Richt je op de hoop

 

"Toen wierp zij zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem: Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben?" (Ruth 2:10)

 

Heb jij die vraag wel eens aan God gesteld? Waarom hebt U naar mij omgezien, tewijl ik maar een heiden ben? Dat God voor Israël nog met verzoening kwam en dat er voor Israël nog hoop was, dat kan allemaal nog wel, maar dat ook juist wij in de hoop mogen leven op een toekomst die volmaakt zal zijn, dat is helemaal niet logisch. Het feit dat God daarvoor zelfs Israël voorbij gaat en het heil aan de volken van de aarde heeft gegeven is tegenstrijdig voor ons gevoel. Nu hebben wij van die tegenstrijdigheid misschien wel niet zoveel last, want het is in ons voordeel, maar als je nadenkt, is het wel bijzonder. Net zo bijzonder als wat Ruth hier tegen Boaz zegt.

 

 

 

Ruth begrijpt niet waarom Boaz haar zoveel goeds geeft. Hij zegt zelfs dat ze niet van zijn akker af moet gaan en ze kan echt haar ogen op de akker gericht houden, ze hoeft niet bang te zijn dat de knechten haar iets aan zullen doen, want Boaz heeft zelfs zijn knechten geboden dat ze van haar moeten afblijven, zodat Ruth zich helemaal kan richten op het rapen van de aren. Wat een bijzondere man is deze Boaz. En Ruth begrijpt er niets meer van. Waarom zou deze Boaz naar een heidense vrouw omkijken.

 

En toch doet Boaz dit wel. Hij heeft gehoord hoe groot haar trouw voor Naomi was. Hij weet dat ze alles heeft verlaten om haar schoonmoeder, en dat ze zelfs gekozen heeft om bij het volk van Israël te horen. Dit is zo bijzonder, dat Boaz haar èn beschermd, èn overvloed geeft.

 

Jezus doet het net zo. Jezus ziet als we in geloof trouw zijn, Jezus ziet ook onze keuzes. Niet dat wij iets kunnen verdienen, maar in het geloof beloont Jezus ons wel. Hij vermeerderd onze hoop op het moment dat wij trouw zijn in de hoop die Hij ons geeft. Ja, ook ondanks dat wij heidenen zijn, die niet bij Israël horen, maar toch de God van Israël op Zijn woord zijn gaan geloven. Als Jezus ons ziet lopen op de akker van deze wereld, trouw bezig voor degenen die God ons heeft toevertrouwd en ook nog een trouw in de hoop, dan zegt Jezus eigenlijk hetzelfde tegen ons: Blijf op Mijn akker en Ik bescherm je tegen gevaar. Jij mag je richten op de hoop die je mag oprapen en je hoeft niet bang te zijn. Niet de omstandigheden moeten je leven bepalen, maar je mag je richten op een hoopvolle toekomst.

 

Wij maken ons vaak heel druk om van alles en nog wat. Ruth had heel angstig over de akker kunnen lopen en maar weinig aren van hoop kunnen rapen omdat ze op haar hoede was. Maar Boaz beschermt haar, zodat zij zich mag richten op de aren op de akker. Laat je angst eens los, leg dat in Jezus' handen en richt je alleen op de hoop die jou is toegezegd.

 

Gebed: Jezus, ik wil mij alleen richten op wat U mij geeft en de omstandigheden mogen mijn leven niet bepalen. Ik stel mijn hoop op U alleen.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom