Genezing door afgestemd te zijn

 

"En er zat in Lystre een man die geen macht had over zijn voeten: hij was kreupel van de moederschoot af en had nooit kunnen lopen. Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem doordringend aan en toen hij zag dat hij geloof had om gezond te worden, zei hij met luide stem: Sta recht op uw voeten! En hij sprong op en liep rond." (Handelingen 14:8-10)

 

Dat Petrus nog mensen geneest is wellicht nog uit te leggen. Petrus was immers een echte discipel van Jezus geweest. Hij hoorde nog bij de categorie die de hele bediening van Jezus op aarde erbij was geweest. Er blijven immers mensen denken dat dit belangrijk was. Maar laten we dan eens even verder kijken in het boek Handelingen. Want de volgende die we tegenkomen is Paulus. Als er eentje niet een discipel was geweest, dan was hij het wel.

 

 

 

Paulus is ergens aan het preken. Er staat niet waar de preek over ging. Waarschijnlijk is het gegaan over het Koninkrijk van Jezus. De boodschap van redding, maar ook de boodschap van genezing. Genezingen waren immers gewoon onderdeel van het werk van de apostelen. En Paulus was ondertussen aan het einde van zijn preek gekomen en dan ziet hij daar een man zitten die niet kon lopen. De naam van de man is niet eens bekend, het is alleen bekend dat deze man nooit had kunnen lopen. Deze man hoorde Paulus preken en Paulus keek hem doordringend aan.

 

Wat heeft Paulus gezien? De tekst zegt: geloof! Maar wat heeft Paulus daar dan van gezien? Dat wordt niet eens echt duidelijk en dat blijkt voor ons dus ook niet belangrijk te zijn. Paulus ziet dat deze man geloof heeft om gezond te worden. Hangt het dan toch af van het geloof van de zieke? Dat is maar de vraag. Je zou het zo kunnen uitleggen, maar het woord dat gebruikt is voor 'gezond worden' is hetzelfde woord als voor 'redden, behouden of verlossen'. Het kan dus ook gewoon gaan over het feit dat hij geloof had om gered te worden. Dat hoeft dus helemaal geen betrekking te hebben op zijn ziekte.

 

Nog een ander punt is dat deze man in ieder geval echt geloof nodig had, om straks te doen wat Paulus zou zeggen. Paulus zegt namelijk dat hij op moet staan en op zijn benen moet gaan staan. Daar is geloof voor nodig om dit ook werkelijk te doen. Dan moet je wel echt geloven dat je kunt staan, anders blijf je echt zitten. En dan niet alleen gaan staan, maar ook lopen en springen. Dat kan al helemaal niet, want hij had dit nooit geleerd. 

 

En Paulus? Het kan niet anders of hij is heel goed afgestemd op de Heilige Geest, zodat hij precies deed wat de Geest wilde. Want wat Paulus doet, kan niet anders dan goed luisteren en vragen naar Gods plan. Iemand zomaar de opdracht geven om te gaan staan, terwijl hij nog nooit heeft gestaan dat kan eigenlijk helemaal niet. Een duidelijk les is dus dat we ook moeten luisteren naar Gods stem. Niet dat dit altijd zo concreet moet zijn, maar ook dit is een manier waardoor God de tekenen van Zijn Koninkrijk laat zien.

 

Gebed: Heilige Geest, laat U mij Uw stem goed verstaan voor de momenten dat U mij op hele concrete momenten genezing wilt laten uitspreken over mensen. Leidt mij hierin en leer mij durven.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom