Genezing door afgestemd te zijn

 

"En er zat in Lystre een man die geen macht had over zijn voeten: hij was kreupel van de moederschoot af en had nooit kunnen lopen. Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem doordringend aan en toen hij zag dat hij geloof had om gezond te worden, zei hij met luide stem: Sta recht op uw voeten! En hij sprong op en liep rond." (Handelingen 14:8-10)

 

Dat Petrus nog mensen geneest is wellicht nog uit te leggen. Petrus was immers een echte discipel van Jezus geweest. Hij hoorde nog bij de categorie die de hele bediening van Jezus op aarde erbij was geweest. Er blijven immers mensen denken dat dit belangrijk was. Maar laten we dan eens even verder kijken in het boek Handelingen. Want de volgende die we tegenkomen is Paulus. Als er eentje niet een discipel was geweest, dan was hij het wel.

 

 

 

Paulus is ergens aan het preken. Er staat niet waar de preek over ging. Waarschijnlijk is het gegaan over het Koninkrijk van Jezus. De boodschap van redding, maar ook de boodschap van genezing. Genezingen waren immers gewoon onderdeel van het werk van de apostelen. En Paulus was ondertussen aan het einde van zijn preek gekomen en dan ziet hij daar een man zitten die niet kon lopen. De naam van de man is niet eens bekend, het is alleen bekend dat deze man nooit had kunnen lopen. Deze man hoorde Paulus preken en Paulus keek hem doordringend aan.

 

Wat heeft Paulus gezien? De tekst zegt: geloof! Maar wat heeft Paulus daar dan van gezien? Dat wordt niet eens echt duidelijk en dat blijkt voor ons dus ook niet belangrijk te zijn. Paulus ziet dat deze man geloof heeft om gezond te worden. Hangt het dan toch af van het geloof van de zieke? Dat is maar de vraag. Je zou het zo kunnen uitleggen, maar het woord dat gebruikt is voor 'gezond worden' is hetzelfde woord als voor 'redden, behouden of verlossen'. Het kan dus ook gewoon gaan over het feit dat hij geloof had om gered te worden. Dat hoeft dus helemaal geen betrekking te hebben op zijn ziekte.

 

Nog een ander punt is dat deze man in ieder geval echt geloof nodig had, om straks te doen wat Paulus zou zeggen. Paulus zegt namelijk dat hij op moet staan en op zijn benen moet gaan staan. Daar is geloof voor nodig om dit ook werkelijk te doen. Dan moet je wel echt geloven dat je kunt staan, anders blijf je echt zitten. En dan niet alleen gaan staan, maar ook lopen en springen. Dat kan al helemaal niet, want hij had dit nooit geleerd. 

 

En Paulus? Het kan niet anders of hij is heel goed afgestemd op de Heilige Geest, zodat hij precies deed wat de Geest wilde. Want wat Paulus doet, kan niet anders dan goed luisteren en vragen naar Gods plan. Iemand zomaar de opdracht geven om te gaan staan, terwijl hij nog nooit heeft gestaan dat kan eigenlijk helemaal niet. Een duidelijk les is dus dat we ook moeten luisteren naar Gods stem. Niet dat dit altijd zo concreet moet zijn, maar ook dit is een manier waardoor God de tekenen van Zijn Koninkrijk laat zien.

 

Gebed: Heilige Geest, laat U mij Uw stem goed verstaan voor de momenten dat U mij op hele concrete momenten genezing wilt laten uitspreken over mensen. Leidt mij hierin en leer mij durven.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom