Welke keus maak je?

 

"En hij zei: Gezegend bent u door de HEERE, mijn dochter! U hebt met deze laatste blijk van goedertierenheid van u de eerste nog overtroffen, doordat u geen jongemannen nagelopen bent, geen arme en geen rijke." (Ruth 3:10)

 

Wij hebben een keus wie wij achterna lopen. Wij kunnen er voor kiezen om voor het geld te leven, wij kunnen er voor kiezen om voor een ander te leven en alles er aan te doen om door iedereen aardig gevonden te worden, we kunnen kiezen om voor erkenning van de ander te leven of voor een geweldige carrière. Wij hebben die keus gekregen, net zo goed als dat je de keus hebt om voor Jezus te leven. Het is maar net waar je hart ligt en wat je diepste verlangen is. Ruth had op dezelfde manier ook een keus. Ruth kon kiezen om een man te zoeken die jong en rijk was en toch koos zij totaal anders.

 

 

 

En dat is wat Boaz opvalt. Ruth had een keus kunnen maken voor de leukste man van het dorp. Maar Ruth heeft een andere keus gemaakt. Die keus begon eigenlijk al op het moment dat ze Naomi niet in de steek wilde laten en ze de keus maakte om het volk en de God van Israël te gaan dienen. Ze was trouw aan haar schoonmoeder. Dat was Boaz al eerder opgevallen en daarvoor had hij haar op een bijzondere manier bemoedigd. Maar de stap die Ruth nu zet, dat is een hele grote stap verder.

 

Ruth wilde niet alleen voor Naomi zorgen, maar ze wilde zelfs haar keuze voor een tweede huwelijk laten afhangen van het belang om de geslachtslijn van Elimelech te behouden. Met andere woorden, Ruth wilde die man zoeken waardoor Elimelech toch nageslacht zou kunnen krijgen via de regeling die God had ingesteld van een losser. Uiteindelijk koos Ruth voor de mogelijkheid dat uit de geslachtslijn van Elimelech de Messias geboren zou kunnen worden. Zij zette haar belang helemaal aan de kant voor het belang van Noami en haar hele schoonfamilie. En dat ziet Boaz. Ruth had hele mooi mannen na kunnen lopen, rijke of arme mannen, het had allemaal gekund, maar Ruth koos ervoor om bij de losser van de familie, Boaz aan te kloppen.

 

En dit is nu precies waar ook wij een keus in hebben. Ja, wij krijgen van God de kans om de verkeerde keuzes te maken. En ja, wij kunnen voor eer, aanzien en geld kiezen. Maar het is uiteindelijk niet de keus waarin wij gezegend zullen worden. Als je wilt leven voor de erkenning van mensen, dan mis je de erkenning van Jezus en wat heb je dan? Zou Ruth gelukkig geworden zijn op een andere manier? Zij zal nooit zo gezegend zijn geweest als op deze manier. En moet je veel loslaten als je niet voor deze wereld kiest? Ja, zeker wel. Maar de zegen om Jezus na te lopen zal veel groter zijn dan dat wat de wereld ons zal bieden. Je bent gezegend als je niet de rijkdom van deze wereld naloopt, maar in Jezus niet alleen je grootste liefde ziet, maar ook dat wat het belangrijkste is.

 

Gebed: Jezus, deze wereld kan mij niet meer bekoren vanaf het moment dat ik al mijn vreugde in U heb gevonden. Ik kreeg van U andere keuzes en U gaf mij de ruimte, maar toch wil ik niemand anders dan Jezus alleen.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom