Opstanding - Altijd standvastig en overvloedig

 

"Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere." (1 Korinthe 15:58)

 

Het is nu helemaal duidelijk hoe het zit met de opstanding van Jezus en met de opstanding van de doden. Daarbij is nu ook duidelijk dat de dood al weet waar hij aan toe is en dat het dodenrijk alleen nog maar moet wachten op het moment dat alle lichamen worden opgewekt. We hebben hoop en we hebben uitzicht, omdat we weten dat het allemaal niet stopt op het moment dat ons leven stopt. Maar dat betekent natuurlijk ook dat we niet zo maar klaar zijn. Het betekent dat ons leven een bijzondere, diepe dimensie heeft als het gaat om het werk van Jezus en alles wat daarin ook nu nog gedaan mag worden op aarde.

 

 

Als er geen opstanding van de doden was, waarom zou je dan nog ergens voor staan. Is er dan nog een reden om actief te zijn voor Jezus, want als we alleen voor dit leven op Jezus hopen zijn we de meest betreurenswaardige mensen. Maar wij hopen op veel meer en daarmee hebben we een hele grote boodschap voor de wereld om ons heen. En daar sluit Paulus dit hoofdstuk dan ook heel krachtig mee af. 

 

Ik weet niet hoe jouw omgeving reageert als jij begint te vertellen over de opstanding van Jezus en de opstanding uit de doden. Maar weet dit, het is het meest fundamentele van het Koninkrijk van God. Als je dat loslaat, blijft er niets meer over. Overigens laten degenen die dit ontkennen ook het werk van Jezus vaak los. Maar als de opstanding geen rol meer speelt, is er niets meer over. Blijf op dit punt daarom ook staan waar je staat! Er is geen ruimte om op dit gebied ook maar iets prijs te geven. Het kan niet zo zijn dat iedereen zijn eigen waarheid maar moet hebben. Als dat zo is, is er geen waarheid meer. Dus wees standvastig en vol geloof als het gaat over de opstanding van de doden.

 

Het tweede wat echt van belang is, ook voor de kerk van nu, is dat we altijd overvloedig zijn in het werk van de Heer! Ik kom christenen tegen die lijken te geloven voor zichzelf en dan is het goed genoeg. Dat kan echt niet. We hebben gewoon de opdracht om altijd overvloedig te zijn in het werk van de Heer! Altijd weer en doorlopend. Want alles wat we doen in de Heer, zal nooit voor niets zijn. Dat za altijd tot zijn doel komen. Ga echt durven om overvloedig te zijn in het werk van God, deel het uit in woorden en daden, ga staan in de waarheid, spreek die uit, deel die uit. Het is tijd dat wij als kinderen van God er echt voor kiezen om overvloedig te willen zijn voor God in al het werk wat we doen. Misschien klinkt het kort door de bocht, maar het werk van de Heer staat hoger dan alle andere dingen waar we onze tijd aan geven. En hoe meer overvloedig, hoe meer de kracht van God in jou zal stromen.

 

Gebed: Vader, ik zal altijd standvastig zijn in het geloof in de opstanding van de doden en ik wil niets liever dan overvloedig zijn in Uw werk.

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom