Genezing door eenheid

 

"En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk; en zij waren allen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo." (Handelingen 5:12)

 

Het is goed om niet alleen te kijken naar de wonderen die Jezus deed, want die wonderen zijn bijna logisch. Jezus, als de Zoon van God, natuurlijk is Hij almachtig. Als het gaat over het feit dat ook de gelovigen de opdracht krijgen om dezelfde dingen te doen dan Jezus, dan is het belangrijk om naar gelovigen in de Bijbel te kijken wat daar dan gebeurt. En ik geloof steeds meer dat we de wonderen echt letterlijk moeten nemen als manifestaties van het Koninkrijk. Op die manier moeten we wonderverhalen dan ook lezen. De situatie in Handelingen 5 is nogal bizar, als er grote dingen gebeuren.

 

Wat is de situatie? De apostelen zijn met de eerste gemeente bij elkaar in de zuilengang van Salomo. De zuilengang was een deel van het tempelcomplex waar ook de heidenen mochten komen en het was een geliefde plaats om te preken. Daar waren de apostelen dus eensgezind bij elkaar. En ik wil wel even de nadruk leggen op het woordje 'eensgezindheid'. Dat is van het allergrootste belang als het gaat om de groei van de gemeente en de zegen van God die dat tot gevolg heeft. Dat blijkt ook al in Handelingen 2. Wij blijken het de normaalste zaak van de wereld te vinden dat we in een verspinterde kerk leven. Maar dit is echt niet wat God wil. Wat wilde Jezus? Dat wij gezonden zouden worden zoals Hij, wij allemaal, zodat er onder ons, in het gezonden zijn, eenheid zou zijn, zoals Jezus en de Vader één zijn.

 

Als die eenheid ontbreekt, dan zal het uiteindelijk ook ten koste gaan van de zegen en ten koste gaan van de kracht van de Heilige Geest! En van deze woorden ga ik geen punt of komma af doen. En ik pleit niet voor eenheid waarin mijn kerk of jouw kerk centraal als basis staatn ,maar ik pleit voor een kerk die zich gezonden weet zoals Jezus is gezonden. Die kerk, die zichzelf in alles toetst aan de zending zoals Jezus werd gezonden, die kerk zal zegen ontvangen.

 

En waar deze harmonie is, blijkt God zeer krachtig te werken. Door de handen van de apostelen gebeurden veel tekenen en wonderen. Door hun handen heen, gebeurt er niet af en toe iets, maar het lijkt wel een explosie van wonderen te zijn, met als gevolg dat er velen waren die in de Naam van God gingen geloven. En nee, dat was niet alleen voor toen, dat was niet allen omdat er toen nog geen Bijbel was, dit gebeurt omdat het Koninkrijk van Jezus Christus herstel en genezing in zich heeft. Dat is onderdeel van het volmaakte Koninkrijk en tegelijk een onderstreping van de krachtige woorden van apostelen.

 

Het lijkt er op dat de apostelen alleen maar handen opleggen, wellicht ziekte wel hebben aangesproken, maar het ging bijna vanzelf. Zo extreem zelfs dat als de schaduw van Petrus op een zieke viel, dat er genezing plaats vond. Maar let niet op het spectaculaire, maar begin bij de eenheid en bij het geloof in de God van het Koninkrijk! Dan kan er iets gebeuren, zoals God het laat gebeuren.

 

Gebed: Jezus, heel eerlijk moet ik belijden dat er bij ons geen eenheid is, wij maken ons druk over allerlei vormen en tradities, terwijl U slechts wil dat wij gehoorzamen en één zijn.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Elke dag 5 minuten met God

In de stilte - Heersen over Gods Meesterwerk

 

"En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen." (Genesis 1:24)

Hoe was gisteren je moment van stilte met God. Het moment van stille verwondering dat God besloot om jou te maken. Nu weet ik dat er ook mensen zijn die dan zeggen: “Maar er is niets meer van dat plan van God overgebleven en zo blij zal God niet met mij zijn, ik doe niet zoveel goed.” Ergens denk ik dat ik die gedachte begrijp, maar toch is God, na de zondeval doorgegaan met het maken van mensen.
Lees meer...

Aanmelden 'Elke dag 5 minuten met God'

Meld je aan voor het dagelijkse mailabonnement 'Elke dag 5 minuten met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij de 'Elke dag 5 minuten met God' van vandaag.

  

Genesis 1:25-2:3

 24 En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo.
 25 En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.
 26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!
 27 En God schiep de mens  naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;  mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom