterven en het overige de demonen zullen blijven aanbidden. Dat moet verschrikkelijk zijn, welke demonische machten er dan actief worden. Laten we ons hier gewoon van bewust zijn, zonder bang te worden en de tijd die we nu nog hebben gebruiken om velen tot Jezus te brengen.

Gebed: Jezus, U bent alle aanbidding waard, U bent het waard dat elke knie, vrijwillig voor U zal buigen. Geef mij kansen om velen tot U te leiden.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


​Johannes 13:36-38

36 Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heen ga, kunt u Mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen.
37 Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen?  Mijn leven zal ik voor U geven.
38 Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij driemaal verloochend zult hebben.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

31 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp
07 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Herwijnen
14 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Schalkwijk en 't Goy
28 apr 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Garderen
12 mei 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Vuren

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Voor Jezus' voeten of volgen

Thema: Lijdenstijd

"Petrus zei tegen Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor U geven." (Johannes 13:37)

Het lijkt allemaal maar niet te stoppen. Na de ontmaskering van Judas, blijkt dat Petrus nog steeds niet begrijpt wat Jezus voor hem moet gaan doen. Nog steeds wil Petrus de controle houden, hij moet het zelf in zijn handen houden. Tegelijk begrijpt hij het ook echt niet. Waar gaat Jezus heen? Wat gaat Hij eigenlijk doen? Zijn lichaam breken, zijn bloed vergieten, termen die Petrus ongetwijfeld heeft gekend uit de offerdienst. En toch, hoe dan en wat dan? Het enige wat Jezus nu nog zegt is: "Waar Ik heenga, kun jij mij nu niet volgen, maar later zul je mij volgen." Jezus zegt dus niet dat het onmogelijk is om Hem te volgen. Opmerkelijke woorden als je bedenkt dat het hier gaat over het lijden en sterven van Jezus. Dan zegt Hij: "Nu kun je het niet, later wel." Betekent dit dan dat wij wel net als Jezus moeten lijden?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu