Opstanding - Wij vieren de overwinning

 

"En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. Dood waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?" (1 Korinthe 15:54 en 55)

 

Paulus sluit dit hele grote hoofdstuk af met nog ene vraag die hoe dan ook naar boven moet komen. Want okee, degenen die sterven, die worden opgewekt met een geestelijk, of een hemels, lichaam. Dat is wel duidelijk en het is ook duidelijk dat de doden niet dood zullen blijven en zeker degenen die in Christus zijn gestorven, zullen verheerlijkt en volmaakt opstaan. Maar wat gebeurt er dan met jouw lichaam als Jezus over vijf minuten terugkomt? Dat is een groot geheim, zegt Paulus.

 

Is dit een geheim? Nee, niet in de zin dat we het niet met woorden kunnen zeggen, maar wat het werkelijk is, ook in de geestelijke werkelijkheid, daar kunnen we alleen maar ideeën van hebben waarvan we niet weten in hoeverre het precies zal kloppen. Paulus zegt hiervan dat op het moment dat wij leven en Jezus komt terug, dat ons vergankelijke, of ons sterfelijke, lichaam in een ogenblik, in een split second, overgaat naar het hemelse, onvergankelijke, onsterfelijke en volmaakte lichaam. Op dat moment zal er geen aards lichaam meer over zijn. Zelfs de doden die opstaan voor het verderf zullen een lichaam krijgen dat in de hel niet zal verteren. Al is dat een verhaal apart hoe dat zit. Maar degenen die in Christus zijn zullen allemaal, gestorven of nog levend, hetzelfde hemelse en geestelijke lichaam krijgen!

 

En als de doden zijn opgestaan en de nog levenden een nieuw lichaam hebben gekregen, dan zal de triomfkreet te horen zijn: "Nou dood, waar ben je? Je bent overwonnen door het bloed van het Lam en door ons getuigenis! Het is voorbij, dood, je spel is uitgespeeld!"

 

En hoe leven we dan tot die tijd? We zeggen tegen de geest van de dood: "Waar denk jij mij nog mee te prikken? Denk jij mij nog angst aan te jagen? Je, dood, jij geest van de dood, jij hebt uiteindelijk niets meer te zeggen." En het dodenrijk? Het graf? Dat wordt nooit meer een plek waar mijn ziel zal komen. Want de sleutels van de dood en de hel zijn in de handen van Jezus, dus het dodenrijk heeft geen overwinning meer en de macht van de dood geen prikkel meer. Wij vieren de overwinning van Jezus op de dood en het dodenrijk. Wij vieren feest omdat Jezus niet alleen onze zonden en de gevolgen daarvan overwon, maar dat Hij pas tevreden was toen Hij de dood en het dodenrijk beroofd had van alle macht en autoriteit. Dat heeft Jezus gedaan, dat zegt leert Paulus ons in dit belangrijke hoofdstuk. Wij leven niet op weg naar onze noodzakelijke en onontkoombare ondergang, wij leven met uitzicht op de overwinning en wij vieren nu al feest voor wat Jezus heeft gedaan! God zij dank voor de overwinning die Hij ons al gegeven heeft in Christus Jezus.

 

Gebed: Jezus, wat een totale overwinning, wat een uitzicht en wat heeft U ons nu al heel veel gegeven in Uw overwinning. Wij vieren Uw overwinning!

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom