Thomas - Heer en God

 

"En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God! Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch geloven." (Johannes 20:28 en 29)

 

Het zijn ondertussen natuurlijk hele bekende woorden geworden die Thomas uitspreekt nadat Jezus tegen hem heeft gezegd dat hij niet ongelovig moet zijn, maar gelovig. De reactie van Thomas is in ieder geval een reactie die ook wel echt van geloof spreekt. Dat zijn geen twijfelachtige woorden van Thomas. Hij erkent direct dat Jezus zijn Heer en God is. Dat is stellig en duidelijk, ondanks dat hij zich ongetwijfeld ook beschroomd zal hebben gevoeld. 

 

Hoe dan ook zijn het wel woorden met een krachtige belijdenis. Het staat wel echt, Jezus als je Heer en God! Neem die belijdenis ook gerust maar eens mee voor jezelf. En niet alleen in je woorden, maar ook in je daden. Want Jezus als de Heer van je leven is niet alleen iets dat je met je woorden kunt doen. Het is meer dan dat! Jezus Heer laten zijn betekent dat Hij het in alles voor het zeggen mag hebben. Niet alleen in wat je niet doet, maar juist ook in wat je wel doet. Jezus als Hoofd van het lichaam, dan kan het niet anders dat je gaat meebewegen met het lichaam van Christus.

 

En toch krijgt Thomas nog wel een punt mee. Natuurlijk is Jezus tevreden met dit geloof, want het is geloof en daarmee is Thomas ook echt een discipel. Maar wat nu voor de generaties die gaan opgroeien terwijl Jezus er echt niet meer is? Dan ben je pas zalig, als je het niet met je ogen kunt zien en toch gelooft. Wij zien het niet op de manier zoals Thomas het kon zien, maar dat maakt dat geloven nog veel meer dan bij Thomas, voor ons een zaak is van het hart. En als JEzus dan tegen ons zegt dat we niet ongelovig moeten zijn, maar gelovig, dat heeft het alles te maken met de overtuiging in ons hart. De overtuiging van geloof, waarmee we Jezus maken tot Heer en tot God van ons leven, terwijl wij Zijn wonden nooit hebben kunnen zien.

 

En toch, moet ik zeggen, het is zo logisch dat Jezus mijn Heer en God is. Heb jij dat ook, dat er geen spoor van twijfel is op dat punt? Als daar wel twijfel zit, laat die twijfel eens gewoon los en maak een keus om te geloven in Jezus, maar maak ook de keus om Hem echt Heer in je leven te laten zijn. Ik zou zeggen: kroon Hem ook echt tot Heer in je leven! Geef Hem ook de echte controle en regie. Dat geloof is soms ook zo gevoed door wat je voelt, maar Jezus Heer maken in je leven is ook een besluit met je wil. En waar je dit gaat toelaten, komt dat geloof van Hem Die je niet kunt zien, er wel in mee. Maar wil jij beginnen om Jezus te erkennen zal je Heer. Als degene die alles voor het zeggen mag hebben. Dan ben je zalig, terwijl je het niet hebt gezien.

 

Gebed: Jezus, U bent mijn Heer en God, ondanks dat ik U niet heb kunnen zien zoals Thomas, maar U mag de regie over mijn leven hebben en ik wil luisteren.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom