Thomas - Tekenen om te geloven

 

"Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam." (Johannes 20:30 en 31)

 

Johannes heeft ondertussen het meeste van het Evangelie wel verteld. Het lijkt zelfs op dat hij zijn beschrijving van het Evangelie hier al gaat afronden. En dat net na dat de ontmoeting tussen Jezus en Thomas is geweest. Je kunt je afvragen wat Johannes hier nu bedoelt te zeggen. Gaat het hier nu over de wonderen die net na de opstanding van Jezus zijn gebeurd? Als je snel leest, zou je die conclusie wel kunnen trekken. Want Jezus is plotseling verschenen en dan rond Johannes het met deze woorden af. En de periode na de opstanding was in ieder geval veel groter dan de paar verhalen die we nu teruglezen.

 

 

Je kunt je wel afvragen in hoeverre de dingen die na de opstanding geschreven zijn, echt wonderen zijn. Al is de verschijning van Jezus een duidelijk wonder, waardoor zelfs Thomas geen moment mee heeft getwijfeld. Aan de ene kant zijn het de wonden in het lichaam van Jezus en wij krijgen dat getuigenis mee. Maar wat denk je wat er gebeurt als de deur dicht zit en er toch ineens iemand in de kamer verschijnt. Dat zet een hele dikke streep onder de opstanding van Jezus en het bestaan van het volmaakte, bovennatuurlijke lichaam van Jezus. En ook dit wonder, ook dit bewijs hebben we gekregen zodat wij kunnen geloven in de Zoon van God.

 

Natuurlijk gaat het in deze twee verzen om alle wonderen, maar onderschat het wonder van de verschijning niet, zoals het na de opstanding meerdere keren voorkomt. De opstanding is niet zomaar iets, maar het is een bovennatuurlijk wonder dat hoort bij het Evangelie van het Koninkrijk. Het is redding, genezing en bevrijding, maar het is ook overwinning over de dood en het dodenrijk. Jezus' Koninkrijk is een Koninkrijk dat niet van deze aarde is, dat blijkt wel als we het lichaam van onze Koning zien. Er is totaal geen aardse materie meer die dit lichaam kan tegenhouden.

 

En als het dan gaat om alle wonderen die zijn gebeurd, dan zijn er dus maar een paar opgeschreven. Dat betekent dus dat de verkondiging van het Evangelie niet vooral met woorden heeft plaatsgevonden, maar vooral met betoning van kracht en majesteit. Jezus heeft wonderen gedaan, zodat wij zouden geloven in Hem! Wonderen behoren bij de verkonding van het Evangelie. Laten we die les nooit vergeten. Het gaat dus niet om het spectakel, maar het gaat erom dat door de wonderen heen, ongelovigen zullen erkennen dat Jezus Heer is.

 

En juist in onze tijd, waar woorden niet meer gehoord worden, is dit net zo belangrijk. Jezus zegt in Markus dat het de tekenen zijn die het geloof volgen. En Zelf zegt Hij ook nog dat wij dezelfde dingen zullen doen als Hij. Niet om ons te promoten, maar zodat het bewijs zichtbaar wordt dat Jezus de enige Koning van het universum is waar iedere knie voor zal buigen. 

 

Gebed: Jezus, de wonderen en tekenen van Uw Koninkrijk hebben altijd een belangrijke rol gespeeld en ook nu wil ik mij uitstrekken naar de tekenen die bij het geloof horen, zodat iedereen zal geloven in Jezus Christus, de Zoon van God en het leven zal hebben in Uw Naam!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom