Opstanding - Altijd standvastig en overvloedig

 

"Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere." (1 Korinthe 15:58)

 

Het is nu helemaal duidelijk hoe het zit met de opstanding van Jezus en met de opstanding van de doden. Daarbij is nu ook duidelijk dat de dood al weet waar hij aan toe is en dat het dodenrijk alleen nog maar moet wachten op het moment dat alle lichamen worden opgewekt. We hebben hoop en we hebben uitzicht, omdat we weten dat het allemaal niet stopt op het moment dat ons leven stopt. Maar dat betekent natuurlijk ook dat we niet zo maar klaar zijn. Het betekent dat ons leven een bijzondere, diepe dimensie heeft als het gaat om het werk van Jezus en alles wat daarin ook nu nog gedaan mag worden op aarde.

 

 

Als er geen opstanding van de doden was, waarom zou je dan nog ergens voor staan. Is er dan nog een reden om actief te zijn voor Jezus, want als we alleen voor dit leven op Jezus hopen zijn we de meest betreurenswaardige mensen. Maar wij hopen op veel meer en daarmee hebben we een hele grote boodschap voor de wereld om ons heen. En daar sluit Paulus dit hoofdstuk dan ook heel krachtig mee af. 

 

Ik weet niet hoe jouw omgeving reageert als jij begint te vertellen over de opstanding van Jezus en de opstanding uit de doden. Maar weet dit, het is het meest fundamentele van het Koninkrijk van God. Als je dat loslaat, blijft er niets meer over. Overigens laten degenen die dit ontkennen ook het werk van Jezus vaak los. Maar als de opstanding geen rol meer speelt, is er niets meer over. Blijf op dit punt daarom ook staan waar je staat! Er is geen ruimte om op dit gebied ook maar iets prijs te geven. Het kan niet zo zijn dat iedereen zijn eigen waarheid maar moet hebben. Als dat zo is, is er geen waarheid meer. Dus wees standvastig en vol geloof als het gaat over de opstanding van de doden.

 

Het tweede wat echt van belang is, ook voor de kerk van nu, is dat we altijd overvloedig zijn in het werk van de Heer! Ik kom christenen tegen die lijken te geloven voor zichzelf en dan is het goed genoeg. Dat kan echt niet. We hebben gewoon de opdracht om altijd overvloedig te zijn in het werk van de Heer! Altijd weer en doorlopend. Want alles wat we doen in de Heer, zal nooit voor niets zijn. Dat za altijd tot zijn doel komen. Ga echt durven om overvloedig te zijn in het werk van God, deel het uit in woorden en daden, ga staan in de waarheid, spreek die uit, deel die uit. Het is tijd dat wij als kinderen van God er echt voor kiezen om overvloedig te willen zijn voor God in al het werk wat we doen. Misschien klinkt het kort door de bocht, maar het werk van de Heer staat hoger dan alle andere dingen waar we onze tijd aan geven. En hoe meer overvloedig, hoe meer de kracht van God in jou zal stromen.

 

Gebed: Vader, ik zal altijd standvastig zijn in het geloof in de opstanding van de doden en ik wil niets liever dan overvloedig zijn in Uw werk.

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom