"En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen." (Openbaring 8:13)

Het was even heel stil in de hemel op het moment dat al onze gebeden voor de troon van het Lam worden gebracht als een reukoffer. Maar daarna, nadat God al onze gebeden als een reukoffer heeft aanvaard, op dat moment komen de engelen die al klaar stonden in beweging. De jongste dag wordt dus niet aangekondigd door ene bazuinstoot, maar door zeven bazuinstoten. Het is de vraag of dat wij die bazuinstoten op aarde zullen horen op het moment dat we dan nog leven. Alles wat er hier namelijk gebeurt, gebeurt rondom de troon van het Lam.

De engelen die klaar staan, zullen elk een deel van de meest verschrikkelijke oordelen over de aarde, aankondigen met hun bazuin. Elke bazuin is het startsignaal van verschrikkelijke dingen. En het gaat er niet om dat we alles precies kunnen duiden of kunnen uitrekenen. Het is wel een soort Sodom en Gommora ervaring. Hagel en vuur, vermengd met bloed, De zee die verandert in bloed, een derde deel van de rivieren vervuilt met alsem en uiteindelijk ook een deel van het licht verdwijnt. Het is overigens opmerkelijk dat het telkens over een derde deel gaat.

Opmerkelijk, ook als je bedenkt dat bij de val van satan een derde deel van de engelen ook gevallen is. Het is niet duidelijk of er een relatie is tussen deze twee dingen, maar het valt zeker wel op. Rampen die een derde deel treffen. En hoe verschrikkelijk dit ook lijkt, het stelt nog niet zo heel veel voor. Het zal nog erger worden. 

Toch moeten we uitkijken dat we er niet radeloos van zouden worden. Straks zal blijken dat er voor degenen die het zegel van God dragen, niet getroffen worden. Maar deze rampen zijn wel verschrikkelijk. Ik kan mij niet voorstellen, dat gezien de verschrikkingen die hier beschreven worden, wij nu al in deze periode zijn aangeland. Het kan wel dichtbij zijn, maar dit is nog niet aan de gang.

Maar in de hemel weten de engelen dat het nog erger zal gaan worden. Een drievoudig wee wordt uitgesproken door een andere engel. En drievoudig wee over degenen die nog op de aarde wonen. Het zal onleefbaar worden, maar toch lijkt het er op dat God het meer toestaat, dan dat Hij het Zelf doet. Het lijkt er namelijk op dat hoe verder we komen met lezen, hoe meer duidelijk wordt dat de machten van het kwaad vooral vrij gelaten worden in wat ze doen. Daarom is dat zegel van God zo belangrijk. Want God laat veel toe, maar niet dat wij beschadigd zullen worden in deze strijd van de machten.

Want dat wat nog gaat komen zijn vooral de machten van het kwaad die nog even tekeer mogen gaan op aarde, nog even. Maar het zijn weeën die nodig zijn voor de uiteindelijk geboorte van de volmaakte wereld. Het gaat door het extreemste heen, maar uiteindelijk zal Jezus komen in macht en heerlijkheid.

Gebed: Jezus, Uw komst gaat door zware weeën heen, erger dan welke geboorte ook, maar uiteindelijk komt U, en zult U ons meer geven dat wij kunnen beseffen. Leer mij staande te blijven in Uw kracht.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-7

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Spotters het zwijgen opgelegd

"Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water." (2 Petrus 3:5 en 6)

Spotters met de wederkomst zijn lastig. En of dat nu keiharde spot is met God en met Jezus, waardoor er geen wederkomst mogelijk zou zijn omdat Zij niet bestaan of dat het spot is van mensen die ergens wel geloven maar de spot drijven met het oordeel wat bij die wederkomst hoort en vooral willen horen dat God liefde is, het maakt niet zo heel veel uit. Het is in ieder geval duidelijk dat degenen die spotten met God en de wederkomst, dat zij een paar fundamentele dingen over het hoofd zien. Die fundamentele dingen lijken door Petrus wel iets cryptisch beschreven, maar het begint met die woorden 'willen en wetens' Ontkennen van wat hij hierna noemt, doem mensen dus niet per ongeluk of omdat ze het niet geloven, maar bewust, willens en wetens.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu