Genezing door eenheid

 

"En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk; en zij waren allen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo." (Handelingen 5:12)

 

Het is goed om niet alleen te kijken naar de wonderen die Jezus deed, want die wonderen zijn bijna logisch. Jezus, als de Zoon van God, natuurlijk is Hij almachtig. Als het gaat over het feit dat ook de gelovigen de opdracht krijgen om dezelfde dingen te doen dan Jezus, dan is het belangrijk om naar gelovigen in de Bijbel te kijken wat daar dan gebeurt. En ik geloof steeds meer dat we de wonderen echt letterlijk moeten nemen als manifestaties van het Koninkrijk. Op die manier moeten we wonderverhalen dan ook lezen. De situatie in Handelingen 5 is nogal bizar, als er grote dingen gebeuren.

 

Wat is de situatie? De apostelen zijn met de eerste gemeente bij elkaar in de zuilengang van Salomo. De zuilengang was een deel van het tempelcomplex waar ook de heidenen mochten komen en het was een geliefde plaats om te preken. Daar waren de apostelen dus eensgezind bij elkaar. En ik wil wel even de nadruk leggen op het woordje 'eensgezindheid'. Dat is van het allergrootste belang als het gaat om de groei van de gemeente en de zegen van God die dat tot gevolg heeft. Dat blijkt ook al in Handelingen 2. Wij blijken het de normaalste zaak van de wereld te vinden dat we in een verspinterde kerk leven. Maar dit is echt niet wat God wil. Wat wilde Jezus? Dat wij gezonden zouden worden zoals Hij, wij allemaal, zodat er onder ons, in het gezonden zijn, eenheid zou zijn, zoals Jezus en de Vader één zijn.

 

Als die eenheid ontbreekt, dan zal het uiteindelijk ook ten koste gaan van de zegen en ten koste gaan van de kracht van de Heilige Geest! En van deze woorden ga ik geen punt of komma af doen. En ik pleit niet voor eenheid waarin mijn kerk of jouw kerk centraal als basis staatn ,maar ik pleit voor een kerk die zich gezonden weet zoals Jezus is gezonden. Die kerk, die zichzelf in alles toetst aan de zending zoals Jezus werd gezonden, die kerk zal zegen ontvangen.

 

En waar deze harmonie is, blijkt God zeer krachtig te werken. Door de handen van de apostelen gebeurden veel tekenen en wonderen. Door hun handen heen, gebeurt er niet af en toe iets, maar het lijkt wel een explosie van wonderen te zijn, met als gevolg dat er velen waren die in de Naam van God gingen geloven. En nee, dat was niet alleen voor toen, dat was niet allen omdat er toen nog geen Bijbel was, dit gebeurt omdat het Koninkrijk van Jezus Christus herstel en genezing in zich heeft. Dat is onderdeel van het volmaakte Koninkrijk en tegelijk een onderstreping van de krachtige woorden van apostelen.

 

Het lijkt er op dat de apostelen alleen maar handen opleggen, wellicht ziekte wel hebben aangesproken, maar het ging bijna vanzelf. Zo extreem zelfs dat als de schaduw van Petrus op een zieke viel, dat er genezing plaats vond. Maar let niet op het spectaculaire, maar begin bij de eenheid en bij het geloof in de God van het Koninkrijk! Dan kan er iets gebeuren, zoals God het laat gebeuren.

 

Gebed: Jezus, heel eerlijk moet ik belijden dat er bij ons geen eenheid is, wij maken ons druk over allerlei vormen en tradities, terwijl U slechts wil dat wij gehoorzamen en één zijn.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Tijd met God

Met Jezus opgestaan

 

"Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God,  Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20)

Met de Heer begraven en weer opgestaan. De zin van die lied zullen velen lezers herkennen. En juist nu het weer Pasen is geworden, ligt voor ons gevoel natuurlijk de nadruk op ‘opgestaan’. En tegelijk, is het de vraag in hoeverre wij dit ook echt ervaren, beleven en vooral hoe wij dit leven. Klopt het dat ons leven een opstandingsleven is? Of leven wij nog meer bij Golgotha, dan bij het open graf? Want dat is wel een groot verschil.
Lees meer...

Aanmelden 'Tijd met God'

Meld je aan voor het gratis mailabonnement 'Tijd met God'. 
Aanmelden mailabonnement

Bijbelgedeelte

Onderstaand Bijbelgedeelte behoort bij 'Tijd met God' van dit moment.

 

Galaten 2:15-21

 15 Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen,
 16  weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet.  Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. 
 17 Maar als wij, die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars blijken te zijn, is Christus dan een dienaar van de zonde? Volstrekt niet!

Lees meer...

Tweets Theo de Koning @TJD_de_Koning

Aanbevolen

Youtube-kanaal

www.eindeloosgelukkig.nl

Eindeloos gelukkig - Copyright © 2015. All Rights Reserved.

IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom