Van Jeruzalem naar Emmaüs - Hopeloos

 

"En Hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit?" (Lukas 24:17)

 

Vragen die Jezus stelt, zouden dat vragen zijn die Hij niet kan beantwoorden? Je zou je zelfs kunnen afvragen welke vraag van Jezus nu echt een vraag is. Bestaan er eigenlijk bij Jezus wel vragen? Hij is Gods Zoon en er staat meerdere keren in de Evangeliën dat Hij zelfs de harten kon lezen. In dat licht is elke vraag van Jezus niet een vraag om een antwoord.

 

Maar stel je voor, je bent een discipel van Jezus en je hebt er echt alle geloof in gehad dat Jezus de Messias was. Stel je voor dat je echt al je hoop op Jezus had gesteld, maar dan uiteindelijk lijkt het dat alles uitgelopen is op een fiasco. Het is een grote mislukking geworden en dat Man waarop je had gehoopt, eindigt aan het kruis en sterft. Is dat, is dat mijn Koning? En dan uiteindelijk ben je zwaar teleurgesteld en gedesillusioneerd ben je na drie dagen dan maar teruggegaan naar huis. Zo was de situatie met de mannen die uit Emmaüs waren gekomen en hoopten op Jezus. Waarschijnlijk waren het een aantal volgelingen die ook altijd bij de groep waren geweest die bij Jezus waren. Maar nu is alles voorbij.

 

En dan loopt je daar op de weg naar Emmaüs en er komt ineens iemand naast je lopen. En die vreemdeling zegt tegen je: "Waar hebben jullie het toch zo druk over en waarom zijn jullie verdrietig?" Heeft die man nu niets anders te vertellen, zou je zeggen? Weet hij dan niet wat er allemaal is gebeurd? Hij doet in ieder geval alsof Hij niets weet. En dan vertellen ze Hem het verhaal van Jezus. Eigenlijk vertellen ze in een paar zinnen het complete Evangelie, zoals het door de profeten was voorzegd.

 

Maar hoeveel van die momenten heb jij ook al gehad, dat als je in wanhoop of radeloosheid was en Jezus zou naast je komen lopen, dat je het echt niet in de gaten zou hebben dat Jezus daar naast je loopt en je misschien ook nog precies kunt vertellen hoe het zit met het lijden in deze wereld, je kunt vertellen hoe God soms dingen toelaat en hoe het kwaad in deze wereld aanwezig is, maar dat je zelfs met Jezus naast je, niet in de hoop kunt gaan geloven die Hij Zelf is! Want dat gaat hier mis. Als ze nu zagen dat Jezus naast hen liep en Jezus de hoop is voor hun bestaan, dan was alles wat er gebeurd was nog steeds waar, maar dan had alles in Gods licht gestaan.

 

Maar ook wij zijn soms dat licht van God compleet kwijt. Alsof het niet meer kan en alles hopeloos is! Wat een wonder dat Jezus dan met een vraag gewoon even met je mee wil gaan lopen. Jezus, hoop van de volken! Jezus hoop in elke situatie en in elk bestaan! Jezus, Die precies weet hoe het zit en ook wat er moet gebeuren. Zelfs als wij het nog niet zien, komt Hij al wel vast naast ons lopen en stelt ons gewoon, Zijn vragen.

 

Gebed: Jezus, ik heb echt niet altijd het juiste zicht op Uw werk en soms ben ik zelfs alle hoop kwijt, maar dan komt U naast mij lopen en blijft net zo lang vragen tot ik in Uw ogen de hoop ziet, die U bent.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom