Opstanding - Wij vieren de overwinning

 

"En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. Dood waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?" (1 Korinthe 15:54 en 55)

 

Paulus sluit dit hele grote hoofdstuk af met nog ene vraag die hoe dan ook naar boven moet komen. Want okee, degenen die sterven, die worden opgewekt met een geestelijk, of een hemels, lichaam. Dat is wel duidelijk en het is ook duidelijk dat de doden niet dood zullen blijven en zeker degenen die in Christus zijn gestorven, zullen verheerlijkt en volmaakt opstaan. Maar wat gebeurt er dan met jouw lichaam als Jezus over vijf minuten terugkomt? Dat is een groot geheim, zegt Paulus.

 

Is dit een geheim? Nee, niet in de zin dat we het niet met woorden kunnen zeggen, maar wat het werkelijk is, ook in de geestelijke werkelijkheid, daar kunnen we alleen maar ideeën van hebben waarvan we niet weten in hoeverre het precies zal kloppen. Paulus zegt hiervan dat op het moment dat wij leven en Jezus komt terug, dat ons vergankelijke, of ons sterfelijke, lichaam in een ogenblik, in een split second, overgaat naar het hemelse, onvergankelijke, onsterfelijke en volmaakte lichaam. Op dat moment zal er geen aards lichaam meer over zijn. Zelfs de doden die opstaan voor het verderf zullen een lichaam krijgen dat in de hel niet zal verteren. Al is dat een verhaal apart hoe dat zit. Maar degenen die in Christus zijn zullen allemaal, gestorven of nog levend, hetzelfde hemelse en geestelijke lichaam krijgen!

 

En als de doden zijn opgestaan en de nog levenden een nieuw lichaam hebben gekregen, dan zal de triomfkreet te horen zijn: "Nou dood, waar ben je? Je bent overwonnen door het bloed van het Lam en door ons getuigenis! Het is voorbij, dood, je spel is uitgespeeld!"

 

En hoe leven we dan tot die tijd? We zeggen tegen de geest van de dood: "Waar denk jij mij nog mee te prikken? Denk jij mij nog angst aan te jagen? Je, dood, jij geest van de dood, jij hebt uiteindelijk niets meer te zeggen." En het dodenrijk? Het graf? Dat wordt nooit meer een plek waar mijn ziel zal komen. Want de sleutels van de dood en de hel zijn in de handen van Jezus, dus het dodenrijk heeft geen overwinning meer en de macht van de dood geen prikkel meer. Wij vieren de overwinning van Jezus op de dood en het dodenrijk. Wij vieren feest omdat Jezus niet alleen onze zonden en de gevolgen daarvan overwon, maar dat Hij pas tevreden was toen Hij de dood en het dodenrijk beroofd had van alle macht en autoriteit. Dat heeft Jezus gedaan, dat zegt leert Paulus ons in dit belangrijke hoofdstuk. Wij leven niet op weg naar onze noodzakelijke en onontkoombare ondergang, wij leven met uitzicht op de overwinning en wij vieren nu al feest voor wat Jezus heeft gedaan! God zij dank voor de overwinning die Hij ons al gegeven heeft in Christus Jezus.

 

Gebed: Jezus, wat een totale overwinning, wat een uitzicht en wat heeft U ons nu al heel veel gegeven in Uw overwinning. Wij vieren Uw overwinning!

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom