"Daarom zijn zij voor de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden." (Openbaring 7:16)

Gisteren werd duidelijk dat degenen die uit de grote verdrukking komen een ontelbare menigte is die voor de troon van het Lam staan. Als je leest wat ze daar doen, dan raak je onder de indruk van hun intense en voortdurende manier van aanbidding. Ze aanbaden God, alle heerlijkheid, eer, glorie, alle dankzegging, alles is voor Hem die op de troon zit. En ze staan daar in wit gemaakte kleren. Ze hebben hun kleren wit gemaakt in het bloed van het Lam.

En dan staat er: Daarom zijn zij voor de troon. Ik gaf zojuist catechisatie en daar ging het over het oordeel en over de hemel. Ik kreeg de vraag: 'Zullen we daar in de hemel dan alleen maar zingen voor God en dat eeuwig?' Hoewel ik denk dat we straks op de nieuwe aarde ook andere dingen zullen doen, vroeg ik: 'zou iemand van jullie eeuwig willen zingen voor God? Er werd echt even apart gekeken. Maar in dit gedeelte blijken degenen die uit de grote verdrukking komen, dit wel te doen. En ze hebben ook hun kleren wit gewassen in het bloed van het Lam. En daarom staan ze nu dag en nacht voor de troon van Jezus.

Ze komen uit de grote verdrukking, dat is al reden genoeg om te aanbidden dat ze hebben volhardt in geloof. Maar ook dat hun vuile kleren, vuil van de zonden, wit gewassen zijn is een reden om zo intens te aanbidden voor Gods troon. Want dat ze hier staan betekent heel veel. Ze staan hier nu als verlosten, ik denk dat dit heel duidelijk is. Ze staan in de hemel voor de troon. En na alles wat ze hebben meegemaakt op aarde, weten ze dat Jezus Zich nu helemaal over hen ontfermt.

Nooit meer zullen ze honger of dorst hebben, geen zonnesteek of hitte zal hen meer treffen. Wellicht zeggen deze beelden iets over de laatste tijd op aarde. In ieder geval, hoe erg het ook geweest is, er komt na die tijd een periode van eeuwige rust. En alle pijn die geleden is, daarvan zal Jezus Zelf de tranen van hun ogen afwissen. Ik weet niet hoe zwaar het nog gaat worden en ik weet ook niet wat wij nog gaan meemaken, maar hoe erg het laatste van de tijd ook zal zijn, dit is wel zeker: Uiteindelijk zal er een beloning zijn die ons verstand ver te boven zal gaan. En daarom zullen we dag en nacht het Lam op Zijn troon aanbidden. 

Is dat aanbidden dan een straf? Dat zal het zeker niet zijn, het is de beloning voor het geloof waarin we volharden. Wat een tijd zal dat zijn, dat we eindelijk, na alle moeite en pijn Thuiskomen en eeuwige bescherming zullen krijgen. Dat zegt niet dat het makkelijk zal zijn, maar wel dat er iets op ons ligt te wachten dat we met geen woorden kunnen beschrijven. En dat omdat de zonde is afgewassen en we wit en rein voor Hem mogen staan.

Gebed: Jezus, ik heb mijn kleren door geloof wit gewassen in Uw bloed en straks zal ik eeuwig U grootmaken en aanbidden. Wat een vreugde zal dat zijn.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
​2 Petrus 3:1-10

1 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik  door herinnering uw zuivere gezindheid op,
2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.
3 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen
4 en zeggen:  Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.
5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals  de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.
6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water.
7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd  en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden,  dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet  (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen),  maar Hij heeft geduld met ons  en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 
10 Maar de dag van de Heere zal komen  als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

 
 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Tussen verlangen en geduld

"De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen." (2 Petrus 3:9)

En toch duurt het lang, voordat Jezus terugkomt. Ergens lijken die spotters met de oordeelsdag wel een punt te hebben. Want er is toch al heel veel tijd overheen gegaan? En ogenschijnlijk lijkt er toch ook niet veel te gebeuren. Het enige dat er gebeurt is dat de hemel eerder verder weg lijkt te zijn dan dichterbij lijkt te komen. Natuurlijk, als je naar de schepping kijkt, daar moet God achter zitten en we kennen ook de verhalen over God Die echt wel heeft ingegrepen. En twijfelen over God, nee dat niet eens, maar dat het lang duurt voordat Jezus terugkomt, dat wel! En toch is het wachten van Jezus niet zinloos.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu