Richt je op de hoop

 

"Toen wierp zij zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem: Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben?" (Ruth 2:10)

 

Heb jij die vraag wel eens aan God gesteld? Waarom hebt U naar mij omgezien, tewijl ik maar een heiden ben? Dat God voor Israël nog met verzoening kwam en dat er voor Israël nog hoop was, dat kan allemaal nog wel, maar dat ook juist wij in de hoop mogen leven op een toekomst die volmaakt zal zijn, dat is helemaal niet logisch. Het feit dat God daarvoor zelfs Israël voorbij gaat en het heil aan de volken van de aarde heeft gegeven is tegenstrijdig voor ons gevoel. Nu hebben wij van die tegenstrijdigheid misschien wel niet zoveel last, want het is in ons voordeel, maar als je nadenkt, is het wel bijzonder. Net zo bijzonder als wat Ruth hier tegen Boaz zegt.

 

 

 

Ruth begrijpt niet waarom Boaz haar zoveel goeds geeft. Hij zegt zelfs dat ze niet van zijn akker af moet gaan en ze kan echt haar ogen op de akker gericht houden, ze hoeft niet bang te zijn dat de knechten haar iets aan zullen doen, want Boaz heeft zelfs zijn knechten geboden dat ze van haar moeten afblijven, zodat Ruth zich helemaal kan richten op het rapen van de aren. Wat een bijzondere man is deze Boaz. En Ruth begrijpt er niets meer van. Waarom zou deze Boaz naar een heidense vrouw omkijken.

 

En toch doet Boaz dit wel. Hij heeft gehoord hoe groot haar trouw voor Naomi was. Hij weet dat ze alles heeft verlaten om haar schoonmoeder, en dat ze zelfs gekozen heeft om bij het volk van Israël te horen. Dit is zo bijzonder, dat Boaz haar èn beschermd, èn overvloed geeft.

 

Jezus doet het net zo. Jezus ziet als we in geloof trouw zijn, Jezus ziet ook onze keuzes. Niet dat wij iets kunnen verdienen, maar in het geloof beloont Jezus ons wel. Hij vermeerderd onze hoop op het moment dat wij trouw zijn in de hoop die Hij ons geeft. Ja, ook ondanks dat wij heidenen zijn, die niet bij Israël horen, maar toch de God van Israël op Zijn woord zijn gaan geloven. Als Jezus ons ziet lopen op de akker van deze wereld, trouw bezig voor degenen die God ons heeft toevertrouwd en ook nog een trouw in de hoop, dan zegt Jezus eigenlijk hetzelfde tegen ons: Blijf op Mijn akker en Ik bescherm je tegen gevaar. Jij mag je richten op de hoop die je mag oprapen en je hoeft niet bang te zijn. Niet de omstandigheden moeten je leven bepalen, maar je mag je richten op een hoopvolle toekomst.

 

Wij maken ons vaak heel druk om van alles en nog wat. Ruth had heel angstig over de akker kunnen lopen en maar weinig aren van hoop kunnen rapen omdat ze op haar hoede was. Maar Boaz beschermt haar, zodat zij zich mag richten op de aren op de akker. Laat je angst eens los, leg dat in Jezus' handen en richt je alleen op de hoop die jou is toegezegd.

 

Gebed: Jezus, ik wil mij alleen richten op wat U mij geeft en de omstandigheden mogen mijn leven niet bepalen. Ik stel mijn hoop op U alleen.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom