Van Jeruzalem naar Emmaüs - Hopeloos

 

"En Hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit?" (Lukas 24:17)

 

Vragen die Jezus stelt, zouden dat vragen zijn die Hij niet kan beantwoorden? Je zou je zelfs kunnen afvragen welke vraag van Jezus nu echt een vraag is. Bestaan er eigenlijk bij Jezus wel vragen? Hij is Gods Zoon en er staat meerdere keren in de Evangeliën dat Hij zelfs de harten kon lezen. In dat licht is elke vraag van Jezus niet een vraag om een antwoord.

 

Maar stel je voor, je bent een discipel van Jezus en je hebt er echt alle geloof in gehad dat Jezus de Messias was. Stel je voor dat je echt al je hoop op Jezus had gesteld, maar dan uiteindelijk lijkt het dat alles uitgelopen is op een fiasco. Het is een grote mislukking geworden en dat Man waarop je had gehoopt, eindigt aan het kruis en sterft. Is dat, is dat mijn Koning? En dan uiteindelijk ben je zwaar teleurgesteld en gedesillusioneerd ben je na drie dagen dan maar teruggegaan naar huis. Zo was de situatie met de mannen die uit Emmaüs waren gekomen en hoopten op Jezus. Waarschijnlijk waren het een aantal volgelingen die ook altijd bij de groep waren geweest die bij Jezus waren. Maar nu is alles voorbij.

 

En dan loopt je daar op de weg naar Emmaüs en er komt ineens iemand naast je lopen. En die vreemdeling zegt tegen je: "Waar hebben jullie het toch zo druk over en waarom zijn jullie verdrietig?" Heeft die man nu niets anders te vertellen, zou je zeggen? Weet hij dan niet wat er allemaal is gebeurd? Hij doet in ieder geval alsof Hij niets weet. En dan vertellen ze Hem het verhaal van Jezus. Eigenlijk vertellen ze in een paar zinnen het complete Evangelie, zoals het door de profeten was voorzegd.

 

Maar hoeveel van die momenten heb jij ook al gehad, dat als je in wanhoop of radeloosheid was en Jezus zou naast je komen lopen, dat je het echt niet in de gaten zou hebben dat Jezus daar naast je loopt en je misschien ook nog precies kunt vertellen hoe het zit met het lijden in deze wereld, je kunt vertellen hoe God soms dingen toelaat en hoe het kwaad in deze wereld aanwezig is, maar dat je zelfs met Jezus naast je, niet in de hoop kunt gaan geloven die Hij Zelf is! Want dat gaat hier mis. Als ze nu zagen dat Jezus naast hen liep en Jezus de hoop is voor hun bestaan, dan was alles wat er gebeurd was nog steeds waar, maar dan had alles in Gods licht gestaan.

 

Maar ook wij zijn soms dat licht van God compleet kwijt. Alsof het niet meer kan en alles hopeloos is! Wat een wonder dat Jezus dan met een vraag gewoon even met je mee wil gaan lopen. Jezus, hoop van de volken! Jezus hoop in elke situatie en in elk bestaan! Jezus, Die precies weet hoe het zit en ook wat er moet gebeuren. Zelfs als wij het nog niet zien, komt Hij al wel vast naast ons lopen en stelt ons gewoon, Zijn vragen.

 

Gebed: Jezus, ik heb echt niet altijd het juiste zicht op Uw werk en soms ben ik zelfs alle hoop kwijt, maar dan komt U naast mij lopen en blijft net zo lang vragen tot ik in Uw ogen de hoop ziet, die U bent.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom